rugăciuni din psalmi
Distribuie

Rugăciuni din Psalmi consemnate de Sfântul Tihon din Zadonsk

Rugăciune pentru dobândirea de ajutor de la Dumnezeu Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine; ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele (Ps. 37, 21-22).


Rugăciune în necaz Tu ești scăparea mea din necazul ce mă cuprinde; bucuria mea, izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat (Ps. 31, 8).


Rugăciune pentru iertarea păcatelor tinereții Păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele nu le pomeni. După mila Ta pomenește-mă Tu, pentru bunătatea Ta, Doamne (Ps. 24, 7-8).


Rugăciune pentru curățirea păcatelor ascunse pe care nu le vedem în conștiință Greșalele cine le va pricepe? De cele ascunse ale mele curățește-mă, și de cele străine ferește pe robul Tău (Ps. 18, 13-14).


Rugăciune când frica de Judecata lui Dumnezeu, de gheenă și deznădejdea tulbură sufletul Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerți. Miluieşte-mă, Doamne, că neputincios sunt; vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele; Și sufletul meu s-a tulburat foarte și Tu, Doamne, până când? Întoarce-Te, Doamne; izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă, pentru mila Ta. Că nu este întru moarte cel ce Te pomenește pe Tine. Și în iad cine Te va lăuda pe Tine? Ostenit-am întru suspinul meu, spăla-voi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele așternutul meu voi uda. Tulburatu-s-a de supărare ochiul meu, îmbătrânit-am între toți vrăjmașii mei. Depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fărădelegea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele. Auzit-a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. Să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei; să se întoarcă și să se rușineze foarte degrab. (Ps. 6, 1-10).

Rugăciune pentru luminarea ochilor sufletului Deschide ochii mei, și voi cunoaște minunile din legea Ta (Ps. 118, 18).


Rugăciune pentru povățuirea în legea Domnului Caută spre mine și mă miluiește, după judecata Ta, față de cei ce iubesc numele Tău. Pașii mei îndreptează-i după cuvântul Tău, și să nu mă stăpânească nici o fărădelege (Ps. 118, 132-133).


Mulțumire către Dumnezeu pentru mila Lui Mărturisi-mă-voi Ție, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac, că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de dedesubt (Ps. 85, 11-12).


Cântare lui Dumnezeu — Ajutătorul nostru Ajutorul meu ești, Ție-Ți voi cânta, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu ești, Dumnezeul meu, mila mea (Ps. 58, 21).


Rugăciuni pentru mântuirea de obște Prima: Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi și arată fața Ta și ne vom mântui (Ps. 79, 20).


A doua: Dumnezeule, milostivește-Te spre noi și ne binecuvântează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește, ca să cunoaștem pe pământ calea Ta, în toate neamurile mântuirea Ta (Ps. 66, 1-2).


A treia: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor de pe mare departe (Ps. 64, 6).


Citește Psaltirea și cugetă la ea zi de zi, dimineața și seara. Citește cu luare aminte slavoslovia: Slavă întru cei de Sus lui Dumnezeu și așa mai departe.

Distribuie