Sfânta Tavita
Distribuie

Sfânta Tavita (al cărei nume în tălmăcire însemnează „gazelă”, „căprioară”) a fost ucenica Sfinților Apostoli și a locuit în cetatea Iope. Ea era plină de fapte bune și de milosteniile pe care le făcea (Fapte 9:36). Pe neașteptate însă ea s-a îmbolnăvit și a murit.

Sfântul Apostol Petru se afla atunci în cetatea Lydda și acolo au trimis după el ucenicii lui îndurerați, rugându-l cu lacrimi să vină la Iope și să îi mângâie pe părinții și rudeniile Tavitei, care erau zdrobite de durere.


Sosind la Iope, marele Apostol al lui Hristos a cerut tuturor să iasă din încăperea în care se afla trupul neînsuflețit al Tavitei și a îngenuncheat la rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Apoi, întorcându-se care trup, a zis: Tavita, scoală-te! (Fapte 9:40), iar ea și-a deschis ochii și văzând pe Petru, a șezut (Fapte 9:40).


Făcându-se cunoscută fapta aceasta în întreaga cetate a Iopei, mulți au crezut în Domnul și Mântuitorul Iisus Hristos.


(Faptele Apostolilor 9: 38-42): Și fiind aproape Lida de Iope, ucenicii, auzind că Petru este în Lida, au trimis pe doi bărbați la el, rugându-l: Nu pregeta să vii până la noi. Și Petru, sculându-se, a venit cu ei. Când a sosit, l-au dus în camera de sus și l-au înconjurat toate văduvele, plângând și arătând cămășile și hainele câte le făcea Căprioara, pe când era cu ele. Și Petru, scoțând afară pe toți, a îngenunchiat și s-a rugat și, întorcându-se către trup, a zis: Tavita scoală-te! Iar ea și-a deschis ochii și, văzând pe Petru, a șezut. Și dându-i mâna, Petru a ridicat-o și, chemând pe sfinți și pe văduve, le-a dat-o vie. Și s-a făcut cunoscută aceasta în întreaga Iope și mulți au crezut în Domnul.


Troparul Sfintei Cuvioase Tavita Glasul 4: Astăzi credința lui Hristos este afirmată de piatra credinței, si Iope se bucură caci îl laudă în psalmi pe Dătătorul de viață Fiul lui Dumnezeu, văzând marea minune făcută: Apostolul vorbește și moarta se ridică din mormânt, ca oamenii să fie împodobiți în chipul ei cu virtuți. Veniți, creștini, să aducem rugăciunile către sfântă binecuvântata și milostiva Tavita: ridică suspinele noastre către Preasfânta Treime și roagă-te cu îndrăzneală să fim fiii Luminii veșnice, să fim onorați cu mila lui Dumnezeu si să rămânem în dragoste Lui ca să domnească pacea în univers. Amin.

Distribuie