sinaxar 13 mai
Distribuie

Sfinții zilei din calendarul ortodox. Sinaxar 13 mai: Sfânta Muceniță Glicheria; Sfântul Serghie Mărturisitorul și Sfinții Preacuvioși Ioan, Eftimie, Gheorghie și Gabriel din Mânăstirea Ivirul din Muntele Athos. Despre viețile lor pe scurt puteți citi în continuare…

În luna mai, în ziua treisprezece, pomenim pe Sfânta Muceniță Glicheria

Aceasta a trăit în zilele împăratului Antoniu (138-161) și a guvernatorului Savin, din cetatea Trainopolei. Și, pe când dregătorul cetății se pregătea să aducă jertfă lui Die, după porunca primită de la Roma, Sfânta Glicheria, însemnându-se pe frunte cu semnul crucii, a mers la dregător și a mărturisit că este creștină și roaba lui Dumnezeu.

Dar dregătorul, neluând în seamă mărturisirea ei, a îndemnat-o să jertfească lui Die.

Deci, a intrat ea în capiște și, acolo, făcând rugăciune către Dumnezeu, îndată, numai cu puterea rugăciunii, idolul lui Die s-a surpat și a căzut, zdrobit, la pământ. Și aruncau păgânii, care erau acolo. cu pietre asupra ei și nu o ajungeau. Deci, au spânzurat-o de cosițe și au strujit-o pe tot corpul, apoi au aruncat-o în temniță, poruncind să nu-i dea de mâncare mai multe zile. Dar, primind hrană de la înger, nici un rău n-a pătimit. Și s-au minunat dregătorul și cei ce erau cu dânsul că, intrând în temniță la dânsa, au găsit o strachină, pâine, lapte și apă, măcar că pecețile temniței erau întregi. Au aruncat-o, după aceea, într-un cuptor cu foc și, stingându-se focul cu rouă din cer, a ieșit fecioara nevătămată. I-au jupuit, apoi, pielea de pe cap până la frunte și, legându-i mâinile și picioarele, au aruncat-o pe un pat de pietre ascuțite, în temniță, dar a fost dezlegată de un înger, care a vindecat-o și la cap. De aceasta uimindu-se, Laodichie temnicerul a mărturisit pe Hristos și îndată i s-a tăiat capul.

Mucenița a fost adusă, iarăși, înaintea dregătorului și a fost dată fiarelor. Și una din ele atingându-se foarte puțin de dânsa, încât nici o rană nu s-a văzut, ci numai o mușcătură. Mucenița și-a dat sufletul lui Dumnezeu. Și s-au îngropat sfintele ei moaște în Iraclia Traciei.

Tot în această zi, pomenim pe Sfântul Serghie Mărturisitorul

Acesta fiind de neam slăvit și mare, și după suflet s-a dovedit mare. Căci stând înaintea împăratului Teofil cel prigonitor și fără de Dumnezeu, acuzat că se închină sfintelor icoane și, legându-i-se grumajii cu o funie a fost purtat și înconjurat prin mijlocul uliței celei pline de popor, suferind scuipări și ocări și luându-i-se toată averea, și în temniță rău pătimind și cu toată casa sa totodată cu femeia și cu copiii a fost izgonit. Și de necazurile înstrăinării îndestulându-se și luptându-se cu diferite scârbe, a fost chemat de Dumnezeu, și s-a dus ca să câștige vrednice răsplătiri de la Hristos, Cel care dă răsplata nevoinței.

Tot în această zi, pomenim pe Sfinții Preacuvioși Ioan, Eftimie, Gheorghie și Gabriel din Mânăstirea Ivirul din Muntele Athos

Acești patru Sfinți Părinți au fost întemeietorii faimoasei Mânăstiri Ivirul din Muntele Athos.

La început Sfântul Ioan s-a nevoit în Lavra Sfântului Athanasie, iar după aceea a întemeiat această sfântă Mânăstire, adică Ivirul. Ioan a trecut la cele veșnice la anul 998. Eftimie și Gheorghie sunt cei care au tradus Sfintele Scripturi în limba georgiană. Eftimie s-a odihnit în Domnul la anul 1029, iar Gheorghie la anul 1066.

Gabriel a fost găsit vrednic de a primi Icoana făcătoare de minuni a Maicii lui Dumnezeu, care a sosit în această mânăstire purtată de apele mării.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *