sinaxar 25 mai
Distribuie

Sfinții zilei din calendarul ortodox. Sinaxar 25 mai: A treia aflare a Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul; Sfântul Ierarh Inochentie al Odessei și Sfântul Mucenic Celestin. Despre viețile lor pe scurt puteți citi în continuare…

În luna mai, în ziua douăzeci și cinci, pomenim a treia aflare a Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul

Din Evanghelia de la 29 august. știm că Irod, la un ospăț, cu prilejul sărbătoririi zilei de naștere a tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul, la cererea Irodiadei. Sfântul Ioan aflându-se, atunci, în închisoare, la castelul lui Irod de la Maherus, unde avea loc și ospățul. Ioan mustra pe Irod pentru traiul lui nelegiuit cu Irodiada, femeia fratelui său: „Nu ți se cuvine să ai pe ea de femeie.“ îi zicea Proorocul. În ura ei de moarte, Irodiada a învățat-o pe Salomeea, fiica ei, care dănțuise și plăcuse oaspeților, să ceară capul Botezătorului, drept răsplată, ce i se făgăduia, și l-a avut.

După moartea Proorocului, ucenicii lui i-au luat trupul și i l-au îngropat, dar capul Botezătorul a avut, după tradiția Bisericii Ortodoxe, o istorie aparte: el a fost de trei ori pierdut și de trei ori aflat. Fiecare „aflare“ a cinstitului cap este ca o nouă întâlnire, a noastră, a creștinilor, cu Proorocul, adică, un nou îndemn spre pocăința și un nou îndemn să credem în Cel ce a venit după dânsul, adică în Iisus (Fapte 13, 4). Cele trei aflări ale cinstitului cap au devenit, astfel, un așezământ bisericesc statornic.

Prima și cea de a doua aflare a cinstitului cap, le prăznuim, deci, în fiecare an, la 24 februarie și ele au avut loc la Ierusalim, în cetatea lui Irod, și la Emesa, în Siria. Iar a treia, și ultima aflare, o prăznuim în ziua de astăzi, la 25 mai, și s-a întâmplat pe vremea Sfântului Patriarh Ignatie, la anul 860, când a fost adus la Constantinopol și așezat în biserica Botezătorului.

Pe vremea Cruciadelor, pentru eliberarea Locurilor Sfinte, francezii, intrând în Constantinopol, în anul 1204, au luat o parte din capul Sfântului și, ducându-l în Franța, l-au așezat în Biserica din Amiens, unde se află și astăzi.

Dumnezeului nostru, slavă, în veci! Amin.

Tot în această zi, pomenim pe Sfântul Ierarh Inochentie al Odessei

Acesta s-a născut la 15 decembrie 1800, în privincia Orel, orașul Eltz. Tatăl său a fost preotul Alexei Borisov care a slujit la Biserica Adormirii Maicii Domnului.

În 1819 absolvi cu rezultate excepționale seminarul și intră la Academia Teologică din Kiev. Acolo se dărui studiului cu atâta râvnă, încât adesea își petrecea nopțile cufundat în cărțile sale. Urmând unei chemări lăuntrice, acordă mai multă vreme omileticii, adică alcătuirii și desăvârșirii predicilor, mai mult decât oricărei alte materii.

În 1823, la 23 de ani, Ivan Alexeevici își încheie studiile academice cu rezultate strălucite și fu chemat la Sankt Petersburg, fiind numit mai întâi inspector și profesor de istoria Bisericii la Academia Teologică, iar la mai puțin de 3 luni, rector al Școlii Duhovnicești „Sfântul Alexandru Nevski”. În acest răstimp fu tuns în monahism cu numele Inochentie, fiind apoi hirotonit ieromonah. În decembrie 1824, părintele Inochentie fu numit profesor suplinitor de teologie la Academia Teologică din Sankt Petersburg, iar câteva luni mai târziu inspector și profesor al acesteia. În martie 1826, se învrednici de rangul de arhimandrit.

Sfântul Inochentie urmărea cu mare luare-aminte starea și înaintarea științelor naturale, socotind că acestea nu numai că nu se împotrivesc teologiei, ci îi pot fi folositoare în cele mai bune chipuri cu putință.

Înzestrat cu multe daruri, arhimandritul Inochentie, din al cărui suflet se revărsa preaplinul dragostei, avea priceperea de a insufla profesorilor simțul comuniunii: oriunde mergea, aducea pace și liniște. În cei 9 ani cât fu rector, el și familia academică erau într-un cuget și trăiau ca și cum ar fi avut un singur suflet.

Pentru talentul său extraordinar de predicator, sfântul Inochentie dobândi o deosebită faimă, având să fie cunoscut mai târziu drept „Gură de Aur al rușilor”. Puse temeiile unei noi școli omiletice rusești, care prin roadele ei se arătă a fi una vie și pratică, fiind totodată lipsită de ostentație și lipsită de erudiție seacă.

Academia Imperială de Științe și felurite societăți savante au cinstit împlinirile literare ale predicatorului, primindu-l ca membru al lor. Odată cu trecerea vremii, unele din predicile sale fură traduse în greacă, germană, franceză, engleză, română și poloneză.

La 21 noiembrie 1836, de praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului, arhimandritul Inochentie fu numit episcop de Cighirin. Mai apoi, în martie 1840, fu numit episcop al eparhiei Vologda, iar după ce sluji acolo vreme de 9 luni, fu mutat în eparhia Harkovului, unde păstori vreme de aproape 6 ani. Între timp, restaură mănăstirile Ahtirka și Svetogorsk și deschise mănăstirea de maici Sfântul Nicolae. De asemenea, procesiunile cu Crucea în Harkov, pentru prăznuirea mutării Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Kuriajki la Harkov, se făcură la inițiativa sfântului Inochentie.

În 1845, vlădica fu ridicat la rangul de arhiepiscop, iar 3 ani mai târziu fu numit în eparhia Chersonului și Tauridei. Arhipăstorul se hotărî ca țel de căpătâi al șederii sale în această eparhie să restaureze vechile monumente creștine din Crimeea distruse de turci și să întemeieze „Athosul rusesc”.

Dorind să protejeze ruinele vechiului și vestitului Cherson, acesta fiind locul unde fusese botezat sfântul Vladimir, marele cneaz al Rusiei, sfântul arhiepiscop îi ceru guvernatorului ținutului să-i dea în purtare de grijă aceste ruine. Acolo, în sălbăticie, lângă rămășițele fostei catedrale, înălță o bisericuță închinată pomenirii sfintei cneaghine Olga, precum și o mică locuință pentru monahi. Mai târziu, reînnoi biserica veche care fusese cioplită în țărmul stâncos de sfântul Clement. Apoi o sfinți ca biserică a sfinților mucenici Clement și Martin, cei care fuseseră trimiși acolo ca pietrari și pătimiseră pentru credința înHristos. În același masiv pietros întemeie și un mic schit.

În numeroasele sale călătorii în Crimeea, vlădica avea obiceiul să se despartă de cei împreună-călători cu dânsul, pentru a urca și a se ruga pe vârfuri de deal unde își săvârșiseră lucrarea nevoitorii duhovnicești din vechime.

În ultimii ani ai vieții sale, în vremea războiului din Crimeea, sfântul Inochentie se dovedi a fi un adevărat păstor duhovnicesc, având o înrâurire deosebit de binefăcătoare asupra trupelor rusești.

Mărimea de suflet a sfântului ierarh se adeveri și prin numeroasele sale vizite făcute soldaților răniți din spitalele de campanie, unde domnea tifosul și unde putea fi văzut noianul de necazuri și suferințe pricinuite de război. În vremea luptelor, vlădica venea în mijlocul trupelor și, străbătând rândurile armatei, îi îmbărbăta pe soldați. Și aici, curajosul părinte și păstor era asemenea unui înger, fiind un mângâietor al celor aflați în suferință.

Nenumăratele sale osteneli se făcură cunoscute tuturor, astfel încât la încoronarea țarului Alexandru al II-lea, sfântul Inochentie fu numit membru al Sfântului Sinod.

Marea mulțime a nevoințelor și a strădaniilor slăvitului arhipăstor îi covârșiră în cele din urmă sănătatea. Pe când se afla în Sevastopol, în vremea unei bătălii date de armata rusă, vlădica se îmbolnăvi și, în 25 mai 1857, la slăvitul praznic al Sfintei Treimi, la Cherson, pe drumul de întoarcere către Odessa, se mută la odihna cea de Sus.

Sfântul Inochentie fu proslăvit cu sfinții de Biserica Ortodoxă Rusă în anul 1997. Astăzi, racla cu cinstitele sale moaște se află în Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Odessa (strada Preobrajenskaia, numărul 70).

Tot în această zi, pomenim pe Sfântul Mucenic Celestin, care s-a săvârșit, pătrunzându-i-se gleznele cu cuie de fier

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *