sinaxar 23 februarie
Distribuie

Sfinții zilei din calendarul ortodox. Sinaxar 23 februarie: Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei; Sfânta Cuvioasă Gorgonia, sora sfântului Grigorie, de Dumnezeu cuvântătorul și Sfântul Cuvios Damian Esfigmenitul. Despre viețile lor pe scurt, puteți citi în continuare…

În luna februarie, în ziua douăzeci și trei, pomenim pe Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei


Sfântul Policarp a fost din Efes, în Asia Mică, și s-a născut din părinți binecredincioși, Pangratie și Teudora, pe când ei erau în temniță, pentru credință. Și, osândiți la moarte fiind părinții lui și tăinuindu-li-se capetele, pruncul a fost luat și crescut de o milostivă creștină, cu numele Calista, care l-a botezat, dându-i numele Policarp, iar la vremea cuvenită l-a învățat dreapta credință și poruncile vieții, după Evanghelia Domnului.


Deci, pe când împlinea vârsta de 20 de ani, tânărul Policarp a aflat că Sfântul Evanghelist Ioan propovăduiește cuvântul Domnului prin părțile Asiei și, aprinzându-se de dorința de a-l vedea, a părăsit casa Calistei și a mers după dânsul. L-a aflat fiind cu ucenicii săi, Sfântul Ignatie, purtătorul de Dumnezeu și Sfântul Vucol. Și a rămas și Sfântul Policarp, împreună cu acești binecuvântați semănători ai Evangheliei lui Hristos, înfruntând osteneli și suferințe în slujba credinței.


Deci, pe vremea lui Traian împăratul (98-117), Sfântul Ioan Evanghelistul, care era surghiunit în insula Patmos, a așezat pe Sfântul Vucol episcop în Smirna, dându-i ajutor pe Sfântul Policarp. Asemenea și Sfântul, înainte de moartea sa, l-a așezat pe Sfântul Policarp episcop în locul său, cu legământ să nu înceteze a se osteni pentru cuvântul Domnului. Și, păstorind vreme îndelungată, Sfântul Policarp i-a adus pe mulți păgâni la sfânta credință. Tot pe timpul împăratului Traian, Sfântul Policarp, acum episcop în Smirnă, a scris o epistolă, care se păstrează și astăzi, către Filipeni, lăudându-i pentru frumoasa primire făcută de ei Sfântului episcop Ignatie din Antiohia, legat de lanțuri și sub pază, în drumul lui pe jos, până la Roma, unde a fost mâncat de fiare.


Pe vremea împăratului Antonin cel Pios (138-161), către anul 158, Sfântul Policarp a mers la Roma, unde, împreună cu papă Anicet, episcopul Romei, au statornicit data sărbătorii Sfintelor Paști, pentru creștinătate.

În sfârșit, pe vremea împăratului filosof Marc-Aureliu (161-180), Sfântul Policarp a fost prins. Și i-a spus dregătorul: „Blestemă pe Hristos și cruță-ți bătrânețile.” Iar Policarp a răspuns: „De 86 de ani îl slujesc pe Hristos și nu mi-a făcut niciodată nici un rău. Cum aș putea blestema pe binefăcătorul și Mântuitorul meu?” Și, fiind osândit la moarte, a fost ars de viu.


Un ucenic al Sfântului Policarp, Sfântul Irineu (130-211), ajuns episcop al Lugdunului, în Galia, scrie despre dânsul: „Eram în tânăra vârstă și l-am cunoscut pe Policarp. Era de mulți ani și foarte bătrân. Învață pe toți ceea ce, singur, învățase de la Apostoli și dă Bisericii învățătura cea adevărată. Era, cu adevărat, un mărturisitor al dreptății, vrednic de credință.”


Despre viața pe larg a Sfântului Policarp, puteți citi aici.


Tot în această zi, pomenim pe Sfânta Cuvioasă Gorgonia, sora sfântului Grigorie, de Dumnezeu cuvântătorul, care în pace s-a săvârșit


Sfânta Gorgonia, sora lui Grigorie Teologul, s-a remarcat prin înalta sa virtute, pioșenie, blândețe, înțelepciune și osteneală. Casa ei era adevărat rai pentru cei săraci. Mama a cinci copii, a murit în jurul anului 372, la vârsta de 39 de ani. Ultimele sale cuvinte au fost : „Cu pace mă voi culca și voi adormi” (Psalm 4, 8).


Tot în această zi, pomenim pe Sfântul Cuvios Damian Esfigmenitul


Sfântul Damian a fost monah în Mânăstirea Esfigmenu din Sfântul Munte Athos și contemporan și împreună-nevoitor al slăvitului monah Cosma din Mânăstirea Zografu.


El a dus o viață de aspre nevoințe duhovnicești pe Muntele Samaria, cel care se află între Esfigmenu și Hilandar.


El a adormit cu pace la anul 1280 după Hristos. La moartea lui, din trup a ieșit un miros de bună mireasmă, lucru care a durat timp de patruzeci de zile.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește. Amin.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *