Sfinții Părinți de la Sinodul 7 Ecumenic
Distribuie

Astăzi este un mare praznic al Bisericii Răsăritului, că nu prăznuim un sfânt sau doi, ci 367 de sfinți făcători de minuni și păstori ai Bisericii lui Hristos, de la Sinodul VII Ecumenic.

Au fost 350 la Sinodul VII de la Niceea, dar s-au mai amestecat încă 17 episcopi, care călcaseră sfintele icoane în picioare, care crezuseră în eres și care se luaseră după luptătorii de icoane. Dar de frica tiranilor și pentru alte interese au călcat peste sfintele icoane și le-au defăimat. Când au văzut Sinodul adunat, în fruntea căruia era marele Tarasie, Patriarhul Constantinopolului, și binecredincioșii împărați Constantin și Irina, au căzut în genunchi, au cerut iertare, au sărutat sfintele icoane și s-au închinat cu lacrimi în fața lor și au fost primiți în Soborul al VII-lea Ecumenic.

Și a fost acest Sinod Ecumenic la anul 783, dar discuțiile și toate procesele verbale și toate așezămintele acestui sobor abia s-au încheiat la anul 787, cu câțiva ani mai târziu, pentru că a fost mare luptă împotriva iconoclaștilor, a împăraților iconomahi și a multor arhierei care au căzut din dreapta credință, și preoți și popor peste măsură de mult.

Deci peste 130 de ani a tulburat eresul luptării cu icoane Biserica dreptmăritoare a lui Iisus Hristos.

Acest Sinod, al VII-lea a toată lumea, a fost și ultimul Sinod Ecumenic al Bisericii de Răsărit, în fruntea căruia a fost Sfântul Patriarh Tarasie și binecredincioșii împărați Constantin și Irina.

De ce la toate Sinoadele Ecumenice, și la cel dintâi și la celelalte, Biserica pune aceeași Evanghelie: Părinte sfinte, voiesc ca și ei să fie una, precum și noi suntem una (Ioan 17, 11), rugăciunea arhierească a Mântuitorului?

Pentru că s-a împlinit în ochii tuturor că prin cele șapte Sinoade Ecumenice înțelepciunea și-a zidit ei casă. Care-i casa înțelepciunii lui Dumnezeu? Este Biserica dreptmăritoare a lui Iisus Hristos, că auzi ce spune la Pilde: înțelepciunea și-a zidit casă rezemată pe șapte stâlpi (Pilde 9, 1).

Da, Biserica lui Iisus Hristos cea dreptmăritoare de la Răsărit are acești șapte stâlpi neclătiți pe care s-a clădit duhovnicește. Sunt cele șapte Sinoade Ecumenice, a toată lumea. Cel dintâi a fost la anul 325, în Niceea Bitiniei, în timpul Sfinților împărați Constantin și Elena.

Al doilea Sinod a fost la anul 381 la Constantinopol, sub împăratul Teodosie cel Mare, patriarh fiind Sfântul Nectarie începător cu 150 Sfinți Părinți.

Al treilea Sinod Ecumenic, la anul 431 la Efesul Asiei, unde au fost iarăși 200 Sfinți Părinți.

Al patrulea Sinod Ecumenic, a fost la anul 451 în cetatea Calcedon, unde s-au dat anatemei monofiziții, sub împărații Marchian și Pulheria. Acum au căzut o mulțime de Biserici necalcedoniene, cum este Biserica Abisiniei, a Armeniei, Biserica Coptă din Alexandria, Biserica Siriacă Veche, care mărturisesc o fire și o voie în Hristos.

Sinodul al V-lea Ecumenic a fost la anul 553, iarăși în Constantinopol, în timpul împăratului Iustinian cel Mare, unde s-au dat anatemei Origen, Didim cel Orb, Teodor de Mopsuestia, Teodoret și ceilalți care au primit ereziile lui Origen.

Sinodul al VI-lea Ecumenic a fost la anul 680, tot în Constantinopol, pe timpul împăratului Constantin Bărbosul, nepotul lui Heraclie. Și a ținut Sinodul acesta, care s-a mai numit și al V-VIlea până în anul 691. A fost mare dezbatere în problema ereticilor monoteliți, care, voind să împace pe ortodocși cu monofiziții, au căzut în altă extremă, în prezența lui Serghei, patriarhul Constantinopolului, care a fost promotorul monotelismului; că deși admitea în Hristos două firi, dar mărturisea o singură voie.

Aceasta era deosebirea între monofiziți și monoteliți. Unii ziceau o fire și o voie, iar alții ziceau două firi și o singură voie, iar alții ziceau două firi și o singură voie, iar alții Biserica Maronită din muntele Libanului și Biserica Tomită din India, Biserica din Antiohia Sirei și alte Biserici monotelite până astăzi.

Iar Sinodul al VII-lea Ecumenic s-a făcut pentru cinstirea sfintelor icoane și au dat anatemei pe toți luptătorii împotriva sfintelor icoane de la anul 783 până în anul 787. Întâi stătător a fost Sfântul Tarasie.

Aceste șapte Sinoade Ecumenice sunt pentru cei șapte stâlpi ai Bisericii Răsăritului, despre care a spus Duhul Sfânt mai înainte: înțelepciunea și-a zidit casă rezemată pe șapte stâlpi, adică pe cele șapte Sinoade Ecumenice.

Am amintit aceasta fiindcă astăzi Biserica lui Hristos prăznuiește al VII-lea Sinod Ecumenic și pe dumnezeieștii Părinți de atunci. De aceea s-a și pus Duminica Ortodoxiei cea dintâi în Postul Mare că s-a încheiat tot ce-a trebuit mai scump în Biserica Domnului, și Sinodul al VII-lea Ecumenic.

Să aveți mare evlavie la sfintele icoane, să le cinstiți cu mare cinste, mai ales icoana Mântuitorului, a Maicii Domnului, a sfinților, Sfânta Cruce, icoana Preasfintei Treimi, pentru că cine nu cinstește sfintele icoane este dat anatemei, și anatema este cea mai grea pedeapsă a Bisericii, care înseamnă pogorârea de viu în iad cu dracii și trăire de la trupul tainic al Bisericii lui Iisus Hristos.

Să cinstiți sfintele icoane, să vă închinați lor, că au fost mărturisitoare de mii de sfinți și până în ziua de azi le vedeți în toate sfintele biserici. Să nu vă luați după eretici, după adventiști, după ceilalți blestemați de sectari, daca au căzut din dogma dreptei credințe și sunt dați anatemei pentru veacul de acum și pentru cel ce va să fie, despărțiți pentru veșnicie de la trupul tainic al Bisericii lui Hristos.

Dumnezeu să ne ajute tuturor cu rugăciunile sfinților de la Sinodul al VII-lea și de la toate celelate Sinoade Ecumenice, să ținem dreaptă credință pe care o mărturisim în Crez și să ne mărturisim cu mila Domnului. Amin.

Cleopa Ilie; Ne vorbește părintele Cleopa vol. 7

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *