Sfanta Spovedanie
Distribuie

Ce este Sfânta Spovedanie? Sfânta Spovedanie, numită și Mărturisire sau Pocăință, este una din cele șapte Sfinte Taine ale Bisericii lui Hristos, de aceeași importanță pentru mântuire ca și Sfântul Botez. Pentru aceasta Spovedania se mai numește și „al doilea Botez”. Căci Botezul spală și iartă, pe lângă păcatul strămoșesc, toate păcatele făcute de la naștere până în clipa săvârșirii lui. Iar Taina Mărturisirii dezleagă și iartă toate păcatele făcute de la Botez și de la ultima spovedanie, până în clipa mărturisirii.

Când a fost întemeiată Taina Sfintei Spovedanii? Taina Mărturisirii sau Spovedaniei a fost întemeiată de Domnul nostru Iisus Hristos chiar în ziua învierii, seara, când a intrat la ucenicii Săi prin ușile încuiate și, suflând asupra lor, le-a zis: Luați Duh Sfânt; cărora le veți ierta păcatele, vor fi iertate și cărora le veți ține, vor fi ținute (Ioan 20, 22-23).

Ce ne învață Mântuitorul nostru Iisus Hristos prin aceste cuvinte? Iisus Hristos ne învață pe toți că nu este mântuire fără mărturisirea regulată a păcatelor la duhovnic și fără iertare, dezlegare și pocăință, adică părăsirea păcatelor.

Care sunt condițiile canonice obligatorii ale Spovedaniei? Pentru ca mărturisirea păcatelor să fie primită la Dumnezeu și creștinul să primească dezlegare, Spovedania trebuie să împlinească următoarele condiții canonice:

– Să fie făcută liber, adică de bunăvoie, iar nu silită;

– Să fie completă, adică să ne mărturisim toate păcatele din copilărie și de la ultima spovedanie, iar nu pe unele să le mărturisim și pe altele mai grele să le tăinuim sau să le spunem altui duhovnic, din cauza rușinii și a mândriei;

– Mărturisirea să fie secretă, adică să se facă în taină și individual, ca oamenii să nu știe păcatele aproapelui, iar nu în bloc, adică în comun, cum obișnuiesc unii preoți de astăzi, călcând canoanele Bisericii și desființând taina;

– Mărturisirea păcatelor să se facă la preoți iscusiți și cu multă umilință și zdrobire de inimă, iar nu în grabă și fără căință;

– Credinciosul să primească canonul dat de duhovnic și să promită că părăsește definitiv păcatele făcute;

– Dacă condițiile canonice de mai sus sunt împlinite, duhovnicul este dator să facă dezlegarea păcatelor mărturisite, punând mâinile pe capul credinciosului care stă în genunchi.

Fără respectarea acestor condiții canonice obligatorii, mărturisirea nu are valoare harică, iar credinciosul nu poate fi dezlegat de păcate.

Care este momentul haric principal al Spovedaniei? Momentul haric principal al Sfintei Spovedanii este momentul dezlegării păcatelor, atunci când preotul, prin punerea mâinilor în chipul crucii pe capul credinciosului, zice aceste cuvinte. „…și eu nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce-mi este dată, te iert și te dezleg de toate păcatele, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin„.

Spovedania în comun, fără dezlegare cu mâinile pe capul fiecăruia, este canonică? Spovedania în comun și fără dezlegare individuală pe capul credincioșilor, nu este canonică și nu este valabilă, credincioșii rămânând nedezlegați de păcatele lor, urmând a se spovedi din nou.

Când trebuie să se spovedească credincioșii? Canonic, credincioșii trebuie să se spovedească cel puțin de patru ori pe an, în cele patru posturi. Iar copiii, bolnavii, bătrânii și credincioșii mai râvnitori trebuie să se spovedească la patruzeci de zile sau, cel mai des, în fiecare lună, după sfatul duhovnicului lor, adică, ori de câte ori au cazuri speciale sau îi îndeamnă conștiința și doresc să se împărtășească cu Trupul și Sângele lui Hristos.

Ce trebuie să știe credincioșii despre această Taină? Trebuie să știm următoarele:

– Această taină, numită și «al doilea botez», a fost întemeiată de Fiul lui Dumnezeu și este obligatorie pentru iertarea păcatelor;

– Fără mărturisirea regulată a tuturor păcatelor nu este mântuire;

– Fără spovedanie curată, fără împlinirea canonului dat și fără dezlegarea duhovnicului, nimeni nu se poate împărtăși cu Trupul și Sângele lui Hristos, afară de cazuri speciale, ca: boală gravă, naștere de copii, operație, război etc.;

– Mărturisirea se face, canonic, la același duhovnic; în caz de nevoie (deplasare, boală, serviciu, primejdie de moarte etc.) credinciosul se poate spovedi la orice duhovnic, cu condiția să respecte canonul dat de părintele lui duhovnicesc.

În ce condiții poate fi schimbat duhovnicul? Schimbarea duhovnicului se face, de regulă, cu voia celui dintâi și din motive întemeiate ca: depărtarea prea mare a credinciosului față de duhovnicul său; dorința unui duhovnic mai iscusit, pentru a primi canon mai aspru, cu scopul vindecării unor păcate grele care îl apasă pe conștiință și de care nu poate scăpa; dacă preotul din parohie este prea tânăr și fără experiență; dacă duhovnicul îl împărtășește prea repede și fără canon; dacă credinciosul se smintește de duhovnicul său și, în sfârșit, dacă duhovnicul dintâi a decedat.

Credinciosul trebuie să aibă încredere totală în duhovnicul ales, să se roage pentru el și să-l asculte ca pe Însuși Hristos, căci acesta va răspunde de sufletul lui în ziua judecății.

Păcatele mărturisite o dată, mai trebuie mărturisite la spovedanie? Păcatele odată mărturisite și dezlegate sunt iertate prin harul Duhului Sfânt și nu mai trebuie spovedite. Totuși ele mai pot fi mărturisite în următoarele condiții:

– Dacă nu au fost mărturisite complet;

– Dacă au fost săvârșite din nou, după spovedanie;

– Dacă duhovnicul nu a dat canon pentru ele;

– Dacă cineva n-a împlinit canonul dat de duhovnic;

– Dacă credinciosul cere să i se schimbe canonul dat;

– Dacă cineva își schimbă duhovnicul, pentru a ști în ce stare sufletească se află credinciosul.

Pe cine nu poate spovedi și dezlega duhovnicul?

– Pe cel ce nu crede în Dumnezeu;

– Pe cel ce nu este ortodox;

– Pe cel ce hulește pe Dumnezeu și înjură de cele sfinte;

– Pe cel robit de păcate grele și care nu vrea sau nu poate să le părăsească;

– Pe cel ce este certat sau urăște pe cineva și nu vrea să-l ierte;

– Pe cel ce a furat lucruri de valoare, până nu întoarce paguba înapoi și își cere iertare;

– Pe cel bolnav psihic, care nu este cunoscut de duhovnic;

– Pe cel ce nu primește canon la spovedanie și nu făgăduiește că părăsește definitiv păcatul.

Cum trebuie să se pregătească credincioșii pentru Sfânta Spovedanie? Înainte de a merge la spovedanie, credincioșii trebuie să se roage lui Dumnezeu cu căință și lacrimi, ca să le dăruiască smerenie, mărturisire curată și iertare, iar duhovnicului să-i dea Domnul înțelepciune și cuvânt de învățătură să le poată vindeca rănile lăsate de păcat și să-i călăuzească pe calea mântuirii. Apoi credincioșii sunt datori să-și noteze în liniște păcatele mai mari, făcute din tinerețe sau de la ultima spovedanie, pe care trebuie să le citească cu căință, stând în genunchi, în fața duhovnicului. La urmă duhovnicul îi mai întreabă de unele păcate, apoi le fixează un canon după putere și îi dezleagă, dacă promit că vor părăsi păcatele făcute și își vor face canonul dat.

Canonul dat de duhovnic poate fi schimbat de altul? Canonul de la Spovedanie nu poate fi schimbat sau anulat, decât numai de duhovnicul care l-a spovedit și i l-a dat. În cazuri speciale, canonul dat poate fi mărit, micșorat sau anulat numai de episcopul locului. Însă, dacă duhovnicul moare, canonul dat de el poate fi schimbat de altul, dacă își mărturisește din nou păcatele făcute.

Care sunt principalele roade harice ale Sfintei Spovedanii?

– Sfânta Spovedanie, făcută regulat, cu căință și canon, ne aduce iertare și dezlegarea tuturor păcatelor de la Botez până la ultima mărturisire;

– Sfânta Spovedanie ne împărtășește harul Duhului Sfânt și ne împacă din nou cu Hristos, pe Care Îl mâniem cu păcatele noastre;

– Sfânta Spovedanie ne aduce lacrimi, căință, smerenie și putere de sus să punem început de viață duhovnicească;

– Sfânta Spovedanie ne face vrednici, prin mila lui Dumnezeu, de Sfânta Împărtășanie, care este Însuși Trupul și Sângele Domnului nostru Iisus Hristos;

– Sfânta Spovedanie liniștește conștiința, izgonește pe diavoli, luminează mintea, ne învață să ne rugăm; împacă familiile tulburate, unește pe creștini, aduce pace și bucurie în suflet, stinge răzbunarea și ura dintre oameni și alungă desfrâul și mândria din casele și inimile creștinilor;

– Sfânta Spovedanie, unită cu Sfânta Împărtășanie, ne întăresc în credință, ne dau deplină nădejde de mântuire și ne fac lăcaș al Preasfintei Treimi. Și ce altă bucurie este mai mare ca aceasta?

De aceea creștinii care nu se spovedesc toată viața și mor nedezlegați de păcatele lor, nu se pot mântui, căci dincolo nu mai este pocăință și dezlegare.

Ioanchie Bălan; Rânduiala Sfintei Spovedanii și a Sfintei Împărtășanii

Distribuie
3 comentarii la „Sfânta Spovedanie, întrebări și răspunsuri”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *