Distribuie

Înmulțindu-se numărul călugărilor și fraților, Cuviosul Teodosie împreună cu frații au stricat ograda Mănăstirii pentru a o face mai mare.

Într-o noapte întunecoasă, Mănăstirea fiind dezgrădită și nepăzită, au venit la ei tâlharii, socotind că averea lor este ascunsă în palatul Bisericesc. Apropiindu-se de Mănăstire, și pornindu-se asupra Bisericii ca să o jefuiască, au auzit un glas care cânta înăuntru. Ei socotind că, frații și călugării fac rugăciunile Pavecerniței s-au dus, zăbovind puțin în pădurea cea deasă.

După câteva ore, socotind că au sfârșit cântarea, au mers iarăși la Biserică, dar au auzit din nou același glas. În același timp au văzut o lumină minunată în Biserică, din care ieșea un miros plăcut (pentru că sfinții îngeri cântau într-însa). Tâlharii socotind că atunci călugării cu frații săvârșeau cântarea de miezul nopții, iarăși s-au dus și au așteptat până se va sfârși cântarea, ca îndată ce se vor duce fiecare la chiliile lor, să intre în Biserică pentru a o jefui și despuia de toate podoabele sfinte dintr-însa, care erau de foarte mare preț. Dar venind ei după câtva timp, de mai multe ori au auzit același glas îngeresc cântând înăuntru.

Pe la miezul nopții, sosind vremea de cântarea Utreniei, după obicei, ecleziarhul a început a lovi în clopot pentru Utrenie. Tâlharii auzind aceasta s-au dus puțin în pădure și se sfătuiau: „Ce să facem? Precum ni se pare, în Biserică a fost numai o nălucire. Iată, acum când se vor aduna toți în Biserică, noi să mergem la dânșii înăuntru și apucându-i pe toți de la ușă, îi vom omorî și vom lua averea lor.” După această consfătuire, ei au mai zăbovit puțin până când s-au adunat părinții și frații în Biserică, cu fericitul Teodosie povățuitorul lor, și au început a cânta psalmii Utreniei. Atunci toată ceata tâlharilor au năvălit spre Biserică. Deodată însă au văzut o minune înfricoșată, că Biserica a fost luată de pe pământ, dimpreună cu cei ce erau într-însa, și s-a suit în văzduh, încât nu le era cu putință a săgeta într-însa. Tâlharii văzând acea minune, s-au temut foarte mult și tremurând de groază s-au întors la locul lor. De atunci ei umilindu-se, s-au făgăduit să nu mai facă tâlhărie. Vătaful lor, îngrozit de ceea ce văzuse, a venit la Cuviosul Teodosie împreună cu alți trei tovarăși, și căindu-se au mărturisit toate cele ce făcuseră ei cu scopul de a jefui Biserica de odoarele scumpe, istorisind totodată și minunile pe care le văzuseră.

Cuviosul auzind aceasta, a preamărit pe Dumnezeu, Care a păzit Biserica Sa de a fi jefuită de tâlhari; iar pe ei i-a scăpat de Ia o moarte sigură. Apoi învățând pe tâlhari pentru mântuirea sufletelor i-a eliberat; iar tâlharii, ușurați sufletește, făgăduindu-se a viețui creștinește, au plecat slăvind și mulțumind lui Dumnezeu și cuviosului.

din viața Sfântului Teodosie, 3 mai

Distribuie
Un comentariu la „Sfinții îngeri slujesc mereu în Biserică în chip nevăzut”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *