rugăciune de pocăinșă
foto: Sorin Onisor
Distribuie


Rugăciune de pocăință alcătuită din versete din Psalmi, a Sfântului Tihon din Zadonsk

Graiurile mele auzi-le, Doamne, înțelege strigarea mea. Ia aminte glasul rugăciunii mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi ruga, Doamne. Dimineața auzi glasul meu; dimineața voi sta înaintea Ta și mă vei vedea (Ps. 5, 1-3).

Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerți. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt; vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele; și sufletul meu s-a tulburat foarte, și Tu, Doamne, până când? Întoarce-Te, Doamne; izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă, pentru mila Ta, că nu este întru moarte cel ce Te pomenește, și în iad cine se va mărturisi Ție? (Ps. 6, 1-5).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, înalță-se mâna Ta, nu uita pe săracii Tăi până în sfârșit! (Ps. 9, 32).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta în veac (Ps. 11, 7).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm întru moarte, ca nu cumva să zică vrăjmașul meu: „Întăritu-m-am asupra lui.” Cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina, iar eu spre mila Ta am nădăjduit; bucura-se-va inima mea de mântuirea Ta; cânta-voi Domnului, Celui ce mi-a făcut bine și voi cânta numele Domnului Celui Preaînalt (Ps. 12, 4-6).

Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Îndreaptă picioarele mele în cărările Tale, ca să nu șovăie pașii mei (Ps. 16, 5).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Minunate fă milele Tale, Cel ce mântuiești pe cei ce nădăjduiesc în Tine de cei ce stau împotriva dreptei Tale. Păzește-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor; cu acoperământul aripilor Tale acoperă-mă de fața necredincioșilor care mă necăjesc pe mine. Vrăjmașii mei sufletul meu l-au cuprins; cu grăsime inima lor și-au încuiat, gura lor a grăit mândrie. Izgonindu-mă acum m-au înconjurat, ochii lor și-au ațintit ca să mă plece la pământ. Apucatu-m-au ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuiește în ascunzișuri. Scoală-Te, Doamne, întâmpină-i pe ei și împiedică-i! Izbăvește sufletul meu de cel necredincios, cu sabia Ta (Ps. 16, 7-13).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Greșalele cine le va pricepe? De cele ascunse ale mele curățește-mă și de cele străine cruță pe robul Tău (Ps. 18, 13-14).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Iar Tu întru cele sfinte locuiești, lauda lui Israil. În Tine au nădăjduit părinții noștri, nădăjduit-au în Tine și i-ai izbăvit pe ei. Către Tine au strigat și s-au mântuit, în Tine au nădăjduit și nu s-au rușinat  (Ps. 21, 3-5).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Nu Te depărta de la mine, că necazul este aproape, și nu este cine să-mi ajute (Ps. 21, 11).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Doamne, nu depărta ajutorul Tău de la mine, spre sprijinul meu ia aminte. Izbăvește de sabie sufletul meu și din gheara câinelui viața mea. Izbăvește-mă de gura leului și de cornul inorogului smerenia mea (Ps. 21, 21-23).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Adu-Ți aminte de îndurările și milele Tale, Doamne, că din veac sunt. Păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele nu le pomeni. După mila Ta pomenește-mă Tu, pentru bunătatea Ta, Doamne (Ps. 24, 6-8).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Necazurile inimii mele s-au înmulțit; din nevoile mele scoate-mă. Vezi smerenia mea și osteneala mea și-mi iartă toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmașii mei că s-au înmulțit (Ps. 24, 18-20).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Păzește sufletul meu și mă izbăvește, ca să nu mă rușinez, că întru Tine am nădăjduit (Ps. 24, 21).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat; miluiește-mă și mă ascultă. Ție a zis inima mea: pe Domnul voi căuta. Te-a căutat fața mea; fața Ta, Doamne, voi căuta. Să nu-Ți întorci fața Ta de la mine și să nu Te abați întru mânie de la robul Tău; ajutorul meu fii, să nu mă lepezi pe mine și să nu mă lași, Dumnezeule, Mântuitorul meu, că tatăl meu și mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat. Lege pune-mi mie, Doamne, în calea Ta și mă îndreptează pe cărarea dreaptă, din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrepți și nedreptatea a mințit sieși. Cred că voi vedea bunătățile Domnului în pământul celor vii. Așteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te, și să se întărească inima ta, și așteaptă pe Domnul (Ps. 26, 12-20).

Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, să nu fiu rușinat în veac. Întru îndreptarea Ta izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă spre mine urechea Ta, grăbește de mă scoate. Fii mie Dumnezeu apărător și casă de scăpare ca să mă mântuiești, că puterea mea și scăparea mea ești Tu, și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei hrăni. Scoate-mă-vei din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie, că Tu ești apărătorul meu. În mâinile Tale voi da duhul meu; izbăvitu-m-ai, Doamne, Dumnezeul adevărului. Urât-ai pe cei ce păzesc deșertăciuni în zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit. Bucura-mă-voi și mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre smerenia mea, mântuit-ai din nevoi sufletul meu (Ps. 30, 1-7).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Către Tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, ia aminte, că de nu mă vei auzi, mă voi asemăna cu cei care se coboară în groapă. Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către Tine, când ridic mâinile mele către locașul Tău cel sfânt. Să nu tragi cu cei păcătoși sufletul meu, și cu cei ce lucrează nedreptate să nu mă pierzi, cu cei ce grăiesc pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor (Ps. 27, 1-4).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Luminează fața Ta peste robul Tău, mântuiește-mă cu mila Ta. Doamne, să nu fiu rușinat, că pe Tine Te-am chemat (Ps. 30, 16-17).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Tu ești scăparea mea din necazul ce mă cuprinde; bucuria mea, izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat (Ps. 31, 8).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Că fărădelegile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsat-au peste mine. Împuțitu-s-au și au putrezit rănile mele de la fața nebuniei mele. Chinuitu-m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam (Ps. 37, 4-6).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine (Ps. 37, 9-10).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine; ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele (Ps. 37, 21-22).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Împresuratu-m-au răutăți cărora nu este număr; ajunsu-m-au fărădelegile mele, și n-am putut să văd. Înmulțitu-s-au mai mult decât perii capului meu și inima mea m-a părăsit. Binevoiește, Doamne, ca să mă izbăvești; Doamne, spre ajutorul meu ia aminte. Să se rușineze și să se înfrunte deodată cei ce caută să ia sufletul meu. Să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce-mi voiesc mie rele; să se rușineze îndată cei ce-mi zic mie: „Bine, bine.” Să se bucure și să se veselească de Tine toți cei ce Te caută pe Tine, Doamne, și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: „Slăvit să fie Domnul!” Iar eu sărac sunt și sărman; Domnul Se va îngriji de mine. Ajutorul meu și apărătorul meu ești Tu; Dumnezeul meu, nu zăbovi (Ps. 39, 16-24).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor de pe mare departe (Ps. 64, 6).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Dumnezeule, milostivește-Te spre noi și ne binecuvântează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește! (Ps. 66, 1).

Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Mântuiește-mă, Dumnezeule, că au intrat ape până la sufletul meu. Afundatu-m-am în noroiul adâncului, care nu are fund; intrat-am în adâncurile mării și furtuna m-a potopit (Ps. 68, 1-3).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Auzi-mă, Doamne, că bună este mila Ta; după mulțimea îndurărilor Tale caută spre mine. Să nu-Ți întorci fața Ta de la sluga Ta când mă necăjesc; degrabă auzi-mă. Ia aminte la sufletul meu și-l mântuiește pe el (Ps. 68, 19-21).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Nu mă lepăda la vremea bătrâneților; când va lipsi tăria mea, să nu mă lași pe mine. Că au zis vrăjmașii mei mie și cei ce păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună, zicând: „Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriți-l și-l prindeți pe el, că nu este cel ce izbăvește.” Dumnezeule, nu Te depărta de la mine; Dumnezeul meu, spre ajutorul meu ia aminte! Să se rușineze și să piară cei ce defăimează sufletul meu, să se îmbrace cu rușine și înfruntare cei ce caută să-mi facă rău (Ps. 70, 10-14).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Că pe cine am eu în cer afară de Tine? Și afară de Tine, ce am dorit pe pământ? Stinsu-s-a inima mea și trupul meu, Dumnezeul inimii mele și partea mea, Dumnezeule, în veac (Ps. 72, 24-25).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Să nu se întoarcă rușinat cel smerit; săracul și sărmanul să laude numele Tău. Scoală-Te, Dumnezeule, apără pricina Ta; adu-Ți aminte de ocara de fiecare zi, cu care Te necinstește cel fără de minte (Ps. 73, 22-23).

Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Să nu pomenești fărădelegile noastre cele de demult; degrabă să ne întâmpine pe noi îndurările Tale, că am sărăcit foarte. Ajută-ne nouă, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, pentru slava numelui Tău; Doamne, izbăvește-ne pe noi și curățește păcatele noastre pentru numele Tău (Ps. 78, 8-9).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Deșteaptă puterea Ta și vino să ne mântuiești pe noi. Dumnezeule, întoarce-ne pe noi și arată fața Ta, și ne vom mântui! (Ps. 79, 3-4).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Bine ai voit, Doamne, pământului Tău, întors-ai robimea lui Iacob. Iertat-ai fărădelegile poporului Tău, acoperit-ai toate păcatele lor. Potolit-ai toată mânia Ta; întorsu-Te-ai de către iuțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul  mântuirii noastre, și-Ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi? Sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vei dărui viată, și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta dă-ne-o nouă. Auzi-voi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu, ci va grăi pace peste poporul Său, și peste cuvioșii Săi, și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul (Ps. 84, 1-9).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat (Ps. 87, 1-3).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu (Ps. 85, 1).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Cine cunoaște puterea urgiei Tale și cine măsoară mânia Ta, după temerea de Tine? Învață-ne să socotim bine zilele noastre, ca să ne îndreptăm inimile spre înțelepciune. Întoarce-Te, Doamne! Până când vei sta departe? Mângâie pe robii Tăi! (Ps. 89, 13-15).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Doamne, auzi rugăciunea mea, și strigarea mea la Tine să ajungă! Să nu întorci fața Ta de la mine; în orice zi mă necăjesc, pleacă spre mine urechea Ta! În orice zi Te voi chema, degrabă auzi-mă! Că s-au stins ca fumul zilele mele și oasele mele ca uscăciunea s-au făcut (Ps. 101, 1-4).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Deschide ochii mei și voi cunoaște minunile din legea Ta. Străin sunt eu pe pământ, să nu ascunzi de la mine poruncile Tale (Ps. 118, 18-19).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Istovitu-s-a sufletul meu de trândăvire; întărește-mă întru cuvintele Tale. Depărtează de la mine calea nedreptății și cu legea Ta mă miluiește (Ps. 118, 28-29).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Fă să înțeleg calea îndreptărilor Tale și voi cugeta la minunile Tale (Ps. 118, 27).

Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Înțelepțește-mă, și voi căuta legea Ta și o voi păzi cu toată inima mea. Povățuiește-mă pe cărarea poruncilor Tale, că aceasta am voit. Pleacă inima mea la mărturiile Tale și nu la lăcomie. Întoarce ochii mei ca să nu vadă deșertăciunea; în calea Ta mă viază. Să vină peste mine mila Ta, Doamne, mântuirea Ta, după cuvântul Tău (Ps. 118, 34-37, 41).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Rugatu-m-am feței Tale, din toată inima n:ea, miluiește-mă după cuvântul Tău. De mila Ta, Doamne, este plin pământul; îndreptările Tale mă învață (Ps. 118, 58, 64).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Învață-mă bunătatea, învățătura și cunoștința, că în poruncile Tale am crezut (Ps. 118, 66).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Bun ești Tu, Doamne, și întru bunătatea Ta învață-mă îndreptările Tale (Ps. 118, 68).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Mâinile Tale m-au făcut și m-au zidit, înțelepțește-mă și voi învăța poruncile Tale (Ps. 118, 73).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Facă-se, dar, mila Ta, ca să mă mângâie, după cuvântul Tău, către robul Tău. Să vină peste mine îndurările Tale, și voi trăi, că legea Ta cugetarea mea este (Ps. 118, 76-77).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Să fie inima mea fără prihană întru îndreptările Tale, ca să nu mă rușinez (Ps. 118, 80).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Al Tău sunt eu, mântuiește-mă, că îndreptările Tale am căutat (Ps 118, 94).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Apără-mă, după cuvântul Tău, și mă viază și să nu rușinezi așteptarea mea. Ajută-mă, și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările Tale pururea (Ps. 118, 116-117).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Caută spre mine și mă miluiește, după judecata celor ce iubesc numele Tău. Pașii mei îndreptează-i după cuvântul Tău, și să nu mă stăpânească nici o fărădelege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor, și voi păzi poruncile Tale. Fața Ta arat-o  robului Tău și mă învață îndreptările Tale (Ps. 118, 132-135).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Strigat-am cu toată inima mea; auzi-mă, Doamne! Îndreptările Tale voi căuta. Strigat-am către Tine, mântuiește-mă, și voi păzi mărturiile Tale. Glasul meu auzi-l Doamne, după mila Ta; după judecata Ta mă viază (Ps. 118, 145-146, 149).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Să se apropie rugăciunea mea înaintea Ta, Doamne; după cuvântul Tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea Ta, Doamne; după cuvântul Tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă, că m-ai învățat îndreptările Tale. Rosti-va limba mea cuvintele Tale, că toate poruncile Tale sunt drepte. Mâna Ta să mă izbăvească, că poruncile Tale am ales. Dorit-am mântuirea Ta, Doamne, și legea Ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și Te va lăuda, și judecățile Tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit-am ca o oaie pierdută; caută pe robul Tău, că poruncile Tale nu le-am uitat (Ps. 118, 169-176).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Către Tine ridicat-am ochii mei, Cel ce locuiești în cer (Ps. 122, 1).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Întoarce, Doamne, robia noastră, cum întorci pâraiele către miazăzi (Ps. 125, 4).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Dintru adâncuri am strigat către Tine; Doamne, Doamne, auzi glasul meu! Fie urechile Tale cu luare-aminte la glasul rugăciunii mele. De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi? Că la Tine este milostivirea (Ps. 129, 1-4).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Adu-Ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui (Ps. 131, 1).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă; ia aminte glasul rugăciunii mele, când strig către Tine. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta; ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară. Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi îndreptățesc răspunsurile cele din păcate; iar cu oamenii cei care fac fărădelege nu mă voi însoți cu aleșii lor (Ps. 140, 1-4).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintelile celor ce fac fărădelege (Ps. 140, 9).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa-voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune (Ps. 141, 1-2).


Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioșia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric, ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul meu întru mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul  meu. Nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău (Ps. 142).

Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! O, Doamne, ascultă! O, Doamne, iartă! O, Doamne, ia aminte și lucrează! Nu întârzia pentru numele Tău, Dumnezeul meu (Dan. 9, 19). Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă!

Distribuie