Distribuie

Rugăciunea Sfântului Simeon Noul Teolog Miluiește-mă, Fiule a lui Dumnezeu, și deschide-mi ochii sufletului ca să văd lumina lumii (Ioan 8, 12), adică pe Tine, Dumnezeule, și să mă fac și eu fiu al zilei (1 Tesaloniceni 5, 5) dumnezeiești, și nu mă lăsa, Bunule, nepărtaș de dumnezeirea Ta.

Arată-mi-Te, Doamne, ca să cunosc că m-ai iubit ca pe unul ce am păzit dumnezeieștile tale porunci, Stăpâne. Trimite pe Mângâietorul îndurător și peste mine ca să mă învețe cele privitoare la Tine și să-mi vestească mie cele ale Tale, Dumnezeule al tuturor. Luminează asupra mea lumina cea adevărată (Ioan 1, 9), Preamilostive, ca să văd slava Ta, pe care ai avut-o înainte de a fi lumea (Ioan 17, 5), la Tatăl Tău.

Rămâi, cum ai zis, și întru mine ca și eu să mă fac vrednic să rămân întru Tine în chip conștient și să Te dobândesc în chip conștient întru mine. Binevoiește să iei chip în mine (Galeteni 4, 19), Tu, Cel nevăzut, ca văzând frumusețea Ta neapropiată să port, Dumnezeule ceresc, chipul Tău și să uit toate cele văzute.

Dă-mi slava Ta, pe care ți-a dat-o ție, Preamilostive, Tatăl, ca să mă fac asemenea Ție ca toți slujitorii Tăi, dumnezeu după har, și să fiu împreună cu Tine neîncetat, acum și pururea și în veacurile nesfârșite. Amin. 

Sfântul Simeon Noul Teolog; Filocalia VI

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *