mie. nov. 25th, 2020

Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

SFANTUL MUCENIC MACABEI SI CEI IMPREUNA CU DANSUL – 1 august