ortodox
Distribuie

Rugăciunea Sfântului Nicolae Velimirovici către Maica Domnului

Împărăteasă, Maică a Împăratului Hristos, care prin tine s-a arătat să ne facă fii și fiice împărătești, ție aducem mulțămită pentru prea-multele bunătăți și acoperemântul și ocrotirea de văzuții și nevăzuții noștri vrăjmași, din veac și până în acest ceas.

Maică cea bună a lui Dumnezeu, înalță rugăciunile și cererile noastre la Înălțimea Sa cea vecinică, Cel fără de moarte Dumnezeul și Împăratul Hristos, pe care ai născut și la feciorelnicii-ți sâni ai hrănit. Frica de Dânsul, Dreptul Judecător, a istovit toate puterile noastre, și nu mai îndrăznim să chemăm pe El și să-i aducem rugăciune.

Călcat-am legea dragostei Sale, disprețuit-am chinurile Sale până la sânge pentru noi, rătăcit-am în țară străină, unde oamenii nu se osebesc de porci, nici hrana oamenilor de-a porcilor; L-am ocărât, L-am amărât, ne temem și ne ascundem de Dânsul precum Adam când a greșit în Rai. Și vedem acum că fără de minte am cugetat și fără de minte am umblat.

Dar precum vinovatul nu îndrăznește a se ruga Judecătorului, ci caută pe cei apropiați Lui și-i roagă să mijlocească la Judecător, și noi, ca niște vinovați dintre cei mari, ca niște păcătoși dintre cei negri de păcate; ca niște nelegiuiți, și încă preacurvari, ca niște nebuni fără de minte, și încă nemaiîntâlniți, nu avem îndrăzneală înaintea Sa, a Dreptului Judecător, ci venim la tine, Maica cea bună a Dreptului Judecător Hristos. Solește pocăința noastră și ale noastre rugăciuni, ca să preaslăvim pe tine, precum părinții noștri sârbi care ție s-au rugat și de la tine bucurie au primit, și-au mărturisit și-au întărit aceasta cu pecetea multor biserici ridicate în cinstea ta.

Ție ne rugăm, Împărăteasă, Maică a Împăratului Hristos, du înaintea fiului tău, Dumnezeului și Mântuitorului nostru, aceste rugăciuni:

Iată-ne pe noi, Doamne, toți păcătoșii Tăi sârbi, în duh și adevăr, închinându-ne celor sfinte ale Tale.

Iată-ne în cetatea cea sfântă a Ierusalimului, întru care proroceau David și Prorocii întruparea Ta. Închinămu-ne Sionului Tău cel sfânt și ne rugăm Ție, iartă-ne pe noi și ne mântuiește. Amin.

Iată-ne în Nazaretul cel sfânt, întru care Preasfânta Maica Ta a primit Bunavestire a măritului Arhanghel Gavriil, cum că pe Tine va zămisli de la Duhul Sfânt și Împărat Te vei naște, a căruia Împărăție nu va avea sfârșit. Închinămu-ne și ne rugăm Ție: Iartă-ne pe noi, păcătoșii, și ne mântuiește.

Iată-ne în peștera Betleemului, unde oareșcând închidea David oile neînțelegătoare și mieii săi, întru care Te-ai născut, Cuvinte al lui Dumnezeu, căruia s-au închinat păstorii și Magii; acolo unde steaua a strălucit și a călăuzit către Tine, acolo unde îngerii cântau slavoslovie: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire, iată-ne și pe noi, păcătoșii, închinându-ne Ție și rugându-te: greșit-am, Doamne Iisuse, iartă-ne pe noi și ne mântuiește.

Iată-ne pe urmele Tale, întru toate cetățile și satele prin care ai umblat, și ai propoveduit bunavestire a vieții vecinice, și ai lucrat minuni; sărutăm fiecare urmă a Ta, îți slăvim dumnezeirea și ne rugăm Ție: iartă-ne pe noi, păcătoșii, și ne mântuiește.

Iată-ne la râul cel sfânt al Iordanului, întru care Te-ai botezat, și la iezerul unde ai ales pescarii a fi Apostoli, și pe Thavor, unde Te-ai schimbat la față, și în Sion unde, la Cina cea de Taină, Împărtășirea cu Trupul și Sângele Tău o ai rânduit spre mântuire, și în Vithanía unde pe Lazăr ai înviat, și în Biserica lui Solomon unde te-ai împotrivit făcătorilor de rele.

Întru toate aceste locuri, ne închinăm Ție și pe Tine rugăm: iartă-ne pe noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, iartă, iartă și ne mântuiește.

Iată-ne la înfricoșata Golgotha, pe care ai fost răstignit și cu patimi ai mărturisit arătarea Ta, și la mormântul dintru care ai înviat, și în Eleon, de unde Te-ai înălțat. Pretutindenea ne pocăim de păcatele noastre, pretutindenea cu pocăință plângem.

Pe Tine slavoslovim și Ție ne rugăm: Doamne, iartă, miluiește și mântuiește pe noi, păcătoșii Tăi.

Nimenea nu ne poate ierta de nu ne ierți Tu, căci am greșit Ție. Nimenea în cer și pe pământ nu ne poate mântui de văzutul și nevăzutul rău, fără de Tine, Doamne, căruia s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Greșit-am, iartă-ne, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și pururea Fecioarei Maria. Ție se cuvine slavă și slavoslovie, și puterea și stăpânia și închinăciunea, de la toate neamurile și noroadele cerești și pământești, în tot veacul și în veci, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Amin!

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *