Sfântul Proroc Agheu
Distribuie

Sfântul Proroc Agheu era din seminția lui Levi, născut în Babilon, în vremea robiei. Și, încă tânăr fiind, a venit de la Babilon împreună cu iudeii aduși de acolo de Zorobabel și de Iosua arhiereul și a fost unul din cei din urmă prooroci ai Vechiului Testament.

Începând iudeii să înalțe Templul dărâmat și, ivindu-se multe piedici, după puțină vreme, descurajați, părăsiră lucrul. Casele de locuit se înălțau noi și frumoase, dar Casa lui Dumnezeu zăcea neisprăvită.


Deci, venind zile mai bune, pe vremea lui Darius, împăratul perșilor, iudeii se apucară din nou de zidit, dar lucrul mergea greu. Că se temeau ei, că templul acesta, al doilea, n-avea nici bogăția, nici frumusețea, nici slavă templului celui dintâi al lui Solomon. Chivotul sfânt, toiagul lui Aaron și toate semnele șederii lui Dumnezeu de față, în mijlocul poporului Său, nu mai erau.


Împreună cu Proorocul Zaharia, Argheu Proorocul a fost trimis de Dumnezeu, anume, ca să risipească aceste temeri și îngrijorări, spunând iudeilor că, măcar că templul acesta al doilea era mai sărac, el însă nu va fi lipsit de slavă, proorocind cu patru sute șaptezeci de ani înainte că în templul acesta era rânduit să intre Mesia, Fiul lui Dumnezeu. În acest chip, a prins din nou râvna celor ce zăboveau la zidirea templului, ducând lucrul lor la bun sfârșit. Și a fost iubit și cinstit de toți, ca un prooroc al lui Dumnezeu împăratul.


Troparul Sfântului Proroc Agheu, Glasul 2: A proorocului Tău, Doamne, Agheu pomenire prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuiește sufletele noastre.

Distribuie