Teodor Trihina
Distribuie

Sfântul Cuvios Teodor Trihina cu sărăcia duhului și cu strâmtorare petrecând pururea, își acoperea trupul cu zdrențe de păr, privind numai la avuția cea nepieritoare și veșnică iar patimile încercărilor le-a lepădat cu bine, ca pe niște valuri, prin sudoarea înfrânării întru răbdare, bine ocârmuit fiind cu liniștea lui Hristos.

Cuviosul Părintele nostru Teodor, cel numit „Trihina”, adică „Părosul”, a fost născut și crescut în cetatea Sfântului Constantin, fiind fiu de părinți bogați. Și lăsându-și părinții, bogăția și slava pentru Dumnezeu, s-a dus într-o mănăstire pustnicească și s-a făcut monah. Și avea o viață atât de aspră și atât și-a slăbit trupul, încât la față era asemenea unui mort, pentru că în toate nopțile se lupta cu gerul, stând la rugăciune, neacoperindu-și capul niciodată. Și purta numai o haină aspră de păr, de aceea s-a numit „păros”. Încă și mănăstirea aceea pustnicească, în care cuviosul petrecea viață aspră, după aceea a luat numele de „Trihina”, adică s-a numit „păroasă”. Iar Sfântul Teodor a luat de la Dumnezeu putere asupra diavo­lilor și, făcând multe minuni, s-a dus către Domnul. Și nu numai în viața sa, ci și după mutarea sa făcea minuni. Pentru că izvora din sfintele lui moaște mir de tămăduire binemirositor, cu care se tămăduiau toate bolile și se goneau diavolii, spre slava lui Hristos Dumnezeul nostru. Amin.


Troparul Sfântului Cuvios Teodor Trihina, glasul al 8-lea: Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; și te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Teodor, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Distribuie