dulceață duhovnicească
Distribuie

Așa cum albina, zburând din floare în floare adună din ele mierea, tot așa și omul duhovnicesc trebuie să adune dulceață duhovnicească în timpul vieții, dobândind anumite cunoștințe.

– Părinte, care sunt bucuriile omului duhovnicesc?


– După cum zic dumnezeieștii Părinți Nicodim Aghioritul, Grigorie Sinaitul și alții, sunt șase feluri de bucurii sau dulceți duhovnicești, din care se nasc și dulcețile minții.


Prima dulceață duhovnicească a minții este lucrarea tuturor poruncilor lui Dumnezeu.


A doua dulceață duhovnicească a minții este câștigarea tuturor faptelor bune.


A treia dulceață duhovnicească a minții este citirea dumnezeieștilor Scripturi și a Sfinților Părinți.

A patra dulceață duhovnicească a minții sunt rațiunile zidirilor sau contemplația naturală în duh sau rațiunile lucrurilor, când omul se suie cu mintea, ca pe niște scări, de la zidirea aceasta simțită și văzută la cea nevăzută. Și prin contemplația naturală în duh își folosește sufletul său și meditează la cele cerești.


A cincea dulceață duhovnicească a minții este taina iconomiei în Trup, adică întruparea lui Dumnezeu-Cuvântul și cugetarea de-a pururea la taina iconomiei în Trup, care se numește Taina Tainelor și necunoscută de mintea îngerească și omenească este. Căci taina iconomiei în Trup pururea rămâne taină, neînțeleasă de oameni și de îngeri, cum a putut Dumnezeu cel negrăit și necuprins de toate să încapă în pântecele Fecioarei, cum Însuși Dumnezeu purcede pe Preasfântul Duh, cum este nașterea cea mai înainte de toți vecii a lui Iisus Hristos și altele de felul acesta. Și cum prin taina iconomiei în Trup s-au învățat și îngerii înțelepciunea lui Dumnezeu cea de multe feluri prin Biserică.


A șasea dulceață duhovnicească a minții și chiar prea duhovnicească este cugetarea la însușirile lui Dumnezeu sau mai bine zis teologia catafatică, afirmativă sau pozitivă, despre cele ce se pot vorbi de însușirile lui Dumnezeu și care nu ating ființa lui Dumnezeu, ci se vorbește în jurul ființei lui Dumnezeu.


Acestea sunt cele șase puncte și titluri ale celor șase feluri de dulceți duhovnicești ale minții.


Cleopa Ilie; Ne vorbește părintele Cleopa vol. 12

Distribuie