Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Rămâi statornic în rugăciune și în viața duhovnicească

Distribuie

Pe cel care n-a început rânduiala vieții duhovnicești nu-l zdruncină neumblarea după această rânduială, debandada lăuntrică – dar cine a început-o și se lasă apoi de ea are de suferit mari vătămări.

Grăuntele cuprins de ger nu piere: puterea vieții se păstrează în el. Floarea degerată, însă, piere ori este vătămată, după cât de tare a înghețat.

Așa și aici: pentru cel în care începătura vieții a început să se arate este pierzător să o lepede. După fiecare lepădare, puterile devin tot mai slabe, iar în cele din urmă se vlăguiesc de tot, râmâne doar numele, rânduiala vieții dinafară, fără conținutul lăuntric corespunzător.

Într-una din pildele sale, Mântuitorul spune că în casa necurată trăiește un singur drac, iar în cea curățită, dar părăsită din nepăsare, se întorc deja șapte draci.

Sfântul Teofan ZăvorâtulRăspunsuri la întrebări ale intelectualilor

Distribuie