Sfântul Proroc Ioil
Distribuie

Sfântul Proroc Ioil a trăit cu opt sute de ani înainte de Întruparea lui Hristos. Ca nume, Ioil însemnează „dragostea lui Dumnezeu” și el a proorocit după întoarcerea evreilor din Babilon. Sfântul Proroc Ioil a fost din seminția lui Ruvin, din satul Metomor.

Tot ce avem de la Proorocul Ioil este o carte de patru capitole, care se află în Biblie. Două proorociri arătă noutatea, între profeți, a Proorocului Ioil. Întâi, proorocia despre Ziua Domnului, adică despre ziua judecății din urmă a tuturor popoarelor. Dumnezeu este drept și fără pocăință nu se poate mântui nimeni. Poporul lui Dumnezeu se va mântui prin post și rugăciune, căci ele fac milostiv pe Dumnezeu. Ca simbol al judecății din urmă, Ioil descrie urgia unei năvăliri de lăcuste și cheamă poporul să se întoarcă la Dumnezeu. Cât despre judecată, ea va avea loc la Ierusalim, în Valea lui Iosafat sau Valea Judecății.


A doua noutatea proorociei sale este făgăduința mântuirii, prin revărsarea Duhului Sfânt peste lume, înainte de ziua judecății. Că zice Proorocul: „Iată vin zilele, zice Domnul, când voi turna din Duhul meu peste tot trupul și fiii și fiicele voastre vor prooroci și cei mai tineri ai voștri vedenii vor vedea și bătrânii voștri vise vor visa. Încă și peste slugile mele și peste slujnicele mele voi turna, în acele zile, din Duhul și vor prooroci. Și tot cel ce va chema numele Domnului, se va mântui.” În Cuvântul său la Pogorârea Duhului Sfânt, Apostolul Petru arată că, o dată cu nașterea Bisericii, Dumnezeu pune început revărsării Duhului Sfânt peste toată lumea. Și așa, proorocind până la adânci bătrâneți, Ioil Proorocul s-a mutat la Domnul, cu pace, și a fost îngropat în pământul său.


Troparul Sfântului Proroc Ioil, glasul al 2-lea: A prorocului Tău, Doamne, Ioil pomenire prăznuind, printr-însul Te rugăm: mântuiește sufletele noastre!

Distribuie