Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

SFANTUL SI DREPTUL EVDOCHIM – 31 iulie

Distribuie
Distribuie