Distribuie

Dacă te-ai lepădat de lume și te-ai dăruit lui Dumnezeu ca să te pocăiești, nu lăsa mintea să te chinuie cu păcatele trecute, ca și cum nu ți-ar fi fost iertate, și nu mai călca poruncile lui Dumnezeu că altfel, chiar păcatele trecute nu-ți vor fi iertate.

– Să nu fii neatent la ochi, când te îmbraci cu hainele.

– Dacă trebuie să bei vin, ia cel mult trei pahare, și nu călca această rânduială, din motive de prietenie.

– Să nu locuiești în locul unde ai păcătuit înaintea lui Dumnezeu.

– Nu nesocoti îndatoririle tale ca să nu cazi în mâinile vrăjmașilor tăi.

– Silește-te la citirea psalmilor, că aceasta te va păzi de robia necurățeniei. Iubește toată osteneala și așa vei smeri patimile.

– Ia aminte să nu te socotești pe tine a fi ceva, ci a fi întru nimic și așa vei putea să-ți plângi păcatele.

– Păzește-te de minciună, că ea izgonește departe de tine frica de Dumnezeu.

– Nu-ți descoperi gândurile tale la toată lumean ca să nu fii pricină de sminteală aproapelui. Descoperă-ți gândurile părinților, pentru ca harul lui Dumnezeu să te ocrotească.

– Silește-te la lucrul mâinilor și frica lui Dumnezeu se va sălășlui întru tine.

– Dacă vezi pe fratele tău clătinânu-se, fără primejdie de moarte, nu-l trece cu vederea  ca să nu cazi în mâinile vrăjmașilor tăi.

– Păzește-te să nu fii robit de păcatele săvârșite, ca să nu le faci din nou.

– Iubește smerenia și ea te va ocroti de tot păcatul.

– Să nu fii gâlcevitor, ca să nu se sălășluiască nici o răutate în tine.

– Ascultă din toată inima pe Părinții tăi și harului lui Dumnezeu se va sălășlui întru tine.

– Să nu te socotești pe tine înțelept, ca să nu cazi în mâinile vrăjmașilor tăi.

– Obișnuiește-ți limba să zică „Iertați” și smerenia va locui întru tine.

– Cugetă în fiecare zi că nu mai ai de trăit decât ziua de azi și nu vei mai păcătui înaintea lui Dumnezeu.

– Nu fi lacom la mâncare ca să nu cazi iarăși în păcatele trecute.

Nu slăbi în nici o osteneală, ca să nu năvălească peste tine puterea vrăjmașului. Silește-te la cugetarea duhovnicească și de degrabă va veni peste tine pacea lui Dumnezeu. Că precum o casă pustie la marginea unui oraș este loc plin de murdărie, tot așa și sufletul unui începător leneș se va face bârlog a toată patima necurată.

Silește-te la multe rugăciuni cu lacrimi, poate că va avea Dumnezeu milă de tine și te va dezbrăca de omul cel vechi, care a păcătuit. Întărește-te în toate acestea, fiindcă osteneala, sărăcia  întristarea, nevoința și tăcerea nasc smerenia, iar smerenia iartă tot păcatul.

Dumnezeu Preabunul nostru Stăpân, este puternic să ne ajute să citim și să împlinim acestea pentru ca să dobândim milă cu Sfinții care au păzit voile sale. Amin.

Cuviosul Isaia Pustnicul; Asketiconul

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *