Distribuie

O, Preasfinte și întru tot lăudate, Mare Mucenice Mina, și de minuni făcătorule; primește această rugăciune de la mine nevrednicul robul tău, căci către tine, ca la un adevărat Izvor de tămăduiri șl grabnic folositor și ajutător preaminunat, scap eu ticălosul și către sfânt chipul Icoanei tale cu lacrimi fierbinți mă rog ție: Vezi, Sfinte, paguba mea, vezi sărăcia și ticăloșia mea; vezi bubele și rănile trupului și sufletului meu. De aceea mă rog ție, fericite și Sfinte Mina, grăbește-te de mă ajută cu neîncetatele șl sfintele tale rugăciuni și mă sprijinește pe mine robul tău. Ia aminte la suspinele mele și nu mă trece cu vederea pe mine ticălosul și scârbitul, că știu, Sfinte al lui Dumnezeu, că de ai și pătimit munci grele și chinuri înfricoșătoare de la cei fără de lege pentru dragostea lui Hristos, dar prin acele suferințe astăzi viețuiești luminat și ai aflat dar de la Dumnezeu.

Fiindcă ne-am încredințat că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare, cine a năzuit la sfântă biserica ta și cu credință ți s-a rugat nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat pe tine întru ajutor șl nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pe tine, de minuni făcătorule, șl tu l-ai trecut cu vederea? Sau cui, în pagube fiind și alergând spre ajutorul tău, nu l-ai descoperit paguba Iui?

Minunile și ajutorul tău m-au făcut și pe mine, ticăIosul și scârbitul, ca să alerg la ajutorul tău. Am auzit de neguțătorul acela din pământul Isauriei, care venea la biserica ta spre rugăciuni, nu numai că ai vădit pe ucigașul său și l-ai scos din paguba Iui dându-i îndărăt punga cu galbeni; dar, o! minune, că șl din mort și tăiat în bucăți, tu I-ai vindecat șl l-ai făcut sănătos.

Asemenea și lui Eutropie, din mare i-ai scos sluga cu vasul cel de aur ținut în mâini, fiindcă îl făgăduise bisericii tale. Tot așa și femeia Sofia, care venea spre închinare în sfânt locașul tău, nu numai că a fost izbăvită de ostașul acela ce o silea spre păcat, dar și pe ostaș, după cuviință l-ai certat. La fel șl șchiopul care venea la sfântă biserica ta spre închinare, cu rugăciunea îndată l-ai tămăduit. Asemenea și femeii celei mute, i-ai deschis graiul și vorbea curat. De asemenea atunci când iudeul dăduse prietenului său creștin o pungă cu galbeni, pe care creștinul tăgăduia că a primit-o, jurând pentru aceasta chiar în biserica ta, tu, nu nurnai că ai izbăvit pe creștin de jurământ, dar și evreul, văzând mlnunea ta, a crezut întru tine și a venit Ia credința creștină.

Aceste minuni ale tale, Sfinte, m-au făcut și pe mine a crede că la orice facere de bine ești gata ajutător și grabnic folositor șl minunat. De aceea încredințat sunt că tot cel ce aleargă la tlne, cerând cu credință ajutor, nu-l treci cu vederea. Pentru aceasta și eu cred că tu același ești, Sfinte, ca atunci și astăzi, că oricine a alergat la tine nu s-a întors neajutat.

Pentru aceea și eu acum, fiind scârbit și în pagubă, alerg către tlne cu credință și cu lacrimi, îngenunchind, și mă rog ție, Sfinte și Mare Mucenice Mina, ca să te rogi Iui Hristos, Fiul Iul Dumnezeu, pentru mine păgubașul și scârbitul, Celul ce n-a trecut cu vederea rugăciunea ta cea mucenicească, ci te-a ascultat și te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri. Către Acela roagă-te ca să fiu și eu ajutat și miluit pentru rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăvit, ca să laud și bine să cuvântez și să slăvesc întru tot lăudatul și preaputernicul nume al Tatălui și al Fiulul șl al Sfântulul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Distribuie
Un comentariu la „Rugăciune foarte folositoare și grabnic ajutătoare către Sfântul Mare Mucenic Mina”
  1. Doamne Iisuse Hristoase fiul lui Dumnezeu miluestene pe noi păcătoșii Amin Mulțumesc Doamne pentru ziua de azi și toate zilele vieții noastre.Doamne ajuta ne, ocrotestene aparane de toate răutățile Amin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *