sinaxar 11 ianuarie
Distribuie

Sfinții zilei din calendarul ortodox. Sinaxar 11 ianuarie: Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare, începătorul vieții de obște din Palestina și Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Elets. Despre acestea pe scurt, puteți citi în continuare…

În luna ianuarie în ziua a unsprezecea, pomenim pe Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare, începătorul vieții de obște din Palestina


Acest Preacuvios Părinte al nostru Teodosie era din satul Mogarion, din ținutul Capadochiei, și se trăgea din părinți drepcredincioși Proeresie și Evloghia. A fost crescut de părinții săi cu bune obiceiuri și cu învățătura de carte. De foarte tânăr a primit treapta de citeț al bisericii și era iscusit cititor al sfintelor cărți, către popor, ca nimeni altul.


Și auzind în inima lui chemarea Domnului, să iasă din țara lui și să urmeze pe Domnul, a îmbrăcat haina și viața călugărească și a plecat la Ierusalim. În drum, s-a oprit în Antiohia, unde a dorit să vadă pe Sfântul Simeon Stâlpnicul, care l-a primit pe stâlpul său, strigându-l pe nume, fără a-l cunoaște, și i-a binecuvântat calea, proorocindu-i multe din cele ce aveau să i se întâmple. Ajuns la Ierusalim, după ce s-a închinat la Sfintele Locuri, se întreba mereu ce fel de viață călugărească se cuvenea să-și aleagă; cea singuratică, a sihaștrilor, sau viața cu mai mulți călugări, stând sub îndrumarea unui conducător înțelept și luminat, adică viața de obște? Și, hotărându-se pentru viața de obște, a stat sub ascultarea unui stareț, Longhin, cu bun neam și iscusit pe calea mântuirii.


La porunca starețului său, Sfântul Teodosie a condus o vreme o biserică, pe drumul spre Betleem. Simțind însă că laudele încep să-i schimbe inima, s-a retras într-o peșteră din munte, unde, la început, a primit ucenici mai puțini, apoi pe toți cei ce veneau la el.


Cu toți acești ucenici, Sfântul Teodosie a zidit o mare mănăstire aproape de Betleem, unde pentru prima dată în Palestina, a rânduit toate, după legile vieții de obște, de unde și faima lui de „întemeietorul vieții de obște.”

Mănăstirea lui era ca o adevărată cetate, cu patru biserici, trei bolnițe și locuințe deosebite pentru călugări și oaspeți de toate neamurile, câte erau acolo, viața desfășurându-se în cea mai desăvârșită tăcere și evlavie. Era o viață de înfrânare, de slujire a oamenilor și de rugăciune de zi și de noapte.


Cu toată vârsta înaintată, până la sfârșitul său, Sfântul Teodosie nu a schimbat nimic din asprimea vieții sale petrecută în post, în priveghere și în rugăciune. Timp de 30 de ani, din viața sa, nici pâine n-a mâncat, hrănindu-se cu legume și ierburi sălbatice. Era scump prieten duhovnicesc cu Sfântul Sava cel Sfințit și l-a învrednicit Hristos și cu darul facerii de minuni. N-a iubit bunurile pământești, ci, totdeauna, ajuta din ele pe săraci.


Și așa s-a mutat către Domnul, având 105 ani, în anul 529, la 11 ianuarie.


Despre viața sa pe larg, puteți citi aici.


Tot în această zi, pomenim Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Elets


Această icoană a Maicii Domnului mai este numită și „icoana din brad”, deoarece a apărut în în anul 1060 într-un brad de lângă Catedrala cu hramul Icoana Maicii Domnului din Smolensk, din orașul Elets, provincia Orlov.


Icoana a apărut în anul 1060, lângă Cernigov, Într-un molid din localitatea Elets. La locul apariției a fost construită biserica Adormirii Maicii Domnului, în același an, de prințul Sviatoslav Iaroslav. Mai târziu, același prinț avea să se retragă aici, la sfatul Cuviosului Antonie al Peșterilor (10 iulie) și să fondeze mănăstirea Elets a Adormirii Maicii Domnului.


În sec. XVII, când mănăstirea prințului a fost distrusă, icoana s-a pierdut. În 1676, Icoana Elets a fost redată mănăstirii, de către frații Kozel din Vladimir, care o cumpăraseră de la Constantin Mazapătoi.


Icoana a fost preluată de descendenții familiei prinților Bariatinsky de Cernigov și dusă la Moscova, iar În 1687 a fost dăruită de către Daniel Bariatinsky catedralei Adormirii – Kharkov. De aceea Icoană este numită și „Cernigov-Elets”.

În timpul stăpânirii sovietice Icoana a dispărut iarăși, încât în prezent la mănăstire se află doar o copie a acesteia. Mai multe copii ale Icoanei sunt, de altfel și ele, făcătoare de minuni.


În limba rusă este publicată o carte despre minunile Maicii Domnului prin Icoana Elets: vindecări de tumori, cangrene, răni, difterie, boli de ochi, stomac, plămâni. Cartea poartă titlul „Slavă Maicii Domnului Ieletskii”.


Potrivit sinaxarelor ruse, Icoana Elets are dată de pomenire la 11 ianuarie. Mai există o altă icoană a Maicii Domnului ce se numește „Eleț-Cernigov”, prăznuită pe 5 februarie.


Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește. Amin.

Distribuie