sinaxar 16 aprilie
Distribuie

Sfinții zilei din calendarul ortodox. Sinaxar 16 aprilie: Sfintele Mucenițe fecioare Agapia, Irina și Hionia; Sfinții Filic episcopul, Ianuarie preotul, Fortunat și Seption; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Tambov și Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Iliinska din Cernigov. Despre viețile lor pe scurt puteți citi în continuare…

În luna aprilie, în ziua șaisprezece, pomenim pe Sfintele Mucenițe fecioare Agapia, Irina și Hionia

Aceste trei mucenițe, Agapia, Hionia și Irina, erau surori și au trăit pe vremea crudului împărat Dioclețian, în părțile Tesalonicului. Părinții lor erau închinători la idoli, dar ele își închinaseră viața pentru dragostea lui Iisus Hristos, ca și învățătorul lor, Sfântul preot Zoil.

Deci, fiind prinse, cele trei surori au fost aduse înaintea dregătorului Sisinie. Cu multe ispitiri și amenințări le îndemna el să jertfească idolilor, dar sfintele fecioare îl înfruntau cu îndrăzneală, într-un singur glas, zicând că ele preamăresc pe Domnul Hristos și se simt fericite să-și dea viața pentru El și că nici o clipă, nu se gândesc să se închine la idolii păgânilor. Deci, făcându-i-se milă de tinerețea și frumusețea lor, dregătorul le-a trimis în temniță, pentru răzgândire, dar sfintele fecioare au rămas statornice în credința lor.

Înfuriat de dârzenia împotrivirii lor, Sisinie a poruncit ca Agapia și Hionia să fie arse de vii. În cântece de laudă și de mulțumire, cele două fecioare și-au dat duhul în mâinile Domnului Hristos, ca niște mucenițe vrednice de El. Irina, cea mai tânără dintre dânsele, a fost amenințată cu aceeași moarte, dacă nu se leapădă de Hristos și nu se jertfește idolilor. Dar nimic nu a putut să o înspăimânte. Când i s-a spus că are să fie dusă într-o casă de desfrâu, ea a răspuns: „Sunt gata a îndura toate, pentru numele Dumnezeului meu. Ca necurăția, care se face fără de voie, nu se socotește păcat la Dumnezeu, ci aduce cununa celui care nu o voiește”. Deci, a fost dusă de doi ostași spre casa de desfrâu, dar ajungând la un deal, din rânduiala dumnezeiască, cu o zi înainte de Paști, unul din ostași și-a încordat arcul și, săgetând-o, Sfânta Irina a fost omorâtă. Și așa și-a dat sfârșitul, numărându-se cu Mucenicii.

Tot în această zi, pomenim pe Sfinții Filic episcopul, Ianuarie preotul, Fortunat și Seption

În al optulea an al împărăției lui Dioclețian și Maximian, a ieșit poruncă pe la toate locurile, ca să se ardă toate cărțile creștinilor. De aceea a fost trimis în cetatea Biucan un oarecare Marian, bărbat preaspurcat, care a adus înaintea sa pe Filic episcopul, pe Ianuarie preotul, pe Fortunat și pe Septemin și, citindu-le porunca împărătească, cerea numaidecât cărțile ce erau la ei. Iar preasfințitul episcop a zis către ei: „Scris este, guvernatorule: Nu dati cele sfinte câinilor, nici aruncati mărgăritarele înaintea porcilor. În zadar te nevoiești, deși ai cu tine poruncile împărătești”. Guvernatorul a zis: „Lasă vorbele nebunești și fă voia împăratului, că altfel te voi trimite legat la proconsul”. Si sfântul i-a zis: „Precum mă aflu către tine, asemenea și către toți, și către însuși împăratul tău mă voi afla”.

Atunci închizându-l în temniță, fără de nici o îngrijire l-a lăsat trei zile, apoi, scoțându-l, l-a mai cercetat; și legându-l pe el și pe cei împreună cu el, i-a trimis la proconsul. Acela iarăși cercetându-i, i-a pus la închisoare. Si după șase zile scoțându-i, i-a trimis la prefectul pretorilor, care, după ce i-a primit și i-a îngrozit foarte mult, i-a aruncat într-o cumplită temniță cu multă pază, și după 14 zile, scoțându-i de acolo și încă cercetându-i, i-a băgat pe ei într-o corabie la un loc cu caii, legați de picioarele cailor; iar sfinții tăvălindu-se printre picioarele cailor fără să guste hrană sau apă patru zile, mulțumeau lui Dumnezeu.

Si ajungând la limanul unei cetăți, au fost cercetați pe ascuns de către creștini. Si de acolo mergând la cetatea numită Tavromeni și plutind încă pe la Licaonia, au venit la cetatea Eluron. Atunci ticălosul prefect, dezlegând pe sfinți din legături, cu glas lin le tăcea întrebările; iar sfinții grăind dimpotrivă, că nici cărțile nu le dau, nici idolilor nu jertfesc, a poruncit el ca ei să fie tăiați de sabie; și aflând ei hotărârea, au făcut rugăciune; și, tăindu-li-se capetele, au primit cununile din mâna Domnului.

Tot în această zi, pomenim Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Tambov

Această icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu s-a proslăvit în anul 1692. Înainte de a fi preamărită, icoana era așezată în Biserica închinată Sfântului Arhidiacon Ștefan, ce se afla în cimitirul din orașul Tambov.

La cererea unui creștin grav bolnav, icoana a fost luată din biserică și adusă la casa celui suferind. Acestuia i se descoperise în vis că se va vindeca de suferința sa, dacă înaintea acestei icoane se vor săvârși rugăciuni pentru el. În timp ce preotul a săvârșit Sfântul Maslu, bolnavul s-a rugat fierbinte înaintea icoanei Maicii Domnului pentru însănătoșirea sa. În mod minunat, la finalul slujbei, creștinul era vindecat.

În ziua de 29 martie 1888, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a hotărât ca icoana Maicii Domnului din Tambov să fie trecută în sinaxar, având ca dată de prăznuire, ziua în care s-a înfăptuit minunata vindecare.

Tot în această zi, pomenim Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Iliinska din Cernigov

Icoana Maicii Domnului „Ilyin-Cernigov” Această icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu a fost pictată în anul 1658 de către iconograful Grigorie Dubenski (care a intrat mai apoi în monahism, luând numele de Ghenadie).

În anul 1662, din icoana Maicii Domnului au curs lacrimi timp de opt zile (16-24 aprilie). În același an, tătarii au atacat și devastat Cernigovul. La miezul nopții au atacat Mănăstirea Sfânta Treime, intrând în biserică au răsturnat toate icoanele și au luat toate podoabele, dar icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu a rămas neatinsă. O putere nevăzută i-a izbit pe necredincioși, împiedicându-i să se atingă de sfânta icoană. După aceea, Împărăteasa Cerului nu le-a permis inamicilor să intre în peștera Sfântului Antonie al Peșterilor. Aici erau adăpostiți frații din mănăstire de frica tătarilor. Imediat după tentativa lor de a intra și în peșteră, tătarii au avut o vedenie de care s-au îngrozit, fugind de îndată din acele ținuturi.

Minunea săvârșită de Maica Domnului prin icoana Sa din Cernigov a fost descrisă de Sfântul Ierarh Dimitrie, Mitropolitul Rostovului în cartea sa „Lâna rourată”. Mai târziu, Sfântul Ioan din Tobolsk a scris despre minunile săvârșite de icoana Maicii Domnului „Ilyin-Cernigov”. Harul revărsat prin această icoană, se manifestă de asemenea și prin copiile sale. Cea mai cunoscută copie a acestei icoane este icoana Maicii Domnului „Cernigov-Ghetsimani” (prăznuită pe 1 septembrie) ce se află la Schitul Ghetsimani ce aparține de Lavra Sfintei Treimi – Serghiev.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește. Amin.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *