Sfântul Ierotei
Distribuie

Tradiția creștină spune că Sfântul Ierotei a fost din Atena, Capitala Greciei, și era unul din cei nouă sfetnici ai Aeropagului: făcea parte, adică, din sfatul cetății. A învățat credința creștină de la Sfântul Pavel Apostolul și tot acesta l-a botezat și l-a așezat episcop în Atena. Și a fost cel dintâi episcop creștin al Atenei. La rândul său, Sfântul Ierotei a fost învățător neostenit Sfântului Mucenic Dionisie Areopagitul, căruia multe povățuiri i-a dat pe calea înțelegerii dreptei credințe, aduse de Mântuitorul Hristos, spre mântuirea și înnoirea lumii. Despre Sfântul Ierotei se mai știe că, la Adormirea și îngroparea Maicii Domnului în Ghetsimani, măcar că tot soborul Sfinților Apostoli era de față, totuși Sfântul Ierotei s-a învrednicit, în numele tuturor, să facă început cântărilor, la jalea Adormirii celei Preacurate.

Și era Sfântul Ierotei cu totul înstrăinat și îndepărtat cu sufletul de cele pământești și se vedea și se auzea și la toți arătat era că Sfântul acesta este cu adevărat de Dumnezeu, cuprins de dumnezeiască râvna. Deci, viețuind bine cum îi place lui Dumnezeu și veselind pe Dumnezeu cu faptele sale bune, s-a dus către Domnul cu pace, la 4 octombrie.


Sfântul Ierotei a fost însoțitorul Sfântului Dionisie Areopagitul și a primit credința creștină de la Sfântul Apostol Pavel, la puțin timp în urma Sfântului Dionisie. Mai după aceea, Sfântul Apostol Pavel l-a uns pe Ierotei, Episcop al Atenei. La vremea Sfintei Adormiri a Maicii Domnului, Sfântul Ierotei a sosit la Ierusalim și a fost de față la înmormântarea ei. Cu dumnezeiescul lui dar de cântăreț el a inspirat în multe suflete dreapta închinare, arătându-se bărbat insuflat de sus. El s-a nevoit mult întru slujirea Cuvântului, aducând pe mulți păgâni la lumina Adevărului și bine păstorind turma cea cuvântătoare a lui Hristos. El a luat la sfârșit moarte de mucenic al lui Hristos, al Celuia Care i-a dăruit îndoita cunună a Cereștii Lui împărății: cea de Ierarh și cea de mucenic.


Troparul Sfântului Sfințit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei, glasul al 4-lea: Bunătate învățându-te și îmbărbătându-te întru toate, cu bună cunoștință, ca un sfințitor cuvios îmbrăcându-te, ai scos din vasul alegerii cele negrăite; și credința păzind, stadiul întocmai ai săvârșit, Sfințite Mucenice Ierotei, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Distribuie