Ioan Evanghelistul
Distribuie

Din viața Sfântului Ioan Evanghelistul despre cele ce a lucrat Chinops vrăjitorul, minunile făcute de dânsul cu farmecele lui.

În vremea când propovăduia Sfântul Ioan Evanghelistul în Ostrovul Pergamului, era un vrăjitor cu numele Chinops, care de mulți ani petrecea în pustie cu duhurile necurate. Și toți oamenii din ostrovul acela îl aveau ca pe un Dumnezeu, pentru nălucirile pe care le făcea. Jertfitorii care slujeau lui Apolon erau foarte nemulțumiți asupra Sfântului Ioan pentru că a risipit capiștea acestui idol cu puterea lui Dumnezeu și pe toți oamenii i-a întors la învățătura Bisericii Ortodoxe, învățându-i în numele lui Iisus Hristos.

Deci acești jertfitori s-au dus la Chinops și i s-au jeluit împotriva Sfântului Ioan, rugându-l pe el ca să vină să-i răzbune pentru necinstea dumnezeilor lor. Dar Chinops n-a vrut să meargă în cetate. Apoi mai mulți cetățeni l-au rugat. El tot nu a vrut, însă le-a fragăduit că va trimite un înger viclean (drac) în casa lui Miron, unde locuia Sfântul Ioan, ca să-i ia sufletul lui și să-l dea judecății veșnice. Deci a doua zi a trimis un diavolmai mare din cei vicleni, poruncindu-i ca să aducă la dânsul sufletul Sfântului Ioan.

Mergând diavolul în casa lui Miron, a stat deoparte. Știind Sfântul Ioan de venirea lui i-a zis: „Îți poruncesc ție în Numele lui Hristos ca să nu pleci din locul acesta până ce nu îmi vei spune de ce ai venit la mine.” Și fiind legat diavolul cu cuvântul lui Ioan, a zis: „Jertfitorii lui Apolon au mers la Chinops și l-au rugat ca să meargă el în cetate (ostrov) ca să aducă asupra ta moarte, iar el nu a voit, zicând: «Mulți ani am stat în locul acesta neieșind și acum oare să mă ostenesc pentru acel om prost și de nimica? Duceți-vă în calea voastră și dimineață eu voi trimite pe un înger de-al meu (drac) ca să ia sufletul luiși îl va aduce la mine, iar eu îl voi da judecății veșnice.»

Și a mai zis Sfântul Ioan către drac: „Dar te-a mai trimis pe tine vreodată să iei suflet omenesc și să-l aduci la dânsul?” Și i-a răspuns: „Am fost trimis de-am omorât, dar suflet n-am putut lua.”

Și l-a întrebat Sfântul Ioan: „Dar pentru ce îl asculți pe dânsul?” Și i-a răspuns cel viclean: „Toată puterea satanei în dânsul este și ne ascultă pe noi Chinops și noi pe el.”

Apoi i-a zis Sfântul Ioan: „Apostolul lui Iisus Hristos îți poruncește ție, duhule viclean, ca să nu mai intri în locuințele oamenilor și nici să nu te mai întorci Ia Chinops, ci afară din ostrovul acesta să ieși și să te muncești.” Și îndată a ieșit spurcatul din ostrov. Și văzând Chinops că nu i s-a mai întors dracul, a trimis pe altul, dar și acela a pătimit la fel. Apoi a trimes pe alți doi diavoli, dar le-a poruncit ca unul să intre la Ioan, iar altul să stea afară, să asculte și să îi aducă lui răspuns.

Deci intrând unul din diavoli la Sfântul Ioan, a pătimit ca și cei dinaintea lui, iar cel care era afară, văzând chinul tovarășului său, a fugit la Chinops și ceea ce văzuse i-a spus.

Deci auzind Chinops, s-a umplut de mânie pentru aceasta și, luând toată mulțimea drăcească, a mers în cetate și s-au bucurat mulți cetățeni văzând pe Chinops și mergeau de i se închinau lui.

Și văzând el că Ioan învăța poporul, s-a umplut de multă mânie si a zis către toți: „O, oameni orbi care ați rătăcit de la calea adevărului, ascultați-mă pe mine; de este drept Ioan și de sunt drepte cele grăite de dânsul, să vorbească cu mine și să facă acele feluri de minuni pe care și eu le voi face și veți vedea cine este mai mare între noi, Ioan sau eu? De va fi mai mare Ioan voi crede și eu pe cele spuse și făcute de dânsul.

Deci, luând Chinops pe un tânăr i-a zis lui: „Tânărule, este viu tatăl tău?” Și i-a răspuns lui tânărul: „A murit.” Și l-a întrebat Chinops: „Dar cu ce moarte a murit?” Iar tânărul a zis: „Corăbier a fost și spărgându-se corabia, s-a înecat în mare.” Atunci a zis Chinops către Ioan: „Acum să-ți arăți puterea ta, Ioane, ca să vedem cele zise de tine și să pui pe tatăl viu, înaintea fiului său.” Iar Ioan a zis: „Nu m-a trimis pe mine Hristos ca să ridic pe cei morți din mare, ci pe oamenii cei amăgiți să-i învăț.” Și a zis Chinops oamenilor: „Măcar acum să mă credeți pe mine că înșelător este Ioan și că vă amăgește pe voi. Prindeți-l pe el și-l țineți până ce voi scoate pe tatăl copilului viu.” Și mulțimea l-a ținut pe Ioan.

Apoi și-a întins mâinile Chinops și a plesnit cu ele și a lovit marea, toți temându-se, apoi făcându-se nevăzut din locul acela, oamenii cei de pe mal ridicau glasurile lor și ziceau: „Mare ești, Chinopse.” Și a ieșit Chinops din mare ținând pe tatăl copilului viu și toți s-au mirat. Și a zis tânărului: „Oare este acesta tatăl tău?” Și a răspuns tânărul: „Așa, doamne” și s-au închinat toți lui Chinops. Atunci căutând lumea să-l ucidă pe Ioan, Chinops i-a oprit pe ei și a zis: „Când veți vedea cele mai mari decât acestea, atunci să fie muncit.” Și chemând pe alt om i-a zis lui: „Ai avut tu fiu?” Iar acela a răspuns: „Da, doamne, dar din zavistie l-a ucis pe el un oarecare.” Și îndată a strigat Chinops, chemând pe nume pe ucigaș și pe cel ucis, și amândoi au stat de față. Atunci a zis Chinops omului aceluia: „Oare acesta este fiul tău și acesta este ucigașul lui?” Și a zis omul: „Așa, doamne!” Și a zis Chinops lui Ioan: „Ce te minunezi Ioane?” Iar Ioan a răspuns: „Eu de aceasta nu mă minunez.” Atunci a zis Chinops: „Și mai mari decât acestea vei vedea și atunci și mai mult te vei minuna și nu vei muri până ce nu te voi înfricoșa pe tine cu semnele.” Atunci a răspuns Ioan lui Chinops: „Semnele tale degrabă se vor strica.

Auzind mulțimile un cuvânt ca acesta, s-au repezit asupra Sfântului Ioan și l-au bătut până când au considerat că a murit. Și a zis vrăjitorul Chinops: „Lăsați-l neîngropat ca păsările cerului să-l mănânce pe el„, apoi s-au dus toți din acel loc bucurându-se împreună cu Chinops.

După aceea, auzind Chinops că Ioan învață în locul care se numea „Aruncarea de pietre” a chemat pe un diavol cu ajutorul căruia făcea vrăjile și, mergând acolo unde era Sfântul Ioan, i-a zis lui: „Mă gândesc că mai multă rușine și înfruntare să îți fac că pentru aceasta te-am lăsat viu, să vii deci la malul mării și vei vedea slava mea și te vei rușina.” Și mergeau după Chinops trei diavoli care li se păreau mulțimii că sunt oameni înviați din morți. Apoi lovind tare și plesnind cu mâinile s-a aruncat în rnare și s-a făcut nevăzut în ochii tuturor. Atunci mulțimea de pe mal a strigat: „Mare ești, Chinopse, și nu este altul mai mare decât tine!

Atunci a poruncit Ioan celor trei diavoli care luaseră chip de oameni să stea pe loc și să nu se ducă după dânsul. Și s-a rugat Sfântul Ioan Domnului ca să nu-l mai socotească printre cei vii pe Chinops și așa a fost. Pentru că pe neașteptate s-a tulburat marea și fierbea cu valuri mari și n-a mai ieșit Chinops din mare, rămânând acolo în adâncul apelor după cum și Faraon când s-a afundat în apă la trecerea prin Marea Roșie.

Iar diavolilor acelora, pe care mulțimea îi considera că sunt oameni înviați din morți, le-a zis Sfântul Ioan: „În Numele lui Iisus Hristos, Celui răstignit și a treia zi înviat, vă poruncesc să ieșiti din ostrovul acesta„, iar ei îndată s-au făcut nevăzuți. Mulțimea de oameni stăruia tot așteptând să iasă Chinops din mare, trei zile și trei nopți pe nisipul mării răbdând de foame, de sete și arșița soarelui. Iar cei mai mulți dintre ei au slăbit și zăceau fără de glas, dintre care trei copii au murit.

Milostivindu-se Sfântul Ioan, s-a rugat pentru mântuirea lor și mult vorbindu-le despre credință, a înviat pe copiii lor și a tămăduit pe bolnavi.

Apoi toți, apropiindu-se de Domnul nostru Iisus Hristos, s-au botezat și s-au întors la casele lor slăvind și lăudând pe Mântuitorul Hristos.

Așa va face și Antihrist tot felul de minuni, ba și mai mari are să facă decât Chinops, însutit și înmiit, cu vrăjile și cu farmecele lui. Că toată puterea satanei i se va da lui ca să facă orice pentru a înșela pe oricine, iar dacă va fi cu putință, și pe cei aleși.

Zosima Pascal; Sfârșitul Omului

Distribuie
3 comentarii la „Sfântul Ioan Evanghelistul și vrăjitorul Chinops”
  1. […] Cinstita mutare a Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu, cel ce s-a rezemat pe pieptul Mântuitorului, a iubitorului de feciorie și ucenicului iubit al lui Hristos, se prăznuiește în 26 ale lunii septembrie, unde s-a scris pe larg viața lui cea sfântă. Iar în această zi se cinstește numai pomenirea prafului tămăduitor, care cu minune iese în fiecare an din mormântul lui, în ziua a opta a lunii mai și pe care creștinii cei de acolo îl numesc mană. Pentru că Sfântul Ioan, trăind mai mult de o sută de ani și ostenindu-se în bunăvestirea lui Hristos, a ieșit împreună cu șapte ucenici ai săi din cetatea Efesului și le-a poruncit să-i sape un mormânt în chipul Crucii și într-însul – precum scrie în viața lui – să fie îngropat de viu. Auzind frații cei din cetate de aceasta, au mers și au săpat mormântul lui, dar n-au aflat trupul apostolului și s-au întors, plângându-l mult. După aceea, mergeau adeseori la mormântul lui și acolo își săvârșeau rugăciunile către Dumnezeu, chemând în ajutor și spre mijlocire pe Sfântul Ioan. […]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *