Sfantul Daniil Sihastrul
Distribuie

Sfântul Daniil Sihastrul a fost unul din cei mai mari pustnici pe care i-a cunoscut pământul Moldovei. S-a născut pe la începutul sec. al XV-Iea, într-un sat din apropierea orașului Rădăuți, primind din botez numele de Dumitru. Părinții săi erau simpli țărani evlavioși, cu toate că există și teorii potrivit cărora părinții săi erau un neam ales, din rândul căruia se ridicase și mitropolitul Grigorie Roșca. [2]

Muncind pe moșia episcopiei Rădăuților, tânărul Dumitru a cunoscut călugări și slujitori bisericești, de la care a primit multe învățături creștinești, astfel că el se simțea atras de viața monahală. De aceea, va îmbrăca haina monahală la mânăstirea pe lângă care se născuse, primind numele de David. După o perioadă de ascultare la biserica Sfântul Nicolae din Rădăuți, dornic de desăvârșire, călugărul David va pleca de la Rădăuți, poposind la schitul Sfântul Lavrentie, de la Laura, un sat situat la 5-6 kilometri de Putna. Aici va primi ascultarea de a împleti coșuri de nuiele. După o vreme va îmbrăca schima cea mare, primind numele de Daniil, și se va retrage în munte, într-un loc tainic, pe o stâncă de pe malul pârâului Vițeul. Aici va dăltui, cu multă trudă, un paraclis, iar dedesubt, o chilie.

Sârguința acestui ostaș al lui Hristos era binecunoscută la scaunul mitropolitan al Sucevei, și chiar și la curtea domnească a țării. Se spune că încă din vremea copilăriei sale, Ștefan cel Mare venea la chilia Sfântului, pentru a primi povețe și îndrumări, obicei pe care l-a păstrat și în timpul domniei sale. Înduplecat de Daniil, domnitorul va lua hotărârea de a zidi, în apropierea chiliei sale, mânăstirea Putna, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. La această mănăstire se află păstrat un deget (arătător), îmbrăcat cu ferecături de argint, care, potrivit tradiției, este al Cuviosului. Cu acest deget ar fi arătat Cuviosul domnitorului locul cel mai bun pentru ridicarea ctitoriei sale.

În condițiile vieții zgomotoase care apăruse pe valea Putnei, sihăstria Cuviosului era tot mai des tulburată de oameni, astfel că acesta nu mai avea liniștea pe care și-o dorea. Auzind, în 1477, și faptul că voievodul, clericii și credincioșii plănuiau instalarea sa ca mitropolit, în locul mitropolitului Teoctist l, care se mutase la Domnul, Cuviosul, călăuzit de duhul smereniei, a trecut munții spre miazăzi și s-a oprit într-un loc liniștit de pe malul Voronețului, asemănător cu acela de pe malul Vițeului, pe o stâncă numită Șoimul. Printre ucenicii care îi va avea aici se va număra și viitorul mitropolit Grigorie Roșca. Tot aici va veni, în vremuri de restriște și de cumpănă, și vechiul și însemnatul lui ucenic, Ștefan cel Mare.

De asemenea, datorită mulțimii ucenicilor săi, Cuviosul va sta la originea unei mișcări isihaste, care s-a răspândit la mânăstirile și schiturile din zonă. Prin harul lui Dumnezeu, el primise darul vindecărilor, al alungării demonilor și al sfătuirilor și alinărilor pentru cei ce se aflau în suferință. S-a afirmat că Daniil Sihastrul ar fi condus, în ultimii ani ai vieții sale, mânăstirea Voroneț, în calitate de stareț.

Această teorie nu are un temei istoric sigur, deoarece în acea perioadă, conducătorul unei mânăstiri era menționat cu titulatura de „egumen” și nu cu aceea de „stareț”. Este drept că unele documente ale sec. al XVI-lea vorbesc despre Cuvios ca fiind „sfântul stareț”, dar această titulatură face referire mai degrabă la calitatea de părinte duhovnicesc al ucenicilor și fraților din mânăstire. În plus este greu de crezut că la aceea vârstă a bătrâneții ar fi primit „deșertăciunea” de care fugise la anii tinereții.

Cuviosul a fost înmormântat în partea sudică a pronaosului bisericii mânăstirii Voroneț. Mormântul său este acoperit de o lespede de gresie groasă, cu o inscripție, care însă nu conține însă nici o indicație în legătură cu data trecerii Sfântului la cele veșnice. Pentru identificarea înfățișării exterioare și a fizionomiei sale morale, putem cerceta câteva reprezentări ale Sfântului, care au fost descoperite de-a lungul vremii.

Mai întâi, este vorba despre fresca de pe fațada sudică a pridvorului bisericii mânăstirii Voroneț, în care Daniil apare alături de mitropolitul Grigorie Roșca, Apoi, chipul Cuviosului apare într-un Tetraevanghel, dăruit mânăstirii Voroneț, de mitropolitul Grigorie Roșca. Din studierea acestor două reprezentări ale Cuviosului putem trage concluzia că viața sihastrului a fost așa de pilduitoare, încât în practica mânăstirească zilnică de la Voroneț, el era cinstit ca sfânt, mai mult, ca ocrotitor și hram al mânăstirii. De aceea, el va fi numit de timpuriu și Daniil de la Voroneț, sau Sfântul părinte Daniil cel Nou.

Este adevărat că prima parte a vieții sale este învăluită de tradiții și legende generate, amplificate cu unele exagerări și răspândite de adânca evlavie a dreptcredincioșilor, dar mărturiile istorice atestă, fără îndoială, că Sfântul Daniil Sihastrul a fost un fiu ales al Bisericii, o flacără nestinsă a Ortodoxiei.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *