Sfântul Apostol Achila
Distribuie

Sfântul Apostol Achila sa născut în Pont (Asia Mică) și era iudeu de neam. A avut ocupația de țesător de corturi. Sfântul Apostol Pavel l-a botezat și l-a învrednicit a fi propovăduitor al cuvântului Domnului Hristos. Biserica Mântuitorului l-a numărat în ceata celor 70 de apostoli. Râvna pentru cele sfinte a fost împodobite cu darul arhieriei, ca episcop în Heracleea Pontului.

Faptele Apostolilor istorisesc cum a ajuns din Roma la Corint și cum a cunoscut pe Sfântul Apostol Pavel. Astfel, Acvila venise de curând din Italia, împreună cu soția sa Priscila, în urma poruncii împăratului Claudiu (41-54) ca toți iudeii să plece din Roma (Faptele Apostolilor 18, 1-4). Sfântul Pavel a găzduit la cei doi și a lucrat împreună cu ei corturi. După ce au fost botezați de Sfântul Pavel, Acvila și Priscila au devenit ucenici zeloși, însoțindu-l pe apostol în Efes. În Epistola către Romani, Sfântul Apostol Pavel trimite salutări ucenicilor săi Acvila și Priscila: „Îmbrățișați pe Priscila și Acvila, împreună-lucrători cu mine în Hristos Iisus, care și-au pus grumazul lor pentru viața mea și cărora nu numai eu le mulțumesc, ci și toate Bisericile dintre neamuri, și Biserica din casa lor” (Faptele Apostolilor   16, 3-5).


După adormirea împăratului Claudiu iudeii au căpătat libertate și au avut posibilitatea de a reveni la Roma. Acvila și Priscila s-au întors și ei la Roma, dar pentru o scurtă perioadă de timp, deoarece Sfântul Apostol Pavel l-a trimis pe Acvila l-a trimis la Efes să îl ajute pe Timotei la propovăduire. După aceea, l-a pus episcop în cetatea Heracleea din Pont. Apoi, a predicat cuvântul Mântuitorului Hristos în Ahaia, în Asia Mică și în Pont și mai ales în Corint, în Efes și în Heracleea. El a convertit pe păgâni la creștinism, a sfărâmat mulți idoli și ridicat multe biserici, hirotonind și preoți după trebuință.


În misiunea sa episcopul Acvila a fost ajutat foarte mult de soția lui Priscila. Râvna lor pentru cele sfinte n-a fost lipsită de încercări, necazuri, iar în cele din urmă cei doi au suferit moarte martirică în timpul celei dintâi prigoane împotriva creștinilor.


Troparul Sfântului Apostol Achila, unul din cei şaptezeci, glasul al 3-lea: Apostole sfinte Achila, roagă pe milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Distribuie