sinaxar 18 ianuarie
Distribuie

Sfinții zilei din calendarul ortodox. Sinaxar 18 ianuarie: Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril, arhiepiscopii Alexandriei. Despre viețile lor pe scurt, puteți citi în continuare…

În luna ianuarie, în ziua optsprezece, pomenim pe Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril, arhiepiscopii Alexandriei


Dintre aceștia, Sfântul Atanasie a trăit în zilele marelui împărat Constantin (306- 337) și sub toți împărații, până în vremea lui Valens împăratul (364-378). Era din cetatea Alexandriei și, după neam, mai mult egiptean decât grec. Copil fiind, el a cunoscut vremea prigoanelor, care l-au călit pentru mărturisirea credinței. A crescut învățând carte în lumea Bisericii și a poporului de care era iubit.


Era numai diacon când, însoțind pe episcopul său, Sfântul Alexandru din Alexandria, Atanasie a fost la Sinodul cel dintâi de la Niceea (325), unde cu dovezi nezdruncinate a arătat rătăcirea lui Arie și a cerut osândirea ereziei lui. Și s-a statornicit la Niceea învățătura de totdeauna a Bisericii, că Iisus Domnul și Mântuitorul lumii este Dumnezeu ascuns în om, Dumnezeu adevărat, de o ființă cu Tatăl și nu o simplă făptură, cum zicea Arie, și credința aceasta o mărturisim noi și astăzi, când zicem Simbolul credinței, Simbol care atunci la Niceea a fost întocmit. Învățătura aceasta este piatra de temelie a Creștinătății.


Ajuns episcop și patriarh în Alexandria, toată viața Sfântului Atanasie a fost o luptă contra ereziei lui Arie și o luptă pentru mărturisirea de credință de la Niceea, o luptă de 45 de ani, trebuind să îndure 5 izgoniri de pe scaunul său, mărturisind până la capăt dreapta credință, ca un adevărat stâlp al Ortodoxiei.


A ținut tot timpul legătura frățească cu Sfântul Antonie și cu monahii din Egipt și adesea, la nevoie, se ascundea printre ei. Iar când a fost izgonit în Apus, în Galia, în Iliric și la Roma, a chemat tot Apusul la apărarea credinței de la Niceea, ca un străjer al Ortodoxiei, făcându-se una cu ea și luptând pentru mărturisirea ei prin cuvânt, cu fapta, cu cărțile pe care le-a scris.

La 77 de ani, întors la scaunul său, după a 5-a izgonire, după 45 de ani de luptă, încununat de vrednicii și de pătimiri pentru dreapta credință, Sfântul Atanasie cu pace a adormit în Domnul (373), iar Biserica, cinstindu-l ca pe un mare Părinte al Ortodoxiei, îl numără în ceata Sfinților ei.


Și Sfântul Chiril a fost tot din Alexandria, însă în zilele binecuvântatului și binecredinciosului împărat Teodosie cel Mic (403-450), fiind nepot lui Teofil, patriarhul Alexandriei și următor la scaunul acestuia (412). Și era desăvârșit învățat în cărțile Bisericii, în cărțile grecești și latinești, mai ales era iscusit în filosofie și în fapte bune.


Deci, a strălucit mai vârtos între anii 420-433, fiind reazim și ajutor celui de al treilea sinod ce s-a făcut la Efes (431), unde s-a condamnat învățătura răucredinciosului Nestorie, care înțelegând greșit taina întrupării lui Dumnezeu, nu numai că nu cinstea pe Maica Domnului, ci mai vârtos neîncetat o defaimă. Și nevrând Nestorie să-și cunoască rătăcirea lui, împăratul a hotărât adunarea celui de al treilea Sinod, la Efes.


Drept, aceea, laolaltă cu toată credința creștinătății de totdeauna, Sfântul Chiril, împreună cu tot Sinodul celor peste două sute de episcopi adunați la Efes, au statornicit, contra lui Nestorie, dreapta învățătură că Domnul Hristos este nu numai Om adevărat, dar și Dumnezeu adevărat, și, de aceea, Preacurată Fecioară Măria, care L-a născut, nu este numai o Născătoare de om sau de Hristos, cum învață Nestorie, ci merită numele de Născătoare de Dumnezeu după trup (nu după dumnezeire), ca una care a primit să dea trup de om lui Dumnezeu, ca una din care Fiul lui Dumnezeu cel veșnic a luat trupul Său de om, cu care a mântuit lumea. Ea este Născătoarea trupului lui Dumnezeu și nu Născătoarea trupului unui simplu om și trebuie cinstită după cuviință.


Strălucind, deci, cu râvnă aceasta a lui pentru dreapta cinstire a lui Hristos și a Maicii Domnului în Biserică, atât la Sinod, cât și prin cărțile pe care le-a scris, și Strălucind și prin multe alte bunătăți, Sfântul patriarh Chiril din Alexandria a răposat cu pace în Domnul (444), la adânci bătrâneți, Biserica numărându-l între marii Sfinți Ierarhi și Dascăli a toată creștinătatea.


Despre viețile lor pe larg, puteți citi aici.


Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește. Amin.

Distribuie