sinaxar 18 iunie
Distribuie

Sfinții zilei din calendarul ortodox. Sinaxar 18 iunie: Sfinții Mucenici Leontie, Ipatie și Teodul; Sfântul Cuvios Leontie de la Dionisiu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogoliubskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia” din Moscova și Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia” din Zimarovo. Despre viețile lor pe scurt puteți citi în continuare…

În luna iunie, în ziua optsprezece, pomenim pe Sfinții Mucenici Leontie, Ipatie și Teodul

Sfântul Leontie era cu neamul din Elada și, fiind om mare la trup și puternic, s-a făcut ostaș. A fost și în războaie și s-a luptat vitejește și de multe ori s-a întors cu izbândă. Și, fiind el om cuminte și cu înțeleaptă socotire, a fost răsplătit cu semne de dregător. Deci, aflându-se el în Tripoli, din Africa, primea pe cei săraci cu dragoste și îi ospăta, cu mese împărătești, și se închină lui Dumnezeu, cinstit și curat.

Despre aceasta, prinzând de veste, stăpânitorul Feniciei, a trimis la el pe Ipatie, tribunul, și cu alți doi ostași, dintre care pe unul îl chemă Teodul. Deci, mergând pe cale, Ipatie, tribunul, a fost cuprins de friguri și a auzit un glas, ce-i venea de Sus, și, arătându-se lui un înger, îi poruncea că, dacă vrea să se izbăvească de boală, să cheme de trei ori, în ajutor, pe Dumnezeul lui Leontie. Dar glasul acela l-a auzit și Teodul. Deci, ajungând la Tripoli au fost primiți de Leontie însuși, fără să știe ei, cine este acela care i-a primit. Și, întrebându-l despre Sfântul Leontie, se prefăceau că sunt prietenii lui și ai credinței lui. Deci, Sfântul le-a spus că el este Leontie, robul lui Hristos, și că se ferea de cei pe care ei îi numesc dumnezei. Și, auzind acestea, tribunul Ipatie și Teodul au căzut înaintea Sfântului, cerând de la dânsul har, ca să fie și ei robii lui Hristos. Deci, rugându-se Sfântul pentru dânșii, a venit un nor de apă din cer, care i-a botezat și i-a luminat, iar Leontie i-a îmbrăcat cu haine albe. De aceste lucruri tulburându-se, necredincioșii le-au vestit, pe toate, dregătorului Adrian. Și, acesta venind în cetate, a trimis îndată un ostaș să prindă pe Leontie, pe tribunul Ipatie și pe Teodul, și să-i arunce în temniță, până la cercetare.

Iar a doua zi, scoțându-i din temniță, i-a adus înaintea lui și-i îndemna să se despartă de credința lor, în Hristos. Dar n-a putut să-i înduplece. Drept aceea, a poruncit să-l spânzure pe Sfântul Ipatie de un lemn și să-l strujească, cu unelte ascuțite, iar pe Sfântul Teodul, să-l bată cu săbii de lemn. După aceasta, li s-au tăiat capetele cu securea, iar marele Mucenic Leontie, mai întâi, a fost bătut cu toiege și, netinând seama de făgăduințele cele amăgitoare, ce-i făcea tiranul, ba, încă, luându-l și în râs, după ce a fost spânzurat și strujit, a fost legat de patru stâlpi și bătut până ce și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu.

Deci, mucenicul lui Hristos Leontie și-a săvârșit pătimirea să în ziua de 18 iunie, ținând puterea Romei Vespasian împăratul (69-79), iar, peste noi, împărățind Domnul nostru Hristos, Căruia să-I fie slavă, dimpreună și cu Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor! Amin.

Tot în această zi, pomenim pe Sfântul Cuvios Leontie de la Dionisiu

Acest cuvios s-a născut în Argos, în Peloponez. El a lăsat lumea și a luat asupra sa nevoințele călugărești în Mănăstirea Dionisiu din Sfântul Munte Athos. Odată intrat în această mănăstire, el n-a mai ieșit din ea vreme de șaizeci de ani, până la sfârșitul vieții sale pământești. El s-a nevoit cu asprime, nelăsându-și mănăstirea și netrecând dincolo de poarta ei. Pentru marea sa răbdare, Domnul i-a dat darul înainte-vederii și al proorociei, iar după săvârșirea sa în pace, moaștele i s-au făcut izvorâtoare de mir.

Tot în această zi, pomenim Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogoliubskaia”

Această icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului a fost zugrăvită în secolul al XII-lea, la cererea Sfântului Andrei Bogoliubsky (Andrei, iubitorul de Dumnezeu – prăznuit pe 4 iulie), spre amintirea unei apariții a Maicii Domnului. Sfântului Andrei Bogoliubsky este nepotul Marelui Cneaz Vladimir Monomahul de Kiev.

În anul 1155, Sfântul Cneaz Andrei a adus cu el atunci când s-a mutat de la Vishgorod la Suzdal, o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului, pictată de Sfântul Evanghelist Luca (aceasta a fost denumită ulterior Icoana Maicii Domnului din Vladimir). La șapte vestre distanță de Vladimir, caii ce transportau icoana s-au oprit neputând mișca din loc icoana făcătoare de minuni. Văzând aceasta, Sfântul Cneaz Andrei i-a cerut preotului Nicolae, care îi însoțea, să săvârșească rugăciuni înaintea sfintei icoane, el însuși rugându-se vreme îndelungată cu lacrimi ca să se descopere sensul opririi cailor. Mai târziu, când s-a retras în cortul său, Andrei a continuat rugăciunea fierbinte.

Preasfânta Născătoare de Dumnezeu i s-a arătat, ținând un sul de hârtie în mâna stângă și a poruncit binecredinciosului cneaz ca icoana ce o aducea de la Vishgorod să o așeze în orașul Vladimir, și să ridice o biserică (o nouă mănăstire) pe locul în care Ea i s-a arătat. La final, Maica Domnului a ridicat mâna arătând spre cer, unde a apărut Hristos Mântuitorul binecuvântând. Apoi vedenia s-a încheiat. Imediat după arătare, cneazul s-a grăbit să împlinească porunca, construind o biserică din piatră în cinstea Nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, și de asemenea o mănăstire.

Ulterior, cneazul a comandat unor iconografi talentați să zugrăvească o icoană în care Maica Domnului să fie reprezentată așa cum i s-a arătat lui în acea viziune: Fecioara Maria ține în mâna stângă un sul de hârtie, iar cu dreapta arătând spre Hristos din ceruri care-i binecuvânta. Însuși Cneazul Andrei este reprezentat stând în genunchi în fața Maicii Domnului. Când biserica a fost finalizată, Icoana Maicii Domnului „Bogolubskaia” a fost așezată înăuntru, și a fost instituită o sărbătoare anuală în cinstea acesteia, pe 18/30 iunie.

Icoana a fost numită după numele Cneazului, „Bogoliubsky” (iubitorul de Dumnezeu), fiind așezată în mănăstirea ridicată de acesta. Chiar și mănăstirea a devenit cunoscută sub numele de „Bogoliubskaia”, iar orașul ce s-a întemeiat în jurul ei s-a chemat Bogoliubovo. Noua icoană zugrăvită, „Bogolubskaia”, a fost înzestrată de Dumnezeu cu darul săvârșirii de minuni, ajutându-i pe credincioșii aflați în nevoi, care se rugau înaintea ei cu credință. Copii ale icoanei s-au împrăștiat în tot ținutul Rusiei, fiind și ele făcătoare de minuni.

În anul 1771, o copie a icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia” ce se afla în Kozlov s-a dovedit a fi făcătoare de minuni. Orașul a fost lovit de ciumă, iar localnicii, înspăimântați, nu știau cui să ceară ajutor. După ce icoana a fost purtată în procesiune prin oraș, epidemia a încetat. În amintirea acestei minuni, locuitorii orașului merg anual în procesiune cu icoana prin jurul orașului în data de 23 octombrie/5 noiembrie (ziua izbăvirii de ciumă). Acum icoana este îmbrăcată în argint și împodobită cu pietre prețioase.

Tot în această zi, pomenim Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia” din Moscova

Icoana Maicii Domnului „Bogolubskaia” din Moscova este prăznuită pe 18 iunie, odată cu icoana Maicii Domnului „Bogolubskaia”.

În anul 1771, Moscova a fost cuprinsă de ciumă. Văzând că regiunea în care se afla icoana Maicii Domnului „Bogolubskaia” nu a fost atinsă de epidemie, locuitorii Moscovei au cerut să se aducă în procesiune icoana Maicii Domnului, ca toți cei bolnavi să se poată ruga înaintea ei. Astfel, prin credință, mulți dintre cei ce s-au rugat înaintea icoanei s-au vindecat în mod minunat.

Icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, numită „Bogolubskaia”, din Moscova, a fost zugrăvită la începutul secolului al XVIII-lea, și așezată deasupra uneia dintre porțile de intrare de la Kremlin.

Icoana era coborâtă în ziua prăznuirii și așezată într-un baldachin, pentru ca locuitorii să se poată închina Maicii Domnului. După trei zile, icoana era urcată înapoi deasupra porții, unde rămânea până pe data de 18 iunie anul următor.

Între anii 1880 și 1927 icoana Maicii Domnului „Bogolubskaia” din Moscova a fost așezată în Capela Bogoliubsk. Această capelă a fost zidită în cinstea icoanei Maicii Domnului. În anul 1928, capela a fost dărâmată.

În această icoană apar zugrăviți rugându-se înaintea Maicii Domnului Sfinții Ierarhi Petru, Alexie, Iona și Filip, Mitropoliții Moscovei, Sfântul Vasile și Maxim, Sfânta Parascheva, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Apostol Petru, Sfântul Alexie, omul lui Dumnezeu, Sfântul Apostol Simeon, ruda Domnului și Sfânta Evdochia.

Tot în această zi, pomenim Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia” din Zimarovo

Icoana Maicii Domnului „Bogolubskaia” din Zimarovo este prăznuită pe 18 iunie, odată cu icoana Maicii Domnului „Bogolubskaia”.

Această icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu mai este numită și „Bogolubskaia-Zimarovskaia” după numele regiunii în care s-a arătat făcătoare de minuni. Icoana este o copie a icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia”, una dintre cele mai vechi icoane făcătoare de minuni din Rusia.

Conform tradiției icoana „Bogolubskaia” din Zimarovo era așezată deasupra porții de intrare în cetate. În timpul invaziei tătarilor din secolul al XIII-lea, icoana a fost dată jos și ruptă în două, după care a fost aruncată în tufișuri. Icoana a fost găsită mai apoi în tufișurile de lângă cetate, cu cele două părți ale ei lipite în mod minunat. Ca dovadă a minunii petrecute, o jumătate din acesta a rămas ușor mai mare decât celălaltă.

După ce a fost descoperită, icoana a fost așezată în Biserica Buna Vestire (deoarece icoana a fost găsită în ziua Bunei Vestiri).

Nu se cunosc împrejurările în care icoana a ajuns să fie depozitată în podul casei unui gospodar din Zimarovo, pe nume Lopuchin. S-a consemnat că în anul 1771 un bolnav din Moscova a venit direct la casa gospodarului din Zimarovo cerându-i să-l lase să se închine înaintea icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia”. Proprietarul a fost mirat, deoarece știa că în camerele sale nu are o astfel de icoană. Bolnavul a insistat să caute această icoană în casa lui, deoarece Însăși Maica Domnului i se arătase în vis și îl călăuzise acolo.

După o căutare îndelungată, proprietarul a găsit în pod o icoană a Maicii Domnului. Arătând icoana bolnavului, acesta a recunoscut îndată icoana din visul său. El a curățat icoana de praf, după care a început să se roage înaintea ei. Îndată ce și-a terminat rugăciunea, bolnavul a constatat că s-a vindecat.

Vestea acestei minuni s-a răspândit în tot ținutul, chiar până la Moscova. Locuitorii din Moscova au adus icoana Maicii Domnului „Bogolubskaia” din Zimarovo în procesiune în anul 1771, atunci când orașul era cuprins de ciumă, pentru a vindeca pe cei bolnavi. După ce epidemia a dispărut, icoana s-a întors înapoi în Zimarovo.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *