Distribuie

Mult milostive Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, Îți mulțumesc că prin mărturisirea de taină către duhovnicul meu Părinte, m-ai învrednicit pe mine păcătosul, să primesc de la Tine iertarea păcatelor mele. Urmând, deci, lui David care spunea: „Juratu-m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății Tale” (Psalm 118, 106), îți făgăduiesc, cu o voință hotărâtoare a sufletului meu, că sunt gata să primesc mai bine mii de morți, decât să mai săvârșesc vreun păcat de moarte și cu el – să amărăsc nesfârșita Ta bunătate. Fiindcă, însă, voința mea este slabă, în sinea ei, fără de ajutorul Tău, te rog fierbinte să mă împuternicești cu harul Tău și să mă întărești cu ajutorul Tău cel puternic, ca să rămân până la sfârșit neabătut în această sfântă hotărâre a mea. Da, Iisuse al meu, cel prea iubitor de suflet, dă-mi putere să petrec în pocăință ce-mi rămâne din viața mea, ca să mă bucur aici jos de harul Tău, iar acolo, în cer, de fericita Ta slavă, prin soliile Preabinecuvântatei Tale Maici și ale tuturor sfinților Tăi. Amin.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *