Distribuie

Domnul ne îndeamnă să nu fugim de suferință, căci prin multe suferințe trebuie să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu și în lume necazuri veți avea și întru răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Așadar cum ne spune: Rugați-vă ca să nu intrați în ispită?

Aici Domnul ne poruncește să ne rugăm ca să nu intrăm în ispita necredinței. Roagă-te, spune, ca să nu intri în ispita cugetării semețe, care conduce la hula diavolească Împotriva Duhului Sfânt și Ia trufie. Roagă-te ca nu cumva să îngăduie Dumnezeu, din pricina amintirilor rele, să intri în război vădit cu diavolul. Roagă-te ca nu cumva să plece de la tine Îngerul curăției și astfel să fii cuprins de flacăra războiului trupesc, iar apoi neputând răbda să fii părăsit de harul lui Dumnezeu.


Roagă-te ca nu cumva să intri în ispită și să te aprinzi de mânie împotriva cuiva sau să te cuprindă îndoiala și să șovăi în a face voia lui Dumnezeu. Căci atunci în suflet va începe o mare luptă. Aceasta înseamnă cuvântul: Rugați-vă ca să nu intrați în ispită.


Cât despre ispitele trupului, să te pregătești să le primești cu bărbăție. Să înoți în marea acestor ispite cu toate puterile tale, umplând ochii tăi de lacrimile durerii și ale dragostei, ca să nu plece de la tine harul lui Dumnezeu care te păzește. Fără ispite, purtarea de grijă a lui Dumnezeu nu se face vădită și este cu neputință să dobândești fără ele îndrăzneală la Dumnezeu și să capeți Înțelepciunea Sfântului Duh. Fără ele nu se va putea înrădăcina înlăuntrul tău dorul cel după Dumnezeu.


Mai înainte de a veni ispitele, omul se roagă ca un străin, însă atunci când îndură ispitele pentru dragostea Domnului și rămâne neschimbat, atunci Îl obligă pe Dumnezeu ca să-l ajute. Atunci Acesta îl socotește prieten adevărat al Său, deoarece s-a luptat și a biruit pe vrăjmașul Său, împlinind voia Sa cea sfântă.


Și iarăși, roagă-te ca să nu intri în ispita cumplită a diavolului, aceea a trufiei și a disprețuirii. Să primești necazurile trupului, dacă iubești pe Dumnezeu și vrei ca să te sprijinească puterea Sa și să biruiască în sufletul tău pe vrăjmașii Săi. Roagă-te ca să nu intri în ispitele duhului și să se întărească în tine gândurile și obișnuințele cele rele. Să aștepți necazurile trupești ca să fie încercată astfel dragostea ta pentru Dumnezeu și să se slăvească puterea Lui întru răbdarea ta. A lui Dumnezeu fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin.

Sfântul Isaac Sirul; Despre ispite, întristări, dureri și răbdare

Distribuie