Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Să răbdăm toate, pentru ca pe Dumnezeu să-L dobândim

Distribuie

Să răbdăm toate, pentru ca pe Dumnezeu să-L dobândim. Când pe cele rele le vom suferi, îndată bunătățile viitoare ne vor fi pregătite.

Când ne vom lipsi de bucuria acestei lumi, atunci fără îndoială vom învistieri bucuria lui Dumnezeu în sufletele noastre nemuritoare.

De bunul de care ne vom lipsi aici, este cu neputință să ne desfătăm într-o răsplată viitoare. Să dăm puțin aici pe pământ, ca să luăm cu dobândă din banca nevăzută a lui Dumnezeu, cea plină de darurile Sale.

Aruncăm semințele virtuților pentru ca să înflorească flori mult mirositoare în cununa slavei celei veșnice ce va încununa capetele noastre.

Distribuie