sinaxar 22 mai
Distribuie

Sfinții zilei din calendarul ortodox. Sinaxar 22 mai: Sfântul Mucenic Vasilisc; Sfinții Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sfântul Mucenic Marcel și Sfânta Muceniță Sofia. Despre viețile lor pe scurt puteți citi în continuare…

În luna mai, în ziua douăzeci și doi, pomenim pe Sfântul Mucenic Vasilisc, nepotul Sfântului Teodor Tiron

Sfântul a trăit în zilele lui Maxim-Galeriu. Și era de loc din satul Humialon, din ținutul Amasiei, fiind nepot al Sfântului, marelui Mucenic Teodor Tiron. Și a ieșit Sfântul Vasilisc la lupta mucenicească, împreună cu Sfinții Cleonic și Eutropiu, care erau în aceeași rânduială de ostași, ca și Sfântul Teodor. Dar, săvârșindu-și aceia mucenicia lor„ prin răstignire, el a rămas, ca un uitat, în temniță.

Și avea o fierbinte dorință să primească moartea pentru Hristos și ruga, cu lacrimi, pe prigonitori, să nu-l despartă de ceilalți frați de mucenicie, dar dregătorul n-a vrut să-i împlinească dorința, și l-a aruncat, iarăși, în întunericul temniței. Deci, rugându-se pentru împlinirea dorinței lui, s-a învrednicit de arătarea lui Hristos, în temniță, Care i-a poruncit să meargă în satul Comane și să propovăduiască Evanghelia. Drept aceea, a scăpat Sfântul o vreme din temniță. Dar, vrând să rabde chinuri, ca unul ce mărturisea pe Hristos, a pornit spre Comane, propovăduind dreapta credință.

Deci, a fost prins, iarăși, de ostașii dregătorului Agripa, care, legându-l, l-au silit să încalțe o încălțăminte de fier, plină de cuie ascuțite pe tălpi, și-l goneau cu lovituri de bici, pe drumul ce ducea la Comane. Și cuiele din încălțăminte îi sîngerau tălpile, iar pulberea drumului se înroșea, pe unde călca Sfântul, dar el nu se tânguia, ci, plin de îndrăzneală, mărturisea pe Hristos.

Ajungând într-un sat ce se chema Dacnon, ostașii au poposit la casa unei femei, anume Traiani. Și ostașii, intrând ca să găzduiască, pe Sfântul l-au legat afară, cu mâinile îndărăt, de un paltin uscat. Toată noaptea a vegheat Sfântul, rugându-se și mulțumind lui Dumnezeu, că l-a învrednicit a suferi pentru Hristos. Iar dimineața, au aflat paltinul înverzit și înmugurit, iar, acolo unde sta Sfântul, a ieșit un izvor de apă, pe care, văzându-l, slujitorii și femeia au crezut în Hristos și au dezlegat pe Sfântul din legături.

Iar cei ce n-au crezut l-au dus pe Sfântul la dregătorul din Comane. Și, neplecându-se Sfântul, să jertfească zeilor, ci rugându-se lui Hristos, a căzut foc din cer, arzând toată capiștea idolilor. Deci, mâniindu-se mult, dregătorul a poruncit să i se taie capul, iar trupul i-a fost aruncat în râu. Și, așa, și-a luat Sfântul Vasilisc cununa muceniciei, întru slava Dumnezeului nostru, amin!

Tot în această zi, pomenim pe Sfinții Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic

Acest sfânt sinod ecumenic a fost convocat în timpul domniei împăratului Teodosie cel Mare la Constantinopol, la anul 381. Scopul lui principal a fost anatematizarea lui Macedon, ereticul luptător împotriva Duhului Sfânt.

Macedon, patriarh al Constantinopolului, învăța mincinos că Duhul Sfânt este o creație a lui Dumnezeu iar nu Persoană Dumnezeiască (Ipostas Dumnezeiesc) și prin urmare nu este de o ființă și de o închinare cu Tatăl și cu Fiul, Unul din Sfânta Treime.

Macedon a fost dat anatemei la acest sfânt sinod și astfel învățătura despre Duhul Sfânt a fost adăugată Simbolului de credință niceean.

Tot în această zi, pomenim pe Sfântul Mucenic Marcel, care, adăpat fiind cu plumb topit, s-a săvârșit

Tot în această zi, pomenim pe Sfânta Muceniță Sofia doctorița, care de sabie s-a săvârșit

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *