Sfantul Vucol
Distribuie

Plăcutul lui Dumnezeu Vucol s-a deprins din copilăria sa la nerăutate și la întreaga înțelepciune, apoi s-a făcut vas al Sfântului Duh. Iar prealăudatul și iubitul lui Hristos ucenic, Sfântul Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu, aflându-l iscusit și vrednic, l-a hirotonisit episcop și păstor prea folositor smirnenilor. Apoi, fiind luminat de Sfântul Duh și ca o făclie punându-se în sfeșnic, pe cei ce ședeau în întunericul rătăcirii și al înșelăciunii idolești cu lumina cerească i-a luminat. După aceea, prin Sfântul Botez, i-a făcut fii ai luminii și i-a izbăvit de fiarele cele nevăzute și sălbatice, care căutau pe oricine să înghită. Deci acesta, mai înainte de moartea sa încredințând fericitului Policarp oile sale cele cuvântătoare, a trecut din viața vremelnică la cea veșnică. Trupul lui cel sfânt, fiind îngropat, Dumnezeu a poruncit să crească pe mormântul lui un răsad care dădea tămăduire bolnavilor.

Acesta s-a născut în părțile Smirnei. Din copilărie s-a deprins a trăi în deplină curăție trupească și sufletească. Trăind pe vremea când Sfinții Apostoli propovăduiau în toată lumea credința cea nouă în Iisus Hristos, Sfântul Vucol a primit dreapta credință și s-a făcut el însuși vrednic vestitor al învățăturii creștinești. Și, făcându-se vas iscusit al Duhului Sfânt l-a aflat pe el Sfântul Evanghelist Ioan, Apostolul cel iubit al lui Hristos, care, hirotonindu-l pe el episcop, l-a așezat în marea cetate a Smirnei. Si aici a păstorit cu cinste, cu înțelepciune și cu dragoste, turma credincioșilor, vreme îndelungată, aducând pe mulți la cunoașterea adevărului și botezându-i în Hristos. Deci, mai înainte de moartea sa, a lăsat urmaș în locul său și păstor al oilor sale și dascăl, pe fericitul Policarp. Și așa s-a mutat la Domnul, din viața aceasta pământească, în ziua de 6 februarie.

Troparul Sfântului Vucol, glasul al 4-lea Îndreptător credinței și chip blândeților, învățător înfrânării te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte și cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Vucol, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Distribuie
Un comentariu la „Sfântul Ierarh Vucol, episcopul Smirnei”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *