sfinții vor judeca lumea
Distribuie

Sfântul Apostol Pavel spune: Au nu știți că sfinții vor judeca lumea? Dar cum? A judeca aici înseamnă a mustra, așa spun Sfinții Părinți. Sfinții n-au venit dintre îngeri pe pământ, au firi trupești. Milioanele de sfinți nu au venit din altă planetă, nici din cer, ci din popoarele pământului. Și ei au fost oameni și au flămânzit, au suferit dureri și au avut frică și osteneală, au avut carne și sânge și rudenii și neamuri și bogății și cinste și toate câte le avem și noi, dregătorii și copii; dar au iubit mai presus de toate pe Dumnezeu, iar pentru dragostea Lui s-au jertfit până la ultima picătură de sânge. Și atunci Dumnezeu va zice tuturor popoarelor: „Vedeți pe acești sfinți, care au fost ca și voi oameni pe pământ? Dar au urmat Mie și au păzit poruncile Mele! De ce n-ați făcut și voi așa?”

Îmi aduc aminte că eram copil când mi-am pus în gând să merg la mănăstire. Aveam un moș în sat la mine, Neculai Sava. Un moș după tată, care nu s-a căsătorit toată viața și ducea viață sfântă și era dascălul bisericii. Avea o barbă mare, albă. Și când a auzit că vreau să plec la mănăstire, mi-a dat un ceaslov mic, cu slovă veche. Și știți ce am citit eu întâi în ceslovul acesta cu slovă veche? Condacul zilei de astăzi. Și scria acolo: Ca o pârgă a firii, Ție, Săditorule al făpturii, lume Îți aduce, Doamne, pe purtătorii de Dumnezeu mucenici, și celelalte…


Auzi ce sunt sfinții lui Dumnezeu? Sunt pârga firii omenești. Dumnezeu are tot dreptul să ia din toate popoarele lumii pârgă, că El a făcut toate popoarele. El le dă viață, El le dă hrană, lumină, apă, căldură și tot ce le e de trebuință. Întru El și prin El ne mișcăm. Nu putem să clipim o dată din ochi fără Dumnezeu, pentru că viața din noi e de la El și întru El trăim, prin El ne mișcăm.


Deci sfinții sunt ca o pârgă, ca un rod bine copt și ales din toate neamurile pământului. Și această pârgă a neamului omenesc, aceste milioane de sfinți, vor judeca lumea atunci. Cum? Va zice Stăpânul: „Tu spui că n-ai putut să-mi urmezi Mie, că ai avut femeie. Dar și aceștia au avut femei, că n-au fost toți feciorelnici. Tu spui că n-ai putut să vii după Mine, că ai avut avere, că erai în cinste, în dregătorie, că te-ai temut de munci. Dar și aceștia au avut toate acestea, toate ale firii omenești, dar inima lor au pus-o în mâna Mea și mintea lor și toată ființa lor s-a lipit de Mine. M-au iubit din toată inima și toate celelalte le-au socotit gunoaie: și averea și dregătoria și cinstea și frumusețile și bețiile și îmbuibările lumii acesteia vremelnice și stricăcioase le-au urât din tot sufletul și M-au iubit numai pe Mine.


Așa vor judeca sfinții lumea, când toate popoarele pământului vor vedea milioane și milioane de sfinți aleși din toate popoarele, strălucind mai tare decât soarele întru împărăția cerului. Câtă jale va fi atunci! Cum se spune în Ușa pocăinței, râuri de lacrimi vor curge atunci din ochii popoarelor, mai mare decât mările de pe fața pământului; căci se vor face mări de lacrimi. Dar nu vor mai folosi atunci la nimic. Căci vor vedea de câtă cinste se bucură sfinții, de câtă podoabă, de câtă slavă, de câtă mângâiere, iar ei au rămas să se ducă în gheenă, în foc, să-i mănânce viermii neadormiți acolo, în tartar, unde este scrâșnirea dinților. Căci va fi o despărțire nu pentru un an, nu pentru doi ani, nu pentru o sută, nu pentru o mie, nu pentru sute de mii, ci pentru veacul veacului.


Ce se spune la Evanghelia Judecății? Și vor merge aceștia (adică drepții) la viață veșnică, iar ceilalți (adică păcătoșii) la muncă veșnică. Ce jale va fi atunci? Nu va mai folosi la nimic când vor vedea slava sfinților, când sfinții îi vor mustra pe toți, îi vor judeca pe toți și le vor zice: „Și noi am fost ca voi, dar nu ne-am legat cu lumea aceasta, nici cu materia, nici cu banul, nici cu dulceața, nici cu rudeniile. Noi am iubit pe Dumnezeu din toată inima, din tot cugetul, din toată puterea și Dumnezeu a trăit în noi și noi în Dumnezeu; am fost gata oricând și în orice clipă să murim pentru Dumnezeu. Și am murit și cu omul cel dinlăuntru și cu cel din afară, când a cerut vremea”.

Așa, fraților, așa vor judeca lumea sfinții și apostolii, cu slava și cu cinstea pe care o vor avea. Așa vor mustra toate popoarele pământului, ceata apostolilor pe evrei, a celorlalți sfinți pe popoarele lor, pentru că nu s-au pocăit și nu le-au urmat lor și învățăturii lor.


Dar cum vor judeca Apostolii cele 12 seminții ale lui Israel? Noi am auzit că Tatăl nu judecă pe nimeni, căci zice Evanghelia: Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Și dacă nici Tatăl nu judecă, cum o sa judece Apostolii? În ce fel judecă ei cele 12 seminții ale lui Israel?


Iată cum tâlcuiesc acest lucru dumnezeieștii Părinți. Unul va fi Judecătorul, Iisus Hristos. Căci Tatăl a dat toată judecata Fiului, cum se spune și în: Psalmul 71, 1: Doamne, judecata Ta dă-o Împăratului și dreptatea Ta Fiului Împăratului. Fiul va judeca toate popoarele cu cele șase întrebări (gol, flămând, însetat, bolnav, străin, în temniță) și va cerceta inimile tuturor. Căci atunci se vor descoperi – zice – cugetele multor inimi. Iar El spune că vor judeca împreună cu El și apostolii, șezând pe scaune de slavă. Vor judeca semințiile lui Israel, căci și ei au făcut parte din ele. Atunci va zice Judecătorul către evrei: „Cum aceștia au urmat Mie și M-au iubit și din toată inima au împlinit poruncile Mele și au propovăduit numele Meu în toată lumea și până la urmă au primit moarte în cele mai mari chinuri pentru dragostea Mea, și cum de voi n-ați crezut? Că n-am adus apostoli din India, nici din China, nici din Japonia, n-am adus din alte popoare păgâne, ci dintre voi i-am ridicat pe acești 12 oameni, ca să vă învețe pe limba voastră și să vă arate Adevărul. Iar voi n-ați voit să credeți, ci ați rămas în întuneric”.


Cleopa Ilie; Ne vorbește părintele Cleopa vol. 11

Distribuie