Sfinții Apostoli
Distribuie

Rugăciune către Sfinții Apostoli a Sfântului Chiril al Turovului

La dumnezeieștii apostoli ai Stăpânului și Domnului nostru Iisus Hristos, la ucenicii cei iubiți ai Lui, la Petru cel cu adevărat slăvit și la Pavel cel cu adevărat minunat, și la toți cei doisprezece, și la cei șaptezeci de apostoli aleși, cu umilință și cu inimă înfrântă și cu suspinuri căzând, mă rog. Suflete ticăloase și trupule multgreșit! Păcătuind în toate zilele, de ce nu vă ridicați? De ce nu contenești a călca poruncile dumnezeiești, pe care le-ai primit ca să le păzești, și ce milă vei primi de la Hristos dacă nu vei apuca înainte de sfârșit pe calea adevărată, care duce în viața veșnică?

Scoală-te, sărmane suflete, din somnul păcatului și plângi acum pentru faptele tale rele, cu care L-ai mâniat pe Făcătorul și Stăpânul tău, de viață Dătătorul și de bine Făcătorul, Care așteaptă pocăința mea, pe care eu, atotpierzătorul și multgreșitul (numele), n-am păzit-o; plângi pentru toate pe care le-am făcut în toată viața mea dintru început, de când am fost botezat, și până în ceasul acesta, noaptea și ziua. Păcătuit-am mai mult decât toți oamenii și mai mult decât nisipul mării, toate câte sunt oprite de sfintele cărți și de câte m-am lepădat la sfântul botez și când am dat făgăduința vieții călugărești, și nu mi-am păzit curată ființa, spurcatu-mi-am cu curvia sufletul și trupul, în toate am mințit și am fost călcător de lege.

Eu sunt adânc al păcatului, iar Tu, Stăpâne Iisuse Hristoase, ești adâncul milostivirii. Dacă pe cel drept îl vei milui, nu e lucru mare, dacă pe cel curat îl vei mântui, nu este vreo minune, că sunt vrednici de mila Ta ci mai vârtos, Stăpâne, asupra mea, ticălosului și păcătosului și spurcatului, fă mila Ta și arată îndurarea Ta cea multă! Doamne, primește acum pocăința mea, a multgreșitului (numele), și iartă-mi toate greșalele și toate faptele mele rele. Nici între morți, nici între vii nu este om mai ticălos și mai păcătos ca mine: Tu știi, Îndurate, ticăloșia mea, nelegiuirea mea și păcatele mele nenumărate, fiindcă eu, iubitor de materie, pururea doresc întinăciunea păcatului — însă Tu, ca un Dumnezeu Atotputernic și Milostiv și Îndurat, poți să mă oprești; de voiesc ori de nu voiesc, mântuiește-mă pe mine, păcătosul, pentru mila și iubirea Ta de oameni cea negrăită, ca Cela ce pe drepți iubești, și pe păcătoși miluiești, și pe toți îi chemi la mântuire, pentru făgăduința Ta, ca să primească bunătățile viitoare. Însuți, Doamne, primește și auzi mica mea rugăciune în ceasul acesta!

O, preacinstiților și prealăudaților apostoli și ucenici ai lui Hristos, Petre și Pavele și toți cei doisprezece, și ceilalți șaptezeci de apostoli aleși de Hristos, Dumnezeul nostru! Auziți-mă acum, în ceasul acesta, și luați aminte la cel ce vă aduce această mică rugăciune! Niciodată nu încetați a mă pomeni pe mine, multgreșitul vostru rob (numele), înaintea Împăratului Ceresc, Iisus Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru! Rugătorilor pentru lumea întreagă, care mijlociți mântuire sufletelor noastre, marilor și grabnicilor apărători ai creștinilor, care ascultați pe cei ce se roagă vouă și vă puneți chezași pentru păcătoși spre mântuire, vestitorilor ai pocăinței, propovăduitorilor ai Împărăției cerurilor!

Întăriți-mă acum ca să mă pocăiesc din suflet, apostolii Domnului, și iertare pentru păcatele mele rele cereți de la Hristos, și de Împărăția Lui mă învredniciți! Rugați bunătatea Lui pentru mine, că e din fire Bun și de oameni Iubitor, înfățișând Lui pătimirea cu care ați pătimit pentru numele Lui în lucrarea binevestirii, că pomenește Stăpânul Hristos cum v-ați pus sufletele îndurând necazuri și moarte pentru El, și nicidecum nu va trece cu vederea ruga voastră cea pentru noi, ci orice veți cere vă va auzi ca pe niște adevărați prieteni și ucenici iubiți ai Săi, pentru care a pus lângă Sine douăsprezece tronuri ca să ședeți împreună cu slava Lui cea pururea fiitoare și să-L vedeți pururea, și moștenitori ai Împărăției Sale v-a făcut ca să împărățiți veșnic împreună cu El, împlinind făgăduința pe care v-a grăit-o cu preacuratele Sale buze: unde sunt Eu, și voi veți fi.

Pentru aceasta, vă rog pe voi, ucenici și apostoli ai Domnului și Împăratului și Dumnezeului meu: rugați-vă acum să mă izbăvesc de toate împresurările cele rele ale vrăjmașului și de bântuirile lui cele viclene, iar de m-a și vătămat, Stăpânul Hristos, Fiul lui Dumnezeu Celui Viu, este Doctorul sufletelor și trupurilor noastre, vindecarea și mântuirea sufletelor noastre. Rugați-vă să mă păzească și acum nevătămat de toată momeala cea otrăvită a diavolului, ca mântuit fiind prin mijlocirea și ajutorul vostru să-mi petrec viața în pocăință, și să mă îndulcesc de fericirile cele veșnice, și de cereasca Împărăție să mă învrednicesc, slavă și laudă și mulțumită, cinste și închinare înălțând Ziditorului tuturor, lui Dumnezeu Celui Unuia în Treime, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin!

Distribuie
5 comentarii la „Rugăciune către Sfinții Apostoli”
  1. Dumnezeu sa fie cu cine a postat aaceasta rugăciune Sfânta Fără Dumnezeu nu putem face fata greutăților De rugăciune avem nevoie toată lumea va urmărim cu drag

  2. SLÅVIT SÅ FIE DOMNUL , IERTARE , CINE A POSTAT ACIASTÅ RUGÅCIUNE , CRED CÅCI TATÅL CERESC DORESTE SÅ O MAI , RECITEASCÅ SI SÅ O MEDITEZE , MULTUMESC .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *