Sfânta Împărtășanie
Distribuie

Ce este Sfânta Împărtășanie? Sfânta Împărtășanie, numită și Cuminecătură, Precistanie și Euharistie, este Însuși Trupul și Sângele lui Hristos, pe care Domnul l-a purtat pe pământ și pe care ni-l oferă în dar tuturor celor ce credem în El și facem voia Lui, spre iertarea păcatelor și viața de veci. Sfânta Împărtășanie se sfințește numai în timpul Sfintei Liturghii, prin rugăciunea preotului sau arhiereului slujitor, când, prin pogorârea Sfântului Duh, pâinea și vinul, adică Sfintele Daruri ce se aduc pe altar, se prefac în chip tainic și dumnezeiesc în Însuși Trupul și Sângele Domnului nostru Iisus Hristos.

Când a întemeiat Mântuitorul Hristos Taina Sfintei Împărtășanii și pentru ce se dă credincioșilor? Taina Sfintei Împărtășanii a fost întemeiată de Hristos la Cina cea de Taină, în seara de Joia Mare, când, mâncând cu ucenicii Săi, a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o lor, zicând: Luați, mâncați, acesta este trupul Meu. Apoi, luând paharul și mulțumind, le-a dat, zicând: Beți dintru acesta toți, acesta este sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor (Matei 26, 26-28). Sfânta Împărtășanie se dă oamenilor dreptcredincioși spre iertarea păcatelor și spre înnoirea vieții lor duhovnicești.

Ne putem mântui fără Sfânta împărtășanie? Nimeni dintre oameni nu se poate mântui fără aceste patru Sfinte Taine: Botezul, Mirungerea, Spovedania și Sfânta împărtășanie. Prin primele două Taine ne facem fii ai Bisericii și ai lui Dumnezeu după har, iar prin ultimele două ne facem fii și moștenitori ai Împărăției cerurilor. Căci zice Domnul despre Sfânta Împărtășanie: De nu veți mânca trupul Fiului Omului și de nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață întru voi (Ioan 6, 53).

Ce legătură tainică este între Sfânta Spovedanie si Sfânta Împărtășanie? Prin Sfânta Spovedanie duhovnicul ne iartă și ne dezleagă păcatele făcute de la Botez, iar Sfânta Împărtășanie este cea mai înaltă hrană duhovnicească oferită în dar de Hristos omului pe pământ, care desăvârșește iertarea păcatelor mărturisite și ne unește cel mai mult cu Dumnezeu. Spovedania este obligatorie pentru toți credincioșii care vor să se mântuiască, iar Sfânta Împărtășanie se dă numai celor vrednici, cu dezlegarea duhovnicului, spre creșterea lor duhovnicească și spre dobândirea vieții veșnice.

Ne putem împărtăși fără Sfânta Spovedanie și fără dezlegarea duhovnicului? Nu. Niciodată nu ne putem împărtăși fără Sfânta Spovedanie, afară de copiii mici până la șapte ani și de cei paralizați și fără de minte, care sunt handicapați și bolnavi, pentru care garantează părinții. Mai pot fi împărtășiți, în caz de moarte, creștinii cunoscuți de preoți, dacă nu mai pot vorbi, ca să nu moară neuniți cu Hristos.

Ne putem împărtăși de mai multe ori cu aceeași spovedanie? Nu, pentru că nu suntem sfinți, nici îngeri fără păcate. Ori de câte ori dorim să ne împărtășim, trebuie să ne spovedim dinainte, să facem un canon de rugăciune cu post și metanii, adică să ne pregătim și duhovnicește și trupește, și, dacă ne dă dezlegare duhovnicul, ne putem împărtăși. Cine îndrăznește să se împărtășească fără spovedanie și fără dezlegare, sau de mai multe ori cu aceeași spovedanie sau cu spovedanie în comun, iar nu individual, având păcate grele nemărturisite vreodată, spre osândă se împărtășește. Unul ca acela trebuie să se spovedească la un duhovnic iscusit și să urmeze canonul dat de el.

De câte ori trebuie să ne împărtășim cu Sfintele Taine? După rânduiala Bisericii și după Tradiție, credincioșii se împărtășesc, cu dezlegarea preotului lor, cel mai rar de patru ori pe an, în cele patru posturi. Cei mai râvnitori pentru mântuirea lor, mai ales copiii nevinovați, văduvele, bătrânii și bolnavii se pot împărtăși la 40 de zile. Mai des se împărtășesc călugării, bolnavii care sunt pe patul de moarte și pruncii.

Deasa împărtășanie ne ajută mai mult la mântuire? Nici deasa, nici rara împărtășanie nu ne ajută mai mult la dobândirea mântuirii. Totul depinde cu câtă credință și pregătire primim Sfânta Împărtășanie, nu de câte ori o primim pe an. Numai duhovnicul și conștiința fiecăruia pot stabili când anume ne putem împărtăși cu Trupul și Sângele lui Hristos.

Cum trebuie să ne pregătim pentru Sfânta Împărtășanie?

– Să ne spovedim curat în fața duhovnicului și a lui Dumnezeu;

– Să ne împăcăm cu toți oamenii, cerând de la toți iertare;

– Să împlinim tot canonul rânduit de duhovnic;

– Să postim după putere, trupește și sufletește în fiecare post, cu trupul, cu mintea, cu limba și cu faptele, înfrânându-ne definitiv în posturi de trăire conjugală, de ură și de răzbunare;

– Să mergem regulat Duminica și în sărbători la biserică și să citim înainte de Sfânta împărtășanie toate rugăciunile rânduite din Ceaslov, adică Acatistul Mântuitorului sau al Maicii Domnului, Paraclisul Maicii Domnului, Canonul de pocăință, Canonul îngerului păzitor, Canonul și cele douăsprezece rugăciuni de împărtășanie;

– Să venim din timp la biserică, îmbrăcați cuviincios, să ne închinăm la sfintele icoane, să dăm slujbă la altar și să cerem iertare de la toți oamenii, iar la timpul cuvenit să ne apropiem de Trupul și Sângele Domnului cu lumânarea aprinsă în mâini și cu lacrimi de bucurie în ochi;

– La urmă să citim rugăciunile de mulțumire și, la sfârșitul Liturghiei, să ne întoarcem fericiți și împăcați la casele noastre.

Care sunt efectele harice ale Sfintei Împărtășanii? Sfânta Împărtășanie ne iartă toate păcatele deja mărturisite la duhovnic. Apoi ne înmulțește cel mai mult harul Duhului Sfânt primit la Botez, dacă ducem viață cu totul curată și plăcută lui Dumnezeu. Ne ajută mult la creșterea noastră duhovnicească în Hristos, adică la despătimire, iluminare, desăvârșire și mântuire, scopul final al creștinului pe pământ. Se constată că bunii creștini care sunt nelipsiți de la biserică și se împărtășesc regulat cu Sfintele Taine, au familie binecuvântată, copii buni, bătrânețe liniștită și sfârșit creștinesc. De aceea prima grijă pentru cei bătrâni și bolnavi este să-și sfârșească viața împăcați toți, spovediți și împărtășiți, fără de care nu este mântuire.

Ioanichie Bălan; Rânduiala Sfintei Spovedanii și a Sfintei Împărtășanii

Distribuie
Un comentariu la „Sfânta Împărtășanie, întrebări și răspunsuri”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *