Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Răbdarea nu se face dintr-o dată de diamant

Distribuie

Temelia vieții de osteneală spre mântuire este răbdarea. Răbdarea, în chipul său cel adevărat, nu este clintită de nici o potrivnicie.

Ea seamănă cu oțelul călit, cu diamantul, cu o stâncă ce se înalță deasupra valurilor.

Dar care să devină astfel, înaintea ei trebuie să meargă moartea lăuntrică față de toate, afară de Dumnezeu și de cele dumnezeiești.

Mortul nu simte nimic: nici cel cu adevărat răbdător nu simte nimic din ceea ce îl bate din afară. Temelia acestei morți duhovnicești se pune chiar la întoarcerea păcătosului.

Ca un prunc nou născut, la început e slabă, dar crește o dată cu îndreptarea spre bine a obiceiurilor. O dată cu ea cresc și ostenelile, crește și răbdarea.

De aici reiese că răbdarea nu se face dintr-o dată de diamant. Înaintea ei merge uneori un lung răstimp de creștere, în care răbdarea este întovărășită de durere, de apăsare și suferință sufletească mai mult sau mai puțin vie.

În starea aceasta, răbdarea este murire dureroasă față de sine și față de toate cele zidite, pentru Dumnezeu.

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Răspunsuri la întrebări ale intelectualilor

Distribuie