sinaxar 28 februarie
Distribuie

Sfinții zilei din calendarul ortodox. Sinaxar 28 februarie: Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul; Sfântul Sfințit Mucenic Nestor, episcop de Maghid și Sfântul Sfințit Mucenic Proterie, patriarhul Alexandriei.

În luna februarie, în ziua douăzeci și opt, pomenim pe Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul, împreună pătimitor și pustnic cu Sfîntul Procopie Decapolitul

Acesta a trăit pe vremea lui Leon Isaurul, luptătorul de icoane. El, lăsînd lumea și cele lumești, s-a făcut monah și a petrecut în viața monahicească cu fapte bune, precum se cădea. Apoi, cînd cinstirea sfintelor icoane era lepădată, s-a împotrivit cu tărie luptătorilor de icoane. Pentru aceea, l-au prins și l-au chinuit mult, însă nu s-a supus și nu s-a învoit cu erezia lor, propovăduind adevărul pînă la moarte, avînd ajutor pe dumnezeiescul Procopie.

Deci Sfîntul Vasile a fost strujit, ca și cuviosul Procopie, peste tot trupul și pe grumaji, și aruncat în temniță, stînd legat foarte multă vreme, pînă ce a pierit de pe pămînt împăratul cel fără de lege. Murind tiranul acela, au fost eliberați Cuviosul Vasile și Sfîntul Procopie și ceilalți mărturisitori. Și viețuiau în aceleași pustnicești osteneli ca și mai înainte, aducînd pe mulți la dreapta-credință și povățuindu-i la viața cea îmbunătățită. Apoi, după mulți ani și după viața cea plăcută lui Dumnezeu, a venit fericitul său sfîrșit și s-a dus veselindu-se întru rugăciuni și mulțumiri, la Dumnezeu, pe Care l-a iubit din tinerețe.

Tot în această zi, pomenim pe Sfântul Sfințit Mucenic Nestor, episcop de Maghid

Acest mucenic a trăit pe vremea împăratului Deciu, și a ighemonului Publiu, în Perga Pamfiliei. Pentru că cinstea pe Hristos, a fost prins de mai-marele Irinah, și adus la ighemon, înaintea căruia mărturisind credința în Hristos, a fost răstignit, și cu glasuri de mulțumire către Dumnezeu a strigat și pe credincioși întărindu-i și-a dat duhul.

Tot în această zi, pomenim pe Sfântul Sfințit Mucenic Proterie, patriarhul Alexandriei

Acest fericit a fost preot al Bisericii din Alexandria. Și adunându-se cu alexandrinii ce veniseră în Constantinopol și mult nevoindu-se împreună cu sfinții părinți împotriva eresurilor a fost pus de sobor episcop al Alexandriei. Partizanii lui Eutihie și ai lui Nestorie, revoltându-se și amenințând că vor opri aducerea grâului la Alexandria, evlaviosul împărat Marcian, a poruncit să ducă grâul nu la Alexandria, ci la Pedusia, folosindu-se de plutirea pe Nil. Pentru aceasta alexandrinii pierind de foame, au pus mijlocitor către împăratul, pe arhiereu, la ale cărui mijlociri plecându-se împăratul, iarăși a poruncit să se pogoare grâul la Alexandria. Iar după săvârșirea din viață a prea evlaviosului împărat Marcian, un oarecare Timotei, supranumit Eluros, pândind într-o noapte întunecoasă și ducându-se la chiliile monahilor, pe la miezul nopții, zicea despre sine că este înger, și le poruncea să se depărteze de împărtășirea cu Proteriu. Și ei, ca niște oameni simpli, lăsându-se înșelați, au ridicat tulburarea împotriva arhiereului, care, fugind, a văzut pe dumnezeiescul prooroc Isaia zicându-i: întoarce-te și eu aștept ca să te primesc pe tine. Cu aceasta i s-a arătat silnica lui moarte. Căci întorcându-se și intrând în dumnezeiasca colimvitră, acolo a fost spintecat de aceia cu trestii ascuțite. Apoi în locul lui Proteriu, a fost hirotonit Timotei, care îi înșelase și pe care l-au suit în scaunul arhieresc. Iar Leon cel Mare, care a împărățit după Marcian, fiind înștiințat de aceasta, a poruncit ca Timotei să fie dat în stăpânirea episcopilor ca să-l judece canonicește. Și aceia dezbrăcându-l de cinstea arhierească, l-au surghiunit la Gangra; iar pe mirenii ce fuseseră părtași la uciderea lui Proteriu, pedepsindu-i împăratul, cu bătăi și cu închisori și cu ciuntiri de mădulare, a poruncit să fie hirotonit episcop al Alexandriei un alt Timotei, dreptcredincios, supranumit Salofachiolul. Și așa a luat sfârșit cearta de acolo.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește. Amin.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *