Distribuie

O, Sfinte Mucenice Trifon, grabnic ajutatorule al tuturor celor ce la tine aleargă și se roagă înaintea sfintei tale icoane, degrab ascultatorule și mijlocitorule! Auzi-ne și acum în tot ceasul rugăciunea noastră, a nevrednicilor robilor tăi, care cinstim sfânta pomenirea ta: că tu, bineplacutule al lui Hristos, însuți ai făgăduit mai înainte de ieșirea ta din viață această stricăcioasă că te vei ruga Domnului pentru noi și ai cerut de la Dânsul darul acesta: dacă cineva, în oricare nevoie și întristare a sa, va prinde a chema sfânt numele tău, acela izbăvit va fi de toată năvălirea celui rău.

Și precum oarecând pe fiica împăratului de la Roma, care de diavol se chinuia, o ai vindecat, așijderea și pe noi păzește-ne de cursele lui cumplite în toate zilele vieții noastre și mai vârtos în ziua cea înfricoșată a suflării noastre celei de pe urmă mijlocește pentru noi, când intunecatele chipuri ale viclenilor diavoli ne vor împresura și vor începe să ne înfricoșeze.

Fii nouă atunci ajutător și grabnic izgonitor al viclenilor diavoli și la Împărăția Cerurilor călăuzitor, unde acum stai cu ceata sfinților înaintea Scaunului lui Dumnezeu; roagă pe Domnul să ne învrednicească și pe noi a fi părtași ai veseliei și bucuriei celei de-a pururea fiitoare, că dimpreună cu tine să ne învrednicim a slăvi pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Mângâietorul, în veci. Amin.

Distribuie
Un comentariu la „Rugăciune către Sfântul Mucenic Trifon”
  1. […] Sfântul Mucenic Trifon, tânăr fiind, tămăduia boli și izgonea demoni. Împăratul roman, Gordian a dorit să vadă cu ochii săi puterea diavolului asupra omului și pe demonul, pe care sfântul mucenic l-a scos din fiica sa. Mucenicul Trifon l-a chemat pe demon și toți l-au văzut în chipul unui dulău negru, având ochii ca de foc. […]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *