Aristarh Pud și Trofim
Distribuie

Sfinții apostoli din cei 70, Aristarh, Pud și Trofim împreună călători înțelepți cu Apostolul Pavel s-au arătat, cu bucurie îndurând cu el multe feluri de prigoane și primejdii, pentru viața cea viitoare, zidind cu harul inimile oamenilor.

Sfântul Apostol Aristarh, pe care îl pomenesc Faptele Apostolilor şi epistolele Sfîntului Pavel către Coloseni şi către Filimon, a fost episcop în Apamia Siriei. Sfântul Pud, de asemenea este pomenit de Sfântul Apostol Pavel în epistola a doua către Timotei, unde zice: „Închină-se ţie şi Pud„. El a fost bărbat drept şi credincios între boierii Romei, primind în casa sa pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, precum şi adunarea celorlalţi credincioşi. Acea casă s-a prefăcut după aceasta în biserică şi se numea „păstorească”, în care se zice că şi Sfântul Petru lucra cele sfinte.


Pe Sfântul Trofim la fel îl pomenesc Faptele Apostolilor, cum şi Sfîntul Pavel spune în aceeaşi scrisoare către Timotei, zicând: „Pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet„. Sfântul Trofim împreună cu Pud şi cu Aristarh au urmat în toate prigonirile Sfântului Pavel; iar la sfârşit, adică la tăierea lui Pavel de către Nero în Roma, au fost tăiaţi şi aceşti trei Apostoli ai Domnului, Aristarh, Pud şi Trofim, împreună cu Sfântul Pavel.


Troparul Sfinților Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, glasul al 3-lea: Sfinților Apostoli rugați pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre.

Distribuie