Distribuie

Sfaturi duhovnicești pentru tinerii căsătoriți, pentru a-și duce viața creștinește și a dobândi mântuirea sufletului

1. Să aibă amândoi soții același duhovnic și să asculte de el ca de Hristos;


2. Să se spovedească regulat amândoi cel puțin de patru ori pe an, în cele patru posturi și ori de câte ori simt nevoia;


3. Să se împărtășească cu Preacuratele Taine cu mare pregătire duhovnicească și numai când le dă preotul dezlegare;


4. Să se roage seara și dimineața împreună, în genunchi, cu candela aprinsă, cel puțin câte 30 de minute, citind din Ceaslov și Psaltire și să facă metanii fiecare după putere;


5. Să citească zilnic și mai ales în sărbători, un acatist, paraclisul Maicii Domnului, câțiva psalmi, un capitol din Sfânta Scriptură, mai ales din Noul Testament, și din scrierile Sfinților Părinți;

6. Să poarte grijă de cei răposați ai familiei și să dea milostenie și slujbe la biserică pentru sufletele lor;


7. Să facă aghiasmă și Sfântul Maslu în casă de două ori pe an, de obicei în Postul Mare și în Postul Nașterii Domnului, ca să fie familia și casa lor binecuvântată și ferită de tot răul;


8. Să postească regulat cele patru posturi de peste an, miercurea și vinerea și celelalte zile rânduite, mâncând de sec;


9. Soții să nu amâne nașterea de copii, din unele motive omenești, ca nu cumva să supere pe Dumnezeu și să rămână fără copii;


10. Dacă totuși soția sau ambii soți sunt bolnavi ori în doliu, sau au alte motive întemeiate, ei pot trăi un timp în înfrânare conjugală, cerând ajutorul lui Dumnezeu și binecuvântarea duhovnicului lor;


11. Să trăiască conjugal, cu înfrânare creștinească, de două ori pe săptămână, spre marți și spre joi. Iar spre miercuri și vineri, spre sâmbătă, ziua morților, și mai ales spre Duminică și spre toate sfintele sărbători cu cruce roșie din calendar, ca și în toate cele patru posturi, soții sunt datori să se înfrâneze trupește de la trăirea conjugală;


12. Este oprită trăirea conjugală în timpul necurăției lunare a femeii, în timpul slujbelor religioase din biserică, precum și în timpul sarcinii femeii și al alăptării, pentru ca noul copil să se nască curat și să crească ferit de înclinații pătimașe;


13. Soții să păstreze curățenie trupească două zile înainte de a merge la sfânta biserică și o zi după aceea. Iar dacă urmează a se împărtăși, să țină amândoi curățenie cel puțin șapte zile înainte și trei până la șapte zile după primirea dumnezeieștilor Taine;


14. Soțul să nu-și păzească soția niciodată pentru a nu rămâne însărcinată, ci să se înfrâneze amândoi conjugal, ca să nu-i ajungă pedeapsa lui Dumnezeu. Nici soția să nu folosească medicamente, injecții și alte metode diabolice de sterilizare și evitare a nașterii de copii, călcând jurământul dat la cununie cu mâna pe Cruce și pe Evanghelie în fața lui Dumnezeu, ca să nu-și agonisească osândă vremelnică și veșnică;

15. Soția să nu-și avorteze niciodată copiii, nici soțul să n-o oblige sau s-o îndemne la această crimă, indiferent de motiv;


16. Soții să nu practice niciodată la acte sexuale interzise de Dumnezeu, de Biserică, de Sfânta Scriptură și de conștiință, precum: păcatele trupești împotriva firii, numite sodomie; păcatele trupești strigătoare la cer, ca perversiuni sexuale (gomorie), isterie sexuală, abuz de viață conjugală, onanie (malahie), păcate trupești cu animale etc. Toate aceste grele păcate ale desfrânării distrug familia, îmbolnăvesc pe cei doi soți de boli fără leac, aduc în casă alte felurite boli, nașteri de copii handicapați, alungă pe Duhul Sfânt din familia creștină și duc la destrămarea ei prin divorț, deznădejde și, în cele din urmă, la osânda veșnică. Cei ce practică în familie aceste cumplite păcate nu se pot împărtăși decât la bătrânețe și în caz de moarte;


17. Soții, mai ales bărbatul, să evite abuzul de vin și de alcool, care duce la beție și la desfrâu, prin aceste păcate distrugându-se armonia creștină a familiei;


18. Să nu lucreze niciodată Duminica și în zile de sărbători, afară de cazuri cu totul excepționale – cum sunt cei ce muncesc în fabrici sau spitale – însă și atunci numai cu dezlegarea preotului;


19. Să nu aibă televizor în casă, prin care satana, mai ales acum, îi robește pe toți, îi duce la desfrâu, le fură timpul de rugăciune și odihnă, le strică copiii, le întinează mintea, Îl alungă pe Dumnezeu din inimă și îi ucide prin imaginație și gânduri necurate;


20. Să nu se deprindă cu filme și distracții păcătoase de orice fel, cu petreceri și chefuri în familie și în orice loc, și să refuze anturajele lumești, care ucid sufletul și dezbină familia;


21. Să fie interzise filmele și literatura pornografică, care robesc și distrug tineretul creștin și întinează mințile, trupurile și casele creștinilor;


22. Soții creștini să nu practice sub nici o formă furtul, nici să aducă în casele lor bani, hrană și alte bunuri nemuncite de ei, pentru a avea permanent peste ei binecuvântarea lui Dumnezeu;


23. Să nu se împrietenească cu rude, cu vecini și oameni răi, bețivi și pătimași, ca să nu-și piardă liniștea și pacea duhovnicească a familiei sau să fie trași de ei Ia păcate;


24. Să nu adune bani, averi, haine și orice alte lucruri de prisos în casa lor, ca să nu fie robiți de cele pământești și să uite de Dumnezeu;

25. Să nu primească nici un fel de cărți sectare și ajutoare materiale de la cei de altă credință, ca să nu se smintească în credința ortodoxă și să cadă în îndoială;


26. Din osteneala lor să facă milostenie materială, miluind pe săraci și orfani după putere, precum și milostenie sufletească, cercetând pe cei bolnavi și întristați și dând cărți sfinte pentru citit celor ce au nevoie. Prin aceasta vor împlini cuvântul Mântuitorului, Care zice: Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui (Matei 5, 7).


În orice nedumerire soții trebuie să urmeze sfatul duhovnicului și al nașilor.


De se vor sili să împlinească cele de mai sus cu sfințenie, cerând ajutorul și harul lui Dumnezeu, cei doi soți vor duce o viață liniștită și binecuvântată în familie, vor avea copii sănătoși și buni, vor ajunge cu pace la bătrânețe și vor dobândi sfârșit creștinesc și viață veșnică în Iisus Hristos, Mântuitorul lumii.


din cartea: Călăuză ortodoxa în familie și societate

Distribuie