sinaxar 11 mai
Distribuie

Sfinții zilei din calendarul ortodox. Sinaxar 11 mai: Sfântul Sfințit Mucenic Mochie preotul; Sfântul Ierarh Metodie și Sfântul Cuvios Chiril, cei întocmai cu Apostolii, luminătorii slavilor și Sfântul Mucenic Dioscor. Despre viețile lor pe scurt puteți citi în continuare…

În luna mai, în ziua unsprezece, pomenim pe Sfântul Sfințit Mucenic Mochie preotul

Acest Sfânt a trăit în zilele împăratului Dioclețian și ale dregătorului, Laodikie și era din Roma cea veche și preot al sfintei biserici a lui Dumnezeu, din cetatea Amfipoli, care este în părțile Macedoniei. Și se nevoia, învățând și propovăduind păgânilor să se lepede de deșartă închinare la idoli, sfătuindu-i să îmbrățișeze credința cea mântuitoare a creștinilor, iar pe creștini îi învăța să se apere de închinarea la idoli. Și aducea mulțime de păgâni la Biserica lui Hristos.

Deci, s-a dat, atunci, porunca tuturor locuitorilor din acele părți, să se adune, ca să aducă jertfă în cinstea zeului păgân Dionisos. Mulți dintre creștini, nevrând să jertfească idolilor, dar cunoscând cruzimea pedepselor, își lăsau toate ale lor și fugeau spre ascunzători tainice, până ce avea să treacă urgia. Văzând atâta spaimă de moarte, pentru mărturisirea lui Hristos, Sfântul Mochie s-a hotărât să dea creștinilor o pildă de bărbăție, înfruntând orice primejdie. În ziua hotărâtă pentru praznic, a mers, deci, în capiștea idolilor și a intrat înlăuntru. Și, făcându-se jertfă lui Dionisos, Mochie a ridicat glas mare și, ca să aducă dovadă de deșertăciunea idolilor, că sunt fără putere, a răsturnat altarul lui Dionisos, cu tot ce era pe el. Și s-au umplut de mânie păgânii, și, repezindu-se, l-au prins și l-au dus la dregătorul cetății. Acesta aflând fapta săvârșită și cunoscând chiar din gura lui că este preot al creștinilor, a dat porunca slujitorilor lui, să fie pus la chinuri. Și a fost trecut prin toate vămile muceniciei. L-au spânzurat, mai întâi, și l-au strujit la tâmple, la coate și la fălci; după aceea, aprinzând un cuptor cu smoală, cu câlți și cu vite, că se înălță văpaia ca la șapte coți, l-au aruncat în mijlocul focului dar a rămas neatins. A stat, apoi, multă vreme în temniță. Sosind un alt dregător, Maxim, l-a scos la întrebare și mărturisind el pe Hristos, a fost legat de două roți, de care a fost zdrobit, dar a fost păzit, și acum nevătămat. A fost dat la fiare, dar nici ele, nu i-au făcut nici un rău. Deci, a fost trimis la Perintopol, în Tracia, iar, de acolo, în Bizanț, unde i s-a tăiat capul. Pe locul unde Sfântul și-a primit sfârșitul, marele împărat Constantin a ridicat o preafrumoasă biserică, în cinstea Mucenicului. Și se face pomenirea lui în fiecare an, la 11 mai.

Tot în această zi, pomenim pe Sfântul Ierarh Metodie și Sfântul Cuvios Chiril, cei întocmai cu Apostolii, luminătorii slavilor

Sfinții Chiril și Metodiu erau doi frați după trup din Tesalonic, fii ai unor părinți slăviți și bogați, Leon și Maria.

Fratele mai mare, Metodie, a petrecut timp de zece ani ca ofițer printre macedonenii slavi și a putut astfel să învețe limba lor. După aceea Metodie s-a retras în Muntele Olimp [din Asia Mică, al Bitiniei] și s-a închinat cu desăvârșire nevoințelor monahicești. Aici i s-a alăturat mai târziu și fratele lui, Chiril [în viața laică, Constantin].

Când regele Kagan al hazarilor a cerut predicatori creștini pentru țara lui de la împăratul Bizanțului Mihail al III-lea, au fost aleși pentru această misiune, din porunca împăratului, cei doi frați Metodiu și Chiril.

Aceștia au izbutit, cu ajutorul lui Dumnezeu, să-l aducă la dreapta credință pe Regele Kagan împreună cu suita lui și un număr mare de popor.

După un oarecare timp ei s-au întors la Constantinopol, unde au alcătuit alfabetul slavon, compus din treizeci și opt de litere. Ei apoi au trecut la tălmăcirea cărților bisericești din limba greacă în limba slavonă.

La cerința Prințului Rastislav ei au călătorit în Moravia, unde au vestit și au întărit Sfânta Credință, alcătuind multe cărți pe care le împărțeau apoi clerului, spre a-i învăța și instrui pe tineri.

La cererea Papei, Chiril a călătorit la Roma. El acolo s-a îmbolnăvit și acolo a și murit, la 14 februarie 867.

Metodie atunci s-a întors în Moravia, nevoindu-se intru întărirea Sfintei Credințe la acel popor până la moartea lui. După moartea lui, care s-a întâmplat la 6 aprilie 885, ucenicii lui, cei cinci următori, avându-l drept căpetenie pe Sfântul Clement episcopul, au traversat Dunărea și au călătorit spre sud spre Macedonia. Acolo, de la Ohrida, ei și-au continuat nevoințele de vestire și întărire a Cuvântului printre slavii din sud, nevoințe pe care Chiril și Metodie le începuseră între cei din nord.

Tot în această zi, pomenim pe Sfântul Mucenic Dioscor

Acesta era de neam din Mitropolia Smirneilor, și pentru credința lui Hristos fiind adus înaintea mai-marelui cetății, și mărturisind că este creștin, a fost legat și băgat în temniță. Apoi iarăși aducându-se la întrebare și stând tare în credință, a fost omorât din porunca aceluiași judecător.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *