Sfântul Proroc Sofonie
Distribuie

Sfântul Proroc Sofonie, (al cărui nume se tâlcuiește “straja Domnului” sau „cunoscătorul celor ascunse”, a fost fiul lui Huși, din seminția lui Simeon. . . ” -cf. Sinaxarul Sfântului din Minei.) El s-a născut la Muntele Sarabatha, din seminția lui Simeon și a prorocit în veacul al șaptelea mai înainte de Hristos, pe când rege al Iudeei a fost evlaviosul Iosia.

Prorocul Sofonie a fost contemporanul Sfântului Proroc Ieremia. Având o inimă foarte smerită și înfrântă și o minte curată ridicată pururea la Domnul, el a fost aflat vrednic să i se descopere tainele viitorului. El a prorocit ziua mâniei Domnului și a pedepselor care vor cădea peste Gaza, Așkalon, Așdod, Ekron, Ninive, Ierusalim și Egipt.


Despre Ierusalim, el a zis: Vai de cetatea răzvrătită și pângărită, cetatea asupririi! N-a luat aminte la nici un semn și n-a primit nici o dojană; în Domnul nu și-a pus nădejdea și nici nu s-a apropiat de Dumnezeul ei. Căpeteniile ei sunt în mijlocul lor lei care răcnesc; judecătorii ei, lupi care nu păstrează nimic pentru a doua zi; Prorocii sunt oameni ușuratici, vicleni; preoții pângăresc cele sfinte și calcă legea (Sofonie 3:1-4). Prorocind venirea lui Mesia, el a strigat, plin de bucuria Duhului: Bucură-te, fiica Sionului, saltă de veselie, Israile! Veselește-te și te bucură din toată inima, fiică a Ierusalimului! (Sofonie 3:14). Acest văzător al tainelor dumnezeiești s-a săvârșit cu pace, așteptând învierea cea de obște și cununa cea gătită lui de Domnul.


Troparul Sfântului Proroc Sofonie, glasul al 2-lea: A prorocului Tău, Doamne, Sofonie pomenire prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuiește sufletele noastre.

Distribuie