Distribuie

Iudeii, pentru a se răzbuna asupra Sfântului Apostol Iacob, au plătit cu aur pe vrăjitorul numit Ermoghen, pentru a-l rușina. Vrăjitorul fiind mândru și nevoind să vorbească chiar el cu Iacob, a trimis pe ucenicul său, care se numea Filit, zicând:

– Nu numai pe mine singur, dar nici pe ucenicul meu nu va putea Iacob să-l biruiască în întrebare.

Deci, Filit vorbind cu Sfântul Iacob, n-a putut să se împotrivească înțelepciunii Sfântului Duh, care era în Apostol; ci a tăcut ca un mut și nu și-a deschis gura spre împotrivire. Cunoscând el adevărul, s-a umilit, și întorcându-se la vrăjitorul, învățătorul său, i-a spus că este nebiruită învățătura lui Iacob pe care o întărește și cu minuni, sfătuind pe învățător ca lăsându-și dăscălia sa, să binevoiască a fi ucenic al lui Iacob. Iar tiranul Ermoghen cu vrăjile sale, a chemat pe diavoli și le-a poruncit ca să ție pe Filit la un loc, ca pe un legat, ca să nu se poată mișca câtuși de puțin, și i-a zis:

– Voi vedea de te va izbăvi Iacob acela.

Iar Filit a trimis pe un oarecare în taină la Apostol, înștiințându-l despre legarea sa de la diavol prin vrăjile lui Ermoghen. Iar Apostolul a trimis la dânsul mahrama sa, poruncindu-i, ca luându-o, să zică cuvintele acestea: „Domnul dezleagă pe cei legați în obezi, Domnul ridică pe cei surpați.”‘ Și zicând acestea Filit, îndată s-a eliberat de legarea cea nevăzută; pentru că diavolii prin mahrama Apostolului, și înfricoșându-se de puterea cuvintelor celor grăite au lăsat pe Filit și au fugit. Iar Filit batjocorind pe Ermoghen, a alergat la Sfântul Iacob, și învățându-se de dânsul sfânta credință, s-a botezat.

Iar Ermoghen umplându-se de mânie și de iuțime, a jurat pe diavolii cei ce-i slujeau lui, ca pe Iacob și pe Filit legați să-l aducă la dânsul; iar după ce s-au apropiat diavolii de casa în care era Sfântul Iacob cu Filit, îndată îngerul Domnului, prin porunca lui Dumnezeu a prins pe diavolii aceia, și legându-i cu nevăzute legături, îi muncea; iar diavolii cei nevăzuți, minunându-se de puterea lui Dumnezeu, strigau în auzul tuturor, zicând:

– Iacobe, Apostol al lui Hristos, fii milostiv nouă, pentru că noi cu porunca lui Ermoghen am venit să te legăm pe tine și pe Filit; dar iată acum singuri suntem tare legați și cumplit munciți. Iar Sfântul Iacob a zis:

– Îngerul lui Dumnezeu cel ce v-a legat pe voi, acela să vă dezlege; și ducându-vă aduceți aici la mine pe Ermoghen, fără de nici o vătămare.

Și îndată diavolii fiind dezlegați, au alergat la Ermoghen, și apucându-l într-o clipeală a ochiului, a fost legat și dus înaintea Apostolului, rugând pe Apostol ca să-i libereze și să-și izbândească asupra lui Ermoghen. Iar Apostolul a întrebat pe diavoli, pentru ce n-au legat pe Filit, precum le-a fost lor porunca de la Ermoghen. Răspunsu-au diavolii:

– Noi, nici muștele din casa ta nu putem să le mișcăm. Și a zis Apostolul către Filit:

– Domnul nostru ne-a poruncit, ca să răsplătim bune pentru rele; deci, dezleagă pe Ermoghen și îl fă slobod de diavoli. Și a fost așa; iar Apostolul a zis către Ermoghen cel dezlegat din legăturile diavolilor:

– Domnul nostru nu voiește ca să aibă slugi fără voie, slujindu-i de nevoie, ci de voia cea bună; deci, tu du-te, ori unde voiești. Și a zis Ermoghen:

– Dacă voi ieși din casa ta, îndată mă vor ucide diavolii, pentru că știu cât de cumplită este mânia lor, și nu-mi este cu putință, ca să mă izbăvesc de dânșii, dacă nu mă vei apăra tu.

Atunci Apostolul i-a dat în mâini toiagul său, pe care îl purta la drum. Iar Ermoghen mergând cu toiagul acela la casa sa, nici o supărare sau frică n-a avut de la diavoli; și cunoscând puterea lui Hristos, și neputința diavolească văzând-o, a adunat toate cărțile vrăjitoriei sale, și le-a adus la Sfântul Iacob, și căzând la picioarele lui, striga:

– Robule al lui Dumnezeu cel adevărat, cel ce scoți sufletele omenești din pierzare, miluiește-mă și primește pe vrăjmașul tău în ucenicie. Deci, învățându-se Ermoghen sfânta credință, a primit Botezul; iar cărțile vrăjitorești, din porunca Apostolului le-a ars, și s-a făcut slujitor al lui Hristos; și făcea minuni cu numele lui Hristos.

protos. Nicodim Măndiță; Credința, nădejdea și dragoste

Distribuie
Un comentariu la „Sfântul Apostol Iacob și vrăjitorul Ermoghen”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *