sfinții zilei 1 decembrie
Distribuie

Sfinții zilei de 1 decembrie: Sfântul Proroc Naum, Sfântul și dreptul Filaret cel milostiv, Sfântul Mucenic Anania Persul. Despre viețile lor pe scurt, puteți citi în continuare…


În această lună, în ziua întâi, pomenim pe Sfântul Proroc Naum. El era din Elchessia, de cealaltă parte de Iordan, din ținutul Begavariei, din seminția lui Simeon. Acesta a prorocit ninivitenilor, după Sfântul Proroc Iona, că cetatea lor se va pierde cu apă și cu foc, care lucru s-a și făcut. Pentru că, ninivitenii, cei ce se pocăiseră, puțină vreme, prin propovăduirea lui Iona, văzând că nu s-a îndeplinit asupra lor proorocia lui Iona, iarăși s-au întors la faptele lor rele dintâi și iarăși au mâniat îndelunga răbdare a lui Dumnezeu.

Deci, i-a ajuns pe ei acest fel de pierzare. Era lângă Ninive un iezer mare de apă, care înconjura cetatea, și, făcându-se un cutremur mare de pământ, s-a scufundat cetatea în iezerul acela, iară o parte a cetății, care rămăsese pe munte, a fost arsă, ieșind foc din pustie. Și așa s-a împlinit proorocia lui Naum, Dumnezeu pedepsind pe poporul cel păcătos cu judecata cea dreaptă. Astfel, pe cei cei îi miluise în zilele lui Iona Prorocul pentru pocăință, pe aceia, iarăși, după ce s-au răzvrătit, mai pe urmă i-a pierdut.


Drept, aceea, cuvântul de căpetenie al Prorocului Naum, este că în istoria oamenilor, nu stăpânesc legea celui mai tare, legea pădurii, ci legea lui Dumnezeu, legea dreptății.


Ne-a rămas de la Prorocul Naum o carte, care se află în Sfânta Scriptură a Vechiului Testament. El a trăit cu șapte sute de ani înainte de Mântuitorul Hristos. Și a prorocit Sfântul Naum și altele din cele ce aveau să fie și a adormit cu pace la patruzeci și cinci de ani de la nașterea sa și a fost îngropat în pământul său cu cinste.


Tot în această zi pomenim pe Sfântul și dreptul Filaret cel milostiv. El a fost din satul Amnia din Paflagonia. La începutul vieții lui el a fost un om extrem de bogat, dar din pricină că a făcut tot timpul milostenii peste milostenii din averea lui colosală, a sărăcit el însuși. Cu toate acestea el niciodată nu s-a temut de sărăcie ci, fără să se lase tulburat de nemulțumirea soției și copiilor lui, el a continuat, chiar și sărac fiind, opera lui caritabilă, punându-și nădejdea numai în Domnul Dumnezeu Care zice: Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui (Matei 4:7).


Ajungând la vârsta de nouăzeci de ani, el și-a chemat de față întreaga familie, cu copii și nepoți, i-a binecuvântat și le-a lăsat cu limbă de moarte să stea mereu strâns lipiți de Dumnezeu și de Legile Lui cele sfinte, și le-a prorocit tuturor, ca odinioară Iacov, care va fi cursul vieții lor.

După aceasta el a mers la Mânăstirea Rodolfia și s-a săvârșit acolo către Domnul cu pace. La ieșirea sufletului lui fața lui a strălucit ca soarele, după moarte din trupul lui a ieșit un minunat miros de bună mireasmă, iar la sfintele lui moaște s-au făcut minuni.


Acest bărbat drept s-a strămutat la fericita odihnă în anul 797. Soția lui, Theosevia, împreună cu toți copiii și nepoții lui, au viețuit cu plăcere de Dumnezeu în cealaltă vreme a vieții lor și s-au săvârșit și ei cu pace către Domnul.


Tot în această zi pomenim pe Sfântul Mucenic Anania Persul. El era din Avril, o cetate a Persiei. Pentru credința în Hristos a fost prins și a răbdat fericitul chinuri multe și de neîndurat. Iar când era aproape să-și dea lui Dumnezeu sufletul, a zis aceste cuvinte: „Văd o scară ce ajunge până la cer. Văd încă și niște tineri cu chip luminat, care mă cheamă și-mi spun: „Vino, vino cu noi și te vom duce în cetatea cea plină de lumină și de veselie de negrăit!”. Și după ce a spus acestea, și-a dat duhul.


Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin

Distribuie