Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Sfaturi privind citirea Sfintei Scripturi

Distribuie

Sfaturi ale nevoitorilor ortodocși din secolul al XX – lea privind citirea Sfintelor Scripturi

Nu lăsați citirea sfintelor cărți până ce nu sorbiți o oarecare lecție ori o pravilă de viețuire. (Sfântul Teofan Zavorâtul)

lată, te afli într-o cameră întunecoasă și bâjbâi cu mâinile ca să gonești întunericul, care, firește, nu este înlăturat. Dar dacă deschizi fereastra și înăuntru pătrunde lumina, atunci întunericul se topește. Tot astfel se petrece și cu învățătura. Sfânta Scriptură, Viețile Sfinților și Sfinții Părinți — acestea sunt lumina care izgonește întunericul din suflet. (Părintele Porfirie Athonitul)

Evanghelia cuprinde întreg programul vieții noastre duhovnicești și, prin urmare, constituie fundamentul a toate. Astfel, citirea Sfintei Scripturi trebuie să fie, ca și rugăciunea, o pravilă regulată, zilnică, și o disciplină căreia să ne supunem.

Citirea Sfintei Scripturi într-un cadru adecvat insuflă Duhul ca și rugăciunea și are puterea și obiceiul de a „deosebi gândurile”. (Arhimandritul Serghie Șevici)

Cugetarea este necesară spre a completa citirea Sfintei Evanghelii și a operelor Sfinților Părinți. Într-un cuvânt, ca mintea să nu ne rămână goală.

Evenimentele de mai dinainte trebuie înlocuite cu alte gânduri și treptat-treptat amintirile mai vechi vor sili tristețea să se îndepărteze. Doi domni nu pot să trăiască laolaltă în inimă.

Înțeleapta viață duhovnicească Sfinții Părinți până în cele mai mici amănunte au descris-o în lucrările lor; iar acestea sunt mai mult decât cunoașterea vieții… Preacuvioși Părinți, rugați-vă pentru noi, păcătoșii, și deschideți-ne mintea ca să înțelegem cele ce ați scris!

…Te sfătuiesc să citești Sfânta Scriptură astfel: mai întâi, să te rogi lui Dumnezeu ca El să-ți deschidă mintea ca să înțelegi Scriptura; și ceea ce-ai înțeles – să te străduiești să împlinești, iar ceea ce n-ai înțeles, lasă. Astfel sfătuiesc Sfinții Părinți. Sfânta Scriptură trebuie citită nu doar pentru cunoaștere, ci cu scopul de a ne mântui sufletul, căci iscodirea, fără doar și poate, ține de mândrie… Trebuie citite dimineața și seara câteva rugăciuni care sunt în conformitate cu acel timp, însă nu în vânt, ci cu multă luare-aminte, căci luarea-aminte este rugăciunea sufletului. În fiecare zi trebuie citit un capitol din Sfânta Evanghelie și un capitol din Epistolele apostolilor.

În toate chestiunile În care avem nedumeriri să ne luăm ca pravilă sfatul de Dumnezeu ințelepțiților Sfinți Părinți: dacă în fața ta se află două rele, alege-l pe cel mai mic, iar dacă se află două virtuți, alege-o pe cea mai mare. Desigur, mai înainte de toate trebuie să ne rugăm ca Domnul să ne înțelepțească. (Starețul Ioan de la Valaam)

Nu te lenevi să citești cuvântul lui Dumnezeu și cărțile cele duhovnicești! Sfânta Evanghelie trebuie neapărat citită în fiecare zi. Cuvântul lui Dumnezeu susține și întărește întru adevăr.

Mireanul care dorește să se familiarizeze cu viața duhovnicească, mai bine decât orice altceva, să înceapă prin a citi cartea Episcopului Teofan „Ce este duhovnicească„. Această carte este ca o poartă către viața duhovnicească… Să citească, de asemenea, învățăturile Avvei Dorotei, ale Sfântului Ioan Scărarul și ale Sfântului Ioan de Kronstadt. E nevoie să citim cărți duhovnicești în fiecare zi, pentru a ne hrăni sufletește, (Preacuviosul Aleksie Soloviov)

Scopul Scripturii este împlinirea celor citite de către fiecare om. Noi citim ca să învățăm nu cele din afară, ci cele lăuntrice. Nu pentru îndeletnicirea limbii, ci pentru a putea primi limbile cele de foc și de a trăi tainele lui Dumnezeu. Studiul, dobândirea cunoașterii și primirea chemării pentru învățarea altora, fără împlinirea tuturor acestora de către un om, nu-i aduce acestuia nici un folos. (Părintele Paisie Aghioritul)

Lumea duhovnicească este percepută de către făptuitorii duhovnicești, iar nu de către cei ce vorbesc ori citesc despre aceasta. În Evanghelie se descoperă toate tainele sufletului omenesc, este arătată calea către Împărăția lui Dumnezeu, sunt arătate răsplata și pedeapsa, sunt descoperite multe taine ale vieții de dincolo, însă ele nu se înțeleg din lectură, și nici chiar prin rugăciune, ci prin împlinirea poruncilor. Și orice neputință a neîmplinirii, orice încălcare a poruncilor se împlinește prin pocăință, mărturisire și împărtășirea cu Sfintele Taine… (Egumenul Nikon Vorobiov)

Sfântul Teodosie al Caucazului îi sfătuia pe fiii săi duhovnicești să citească Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul. Spunea sfântul: „Atunci veți dobândi teama de Dumnezeu.” Oamenii care L-au primit pe Hristos și au crezut în El ca în Fiul lui Dumnezeu și au primit învățătura Lui au fost numiți creștini. Și în vremurile de acum, mai multe milioane de oameni se socotesc pe sine creștini și, prin urmare, recunosc Evanghelia ca fiind întâia carte a lumii. O carte care conține învățătura Domnului nostru Iisus Hristos despre cum trebuie să trăim aici pe pământ, ca să ne învrednicim după moarte de veșnica și fericita viață, iar în această viață să ne învrednicim de bunăstare pământească.

Nu găsim nicăieri o asemenea limpezime, o asemenea plinătate a răspunsului la toate cererile sufletului nostru, precum în Evanghelie, în învățătura Aceluia care a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața (In 14, 6). Să facem din Evanghelie principala carte a vieții noastre, să nu ne despărțim de ea, însă întotdeauna să învățăm din ea amintindu-ne că aceasta este cuvântul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, de împlinirea căreia atârnă viața veșnică. Iar de neîmplinirea acesteia — pieirea. Amin! (Schiarhimandritul Kiril Pavlov)

Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru suflet și trup. Creștinul trebuie să aibă în vedere: nu mă duc la culcare dacă nu citesc un capitol din Evanghelie, două capitole din Epistole, începând cu Faptele Apostolilor și terminând cu Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul, câțiva psalmi din Psaltire. Și astfel, încetul cu încetul, vom citi întreg Noul Testament și Psaltirea, care ne sunt de trebuință. E nevoie să facem trei semne de carte și să citim la rând. Iar când am citit totul, să începem din nou și astfel să facem toată viața. (Schimonahia Antonia Kavepzikova)

Schimonahia Gavriila sfătuia ca orice creștin să citească Evanghelia, câte un capitol dimineața și seara, Prorocii, Epistola lui Iacov — în fiecare zi, Scara Sfântului Ioan Scărarul, Sfântul Isaac Sirul, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Nil, Sfântul Simeon Noul Teolog.

Distribuie