Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

SFANTA MUCENITA GOLINDUHA – 13 iulie

Distribuie
Distribuie