Distribuie

Auzim întotdeauna în Simbolul Credinței, că noi, ortodocșii, credem întru Una Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică. Una, nu o sută. Băgați de seamă! Vai și amar de cei care sau despărțit de Biserica lui Hristos, de dreapta credință. Nu există o mie de biserici! Una este: Biserica Sobornicească Ortodoxă în întreaga lume! Cei ce s-au despărțit de Biserică nu au mântuire. Biserica este stâlp și întărire a adevărului! Biserica este Trupul lui Hristos, cum zice marele Apostol Pavel, al cărui Cap este în ceruri.

Cei ce s-au rupt de Biserică și au trecut la vreo sectă oarecare, n-au mântuire în vecii vecilor, măcar de-ar face orice faptă bună! Pentru că același apostol a spus: Credința este moartă fără fapte și faptele fără dreapta credință sunt moarte!

Sfântul Efrem Sirul zice: Când mintea a părăsit scopul blagocestiei – adică al dreptei credințe -, toate faptele bune nu mai folosesc. Și fachirii cei din India și bonzii și yoghinii postesc și se roagă, dar pentru cine? Pentru satana, nu pentru Hristos. Nu primește Dumnezeu nici o faptă bună, dacă nu se face după dreptarul Ortodoxiei.

Auzi ce spune marele Apostol Pavel? Pacea peste cei ce vor umbla cu dreptarul acesta și peste tot alesul lui Dumnezeu, adică cei ce umblă în dreapta credință. Nu este mântuire afară de Biserică! Biserica-i Trupul lui Hristos. Ia să vă dau o pildă: Iată că acest copac, să zicem că este încărcat cu roade până în vârf, sau cu flori; și deodată o ramură a lui se rupe și cade pe pământ, încărcată de flori sau de roade. Să-mi spuneți mie, mlădița aceea mai poate rodi? Mai poate înflori mai departe? Nu! Dar la ce-i bună? Se usucă și în foc se aruncă.

Hristos a spus că El este Capul Bisericii. Eu sunt buciumul viței și voi sunteți ramurile. Toată mlădița care rămâne în bucium, aduce roadă multă. Și aceea care se rupe și cade din bucium, se taie – zice – și în foc se aruncă. Așa este cu oricine s-a rupt de Biserică. În general, orice sectă ar fi, care s-a rupt de Biserică, este sortită focului celui veșnic. Nu mai are seva Duhului Sfânt!

Hristos este trunchiul, este corpul copacului. El a dat Duhul Sfânt în Biserica Sa prin punerea mâinilor. Toți apostolii au fost episcopi, și ei, prin punerea mâinilor, au sfințit alți episcopi, cum au fost Tit, Timotei, Filimon și ceilalți. Prin punerea mâinilor, arhiereul trimite mai departe, prin succesiunea apostolică, Duhul Sfânt peste toți preoții și diaconii, iar preotul, după ce a primit Duhul Sfânt la hirotonie, prin celelalte Taine cuvenite lui, sfințește pe toți credincioșii. Pe altă cale nu vine Duhul Sfânt în sufletul omului, decât numai și numai pe calea care a arătat-o Hristos.

Hristos le spune Apostolilor: Nu voi M-ați ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi. Oare când alege Dumnezeu, poate să greșească? Cine știe inimile și rărunchii fiecăruia mai bine ca Dumnezeu? Când a ales El 12 apostoli și alți 70, apoi aleși sunt! Și nu numai că i-a ales, dar le-a dat mari puteri și privilegii la acești aleși ai Săi. Că nu la tot omul și la tot sectarul a dat Hristos putere să lege și să dezlege păcatele lumii sau să boteze sau să facă minuni sau să scoată dracii sau să facă alte semne! Nu! Acestor 12 Apostoli, pe care I-a ales, le-a spus: Stați în Ierusalim, până vă veți îmbrăca cu putere de sus! Până a venit Duhul Sfânt în chip de limbi de foc și i-a îmbrăcat cu putere.

Ce spun nebunii de penticostali, că au botezul cu Duhul Sfânt? Anatema acestei păreri blestemate! Numai Apostolii au Botezul cu Duhul Sfânt și cu foc, că lor li s-a dat putere să predice, să învețe și să propovăduiască. Și le-a spus: Întru numele Meu draci veți scoate și în limbi noi veți grăi. Și mai departe, lor le-a dat putere să facă minuni, lor le-a dat putere să predice și tot lor Apostolilor, le-a dat putere să dezlege păcatele lumii. Ce zice Sfântul Evanghelist Ioan? A suflat asupra lor și le-a zis: Luați Duh Sfânt! Cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor și cărora le veți ține, vor fi ținute! (Ioan 20, 22).

Deci numai prin Biserică se poate face iertarea păcatelor; numai Biserica are putere, prin preoții și arhiereii săi, să lege și să dezlege păcatele lumii. Nu vă înșelați de nebunii aceia, care vă învață că pot ei ierta păcatele afară de preot și de episcop! Niciodată să nu credeți minciunile lor!

Hristos a dat putere Apostolilor Săi, și Apostolii, prin punerea mâinilor, au dat putere la episcopi și la preoți. Deci fără preot nu este mântuire, fără preot nu este iertare și dezlegare! Fără harul preoției și al arhieriei nu este Biserică, că zice Sfântul Ciprian: Fără arhierei, Biserica nu este Biserică, și fără preot, creștinul nu se poate numi creștin.

Deci, țineți-vă de Biserica lui Hristos, care de 2.000 de ani stăpânește miliarde de suflete! Nu ieșiți din corabia mântuirii! Nu vă băgați în luntre sparte și vă aruncați în valurile iadului și să vă pară că vă mântuiți afară de Biserică! Cine este afară de Hristos, acela este afară de Biserică! Cine este afară de Biserică, acela este afară de Hristos! Pentru că Biserica este Trupul lui Hristos, rămâneți în Hristos, rămâneți în „buciumul viței”, în trunchiul și trupul lui Hristos, care este Biserica, și nu vă înșelați că mai este mântuire afară de Biserică! Dumnezeu să vă ajute. Amin.

Ilie Cleopa; Ne vorbește părintele Cleopa vol. 6

Distribuie
3 comentarii la „Rămâneți în dreapta credință”
  1. […] Duceți-vă să vedeți Sfânta Lumină cum vine în biserică. Nu vine în capiștea baptiștilor sau a penticostalilor. S-o vedeți acolo când vine, și o văd sute de mii de oameni. Și acum să lăsați voi o minune așa de mare și să spuneți că vă întoarceți la sâmbăta iudaică și la sinagoga lor sau la școlile lor, când lumina din cer adeverează dreptatea credinței noastre! […]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *