rugăciune de suferință
Distribuie

Doamne, Tu ești în înălțimile cerului și-n adâncimile pământului, auzi-mă și pe mine cel ce zac în adâncuri de prăpastie; Doamne, Tu ești știutorul a toate, ia aminte și la smerita mea rugăciune; Doamne, Tu Tată și Mântuitor al lumii, primește și strigătele noastre din triste suferințe; Doamne, Tu ai milă de creația Ta, apropie-Te și de mine făptura mâinilor Tale; Doamne, Tu ești Părintele omenirii ce ai venit s-o mântuiești, fii și mie Tată milostiv al mântuirii.

Doamne, Tu ești adâncul iertării, iartă-mă și pe mine păcătosul; Doamne, Tu ești iubirea cea nemărginită, arată-mi și mie dragostea bunătății Tale; Doamne, Tu ești mult milostiv, miluiește-mă și pe mine asupritul; Doamne, Tu sigur ești Bun, arată-mi și mie dulceața bunătății Tale; Doamne, Tu ești, sănătatea tuturor, dăruiește-mi-o și mie nevrednicul; Doamne, Tu ești Atotputernic în cer și pe pământ, dăruiește și mie putere în necazuri;


Doamne, Tu ești înțelepciunea și apărarea, binecuvintează-ne și pe noi, cei aflați sub urgisirea Ta; Doamne, Tu ești gloria strălucirii, dăruiește-ne și nouă frumusețea biruinței; Doamne, Tu ești Păstorul cel Bun, primește-mă și pe mine în turma ta; Doamne, Tu ești Calea, Adevărul și Viața, călăuzește-mă și pe mine pe calea adevăratei vieți; Doamne, Tu ești Pâinea vieții, satură-mă și pe mine flămândul; Doamne, Tu ești Apa cea Vie, adapă-mă și pe mine însetatul;


Doamne, Tu ești Cuvântul vieții, dă-mi și mie graiurile înțelepciunii Tale; Doamne, Tu ești cel ce ne aperi de vrăjmași, ocrotește-mă și pe mine prigonitul; Doamne, Tu ești ușa vieții, deschide și mie ușa milosteniei; Doamne, Tu ești eliberarea celor robiți, scoate-ne și pe noi din lanțurile sclaviei; Doamne, Tu ești cel ce ai suferit prigoana oamenilor, scoate-ne și pe noi cei căzuți în mâna oamenilor ce nu cred; Doamne, Tu ești Cel atotputernic în cer si pe pământ, risipește întunericul urii din inimile prigonitorilor noștri;


Doamne, Tu ești știutorul a toate, Tu mă cunoști pe mine, scoate-mă din mâna vrăjmașilor mei; Doamne, Tu ești lumina care călăuzești pe cei robiți la libertate, scoate-mă și pe mine din întunericul închisorii; Doamne, Tu ești pacea lumii, scoate-mă și pe mine din mâinile urgisitorilor; Doamne, Tu ești creatorul a toate, fie voia Ta și cu mine robul Tău; Doamne, Tu ești Lumina vieții, scoate-mă și pe mine de la întuneric la lumină; Doamne, Tu ești Bunul Samaritean, tămăduiește-mă și pe mine cel căzut între tâlhari;


Doamne, Tu ești cel ce din prigonitori ai făcut apostoli, luminează și îmbunează pe cei ce ne urăsc; Doamne, Tu ești nădejdea și mântuirea lumii, dă-ne și nouă speranța izbăvirii; Doamne, Tu ești Cela ce ștergi lacrimile celor din strâmtoare, usucă cu suflul căldurii Tale și lacrimile de pe obrajii noștri obidiți; Doamne, Tu ești Cela ce veghezi omenirea în zi și-n noapte, priveghează și asupra celor adormiți în închisori; Doamne, Tu ești Învierea tuturor, dă-ne și nouă biruința Învierii Tale, acum și-n veci. Amin!

din cartea: În temniță cu Iisus Hristos

Distribuie