sinaxar 10 iunie
Distribuie

Sfinții zilei din calendarul ortodox. Sinaxar 10 iunie: Sfântul Sfințit Timotei, episcopul Prusiei; Sfinții Mucenici Alexandru și Antonina fecioara; Sfântul Teofan din Antiohia și Sfântul Cuvios Vasian din Laodiceea, episcopul Lavdiei. Despre viețile lor pe scurt puteți citi în continuare…

În luna iunie, în ziua zece, pomenim pe Sfântul Sfințit Timotei, episcopul Prusiei

Cetatea Prusiei este în părțile Bitiniei și se învecinează cu Frigia și Moesia, și este aproape de muntele Olimpului. În această cetate Sfântul Timotei a fost episcop, iar pentru curățenia și sfințenia sa a luat de la Dumnezeu darul facerii de minuni. El a ucis un balaur ce se încuibase într-o peșteră sub un chiparos și care vătăma dobitoacele și oamenii. El l-a ucis cu rugăciunea și cu semnul Sfintei Cruci, aruncîndu-i în gură un acoperămînt cu care se acoperea sfințita pîine pe dumnezeiescul jertfelnic. El a înviat pe un împărat cu numele Hareta, care zăcea de o boală foarte grea și care era aproape de porțile iadului. Asemenea și pe o împărăteasă oarecare a întors-o de la moarte la viață și, din întunericul închinării de idoli, a adus-o la lumina sfintei credințe. El toate bolile a tămăduit cu darul cel dat lui și alte multe minuni a făcut, cu puterea lui Hristos.

A luminat turma sa cu învățătura și pe mulți din cei necredincioși i-a întors la cunoștința adevăratului Dumnezeu. După ce a venit împărat Iulian Paravatul, care, lepădîndu-se de Hristos, s-a închinat idolilor și a început a prigoni cumplit Biserica lui Hristos, atunci Sfîntul Timotei și mai mult se ostenea în propovăduirea cuvîntului lui Dumnezeu, întărind pe cei credincioși în credință; iar pe cei necredincioși certîndu-i pentru rătăcirea lor. Păgînul Iulian, aflînd despre dînsul, a trimis să-l prindă și, aducîndu-l, l-a aruncat în temniță. Pe cînd sfîntul ședea legat, mulți veneau la el și-i învăța despre Hristos adevăratul Dumnezeu. Iulian, aflînd de aceasta, că episcopul cel creștin, chiar și legat, învață credința sa pe cei ce se duc la dînsul, a trimis să-l oprească și să nu mai propovăduiască numele lui Iisus. Dar el nu a ascultat pe împăratul cel păgîn și fărădelege, ci făcea fără de temere cele cuviincioase lui.

Împăratul, aflînd iarăși despre Sfîntul Timotei că propovăduiește fără de frică numele lui Hristos, s-a mîniat și, trimițînd un călău, i-a tăiat capul în temniță. Credincioșii, luînd sfîntul lui trup, l-au îngropat cu cinste; iar de la mormîntul lui se dau tămăduiri de neputințe și de boli, întru slava lui Hristos Dumnezeul nostru.

Tot în această zi, pomenim pe Sfinții Mucenici Alexandru și Antonina fecioara

Aceștia au fost din satul Cordam. Sfânta Antonina petrecea viața ei în curăție și cu cinste. Deci, fiind prinsă de dregătorul Fist și nevrând să se lepede de Hristos, nici să slujească idolilor, a fost dusă cu sila, într-o casă de desfrânare. Și, stând acolo, nemâncând trei zile, i s-a arătat, noaptea o lumină, și, făcându-se tunet mare, s-au deschis ușile casei și s-a făcut glas din cer către ea, îndemnând-o să se scoale și să ospăteze. Apoi, a fost dusă, iarăși, înaintea dregătorului și, neplecându-se a jertfi la idoli, a fost călcată în picioare și bătută cu sabia de lemn. Și, iarăși, a fost adusă în casa de desfrâu. În această casă, prin descoperirea îngerului, a intrat Alexandru și, pentru vârsta lui tânără, că era de douăzeci și trei de ani, s-a prefăcut că merge acolo pentru păcat. Deci, a scos-o pe ascuns, pe Sfânta din casă, acoperindu-i capul cu haina lui, iar el a rămas în casă. Peste puțin timp, văzându-se lucrul acesta, l-au dus pe Alexandru la dregător. Și, întrebându-l pentru ce a făcut aceasta, mucenicul n-a tăgăduit, ci a mărturisit pricina cu însuși gura sa. Și, mai întâi, a fost bătut cu sabia de lemn. Apoi, prinzând și pe Sfântă, le-a tăiat degetele mâinilor și picioarelor și, ungându-le trupurile peste tot cu catran, le-a dat brânci într-o groapă cu foc și, acolo, și-au luat fericitul sfârșit. Și se face prăznuirea lor la mănăstirea Maximin, care este în Constantinopol.

Tot în această zi, pomenim pe Sfântul Teofan din Antiohia

Acesta a fost născut din părinți necredincioși și, ajungând în vârstă, s-a însoțit cu o femeie care a murit nu după multă vreme. Iar el, după ce a crezut în Hristos și s-a botezat, a lăsat toate și s-a închis într-o colibă aproape de cetate și acolo a petrecut multă vreme, învățând pe cei ce veneau la el să păzească poruncile Domnului și să petreacă în întreaga înțelepciune. Si aflând de o femeie desfrânată, care înșelase pe mulți cu amăgirea sa, a ieșit din închisoarea lui, s-a îmbrăcat în haine luminoase și a cerut de la tatăl lui zece litre de aur, ca și cum ar fi vrut să-și ia iarăși femeie. Si ducându-se la acea femeie, i-a dat ei aurul și a rugat-o să se lase de acea faptă urâtă și să se boteze.

Si a botezat-o pe ea și, făcându-i ei altă colibă aproape de coliba sa, a închis-o acolo. Si pe aceea, care mai înainte era vasul păcatului, a făcut-o locaș al Sfântului Duh. Iar aurul a fost împărțit la săraci și amândoi, plăcând desăvârșit lui Dumnezeu, într-aceeași zi s-au mutat la cereștile locașuri.

Tot în această zi, pomenim pe Sfântul Cuvios Vasian din Laodiceea, episcopul Lavdiei, care cu pace s-a săvârșit

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *